Expertblog

27 reacties

Laat de koe in de wei staan

Een grensoverschrijdend probleem verdient een Europese aanpak. Dat geldt ook voor de aanpak van luchtverontreiniging waaraan naar schatting 400.000 mensen per jaar overlijden.

Er zit nou eenmaal geen hek om Nederland dat de vervuilde lucht uit België en Duitsland kan tegenhouden. Daarom heb ik afgelopen week in Brussel uitgebreid gesproken met mijn collega's over de voorstellen van de Europese Commissie voor verbetering van de luchtkwaliteit.

De Commissie wil onder andere dat de methaanuitstoot fors wordt teruggebracht. Uitvoering van dat voorstel zou grote problemen voor de agrarische sector met zich meebrengen, vooral voor de rundveehouders. De methaanuitstoot in de agrarische sector komt tenslotte door de vertering van gras door koeien. De voorgestelde regels zouden er dan ook toe leiden dat boeren voor hun veevoer niet langer afhankelijk zouden mogen zijn van gras.

Een ander gevolg zou kunnen zijn dat de paard- en rundveestapel sterk moet worden beperkt om aan de verplichtingen voor methaanuitstoot te voldoen. De koeien verdwijnen uit de wei waardoor de graslanden niet langer kunnen worden beheerd. Dat is niet alleen slecht voor het dierenwelzijn, maar ook voor de natuur.

De Commissie gaat nog een stap verder en wil dat ook de ammoniakuitstoot verder wordt beperkt. Het feit dat de ammoniakuitstoot in Nederland sinds 1990 al met 66 procent is teruggedrongen blijft daarbij onopgemerkt. De Commissie wil namelijk voor alle landen een nullijn hanteren. Dat wil zeggen dat Nederland procentueel gezien dezelfde stappen zou moeten zetten als Roemenië en Bulgarije; landen die voor hun recente toetreding tot de EU in beperkte mate werk hebben gemaakt van verbetering van de luchtkwaliteit.

Het voorstel van de Commissie raakt de landbouwsector onevenredig hard. Daarom ben ik van mening dat ook andere sectoren een bijdrage moeten leveren aan een verdere verbetering van de luchtkwaliteit.

Juist de agrarische sector heeft in de afgelopen decennia flink geïnvesteerd in schonere lucht en nu dreigen uitgerekend onze boeren het kind van de rekening te worden. Om dat te voorkomen, heb ik afgelopen week mijn steun uitgesproken voor een kritisch adviesrapport van de Landbouwcommissie. Het rapport adviseert om de beperkingen met betrekking tot methaan uit het voorstel te schrappen. Ook wordt voorgesteld om de doelstellingen op het gebied van ammoniak bij te stellen.

Het huidige voorstel van de Commissie gaat in tegen het voornemen van Eurocommissaris Timmermans om te zorgen voor minder en betere regelgeving. Het voorstel voor zal leiden tot meer regels en minder flexibiliteit per lidstaat. Ook komt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van luchtvervuiling voor een groot deel op de schouders van de landbouw te liggen. De Commissie slaat een gat in de lucht en dat kan en zal ik niet zomaar accepteren.

Laatste reacties

 • DJ-D

  Goede 1 april grap! Trapte er bijna in! Haha

 • landboer


  Luchtfietserij!

 • koeboertje


  Annie maakt hierover geen grappen 

 • koestal

  Mensen die langs snelwegen wonen of in een drukke stadswijk wonen ,leven een half jaar korter dan de rest ,is uit een onderzoek gebleken ,dit  komt door de         N-uitstoot van het verkeer

 • DJ-D

  Nee ik heb mevr. Schreijer Pierik hoog zitten. Zij is de enige die een tegengeluid geeft en kan geven. Wens haar veel wijsheid en succes! Tis alleen las het stuk en had weer zoiets van hoe verzinnen ze het weer. Iedere dag bedenken ze weer nieuwe gekheid. Vandaar 1 aprilgrap. 

 • hansvanbergen


  Ik zou het op prijs stellen als mevr Schreijer Pierik met haar CDA zich eindelijk eens in ging zetten om het Europese besluit om de superheffing in 3 jaar te mogen betalen ook in Nederland werkelijkheid te laten worden! Immers mevr Lodders van de VVD heeft al voorgestemd en het CDA heeft nog steeds NIETS laten horen.

 • alco1

  Mensen die roepen om de superheffing van het laatste jaar over drie jaar uit te smeren, hebben iets heel doms gedaan. 

 • hansvanbergen


  Wat is er zo dom aan koeien melken? Er is gewoon te weinig quotum voor iedereen. Net als bij een stoelendans blijven er op het eind mensen staan waarvoor geen stoel meer is. Dat is ook de situatie bij de superheffing. Wat er niet was kon je niet kopen Alco1.  Je hebt altijd domme en slimme mensen.  Slimme mensen melken minder koeien en gebruiken hun tijd om te reageren op artikelen.  Domme mensen werken en houden de economie draaiende. Gelukkig voor jouw Alco1 zijn er nog vele domme mensen. De hele situatie is gecreeerd door de EU en dient ook door hun opgelosd worden. Daar heeft men al een oplossing aangereikt. De VVD laat merken dat ze meeleven met ondernemers. Het CDA en LTO laat merken dat men totaal geen enkele intresse hebben in melkveehouders. Anders hadden ze er alang iets over gezegt!

   

 • alco1

  Natuurlijk ben ik voor mensen die de economie draaiende houden, maar de winst door de extra melk is al gemaakt en moet superheffing nu afgedragen kunnen worden.
  Ik ben bang dat er de komende jaren helemaal geen ruimte voor is en is men dus dom geweest om het extra melkgeld voor iets anders te gebruiken.

 • Jaap39

  Ach #8, waarom niet direct afwerken met de superheffing? Ben je het het snelst ook weer vergeten.

  U heeft klaarblijkelijk geen quota geleased. Dus gokt u erop dat de regels tijdens de wedstrijd nog even worden aangepast. 

  En ja als er dan tonnen melk teveel worden gemolken dan bent u in dit geval waarschijnlijk dom geweest. 

  Dus nu niet gaan liggen jammeren over superheffing.

  We kunnen ons beter druk maken over mestwetgevingdie veel te krap wordt. 

 • bekeken


  Inderdaad Hans bij een stoelendans blijven wel eens een paar mensen staan.

  De ene melkt met verstand op nul boven de limiet en staat met lege handen.

  De andere krijgt een slechtere melkprijs door die meerdere melk.In een evenwichtige markt is maar een heel klijn deel wat de prijs bepaald.

  Ik dacht dat slimme mensen zoals jij dit toch wel in de gaten hadden??????

 • hansvanbergen


  Bij de stoelendans bleven mensen staan omdat er simpelweg steeds meer mensen komen, miljarden meer en er tot 1 aprril niet meer stoelen kwamen.  Het is zeker geen kwestie voor mij persoonlijk maar voor alle 18.000 melkveehouders in Nederland.  Tevens waarom zouden alle melkveehouders Europaweid WEL in 3 jaar mogen betalen en wij in Nederland niet? De melkprijs wordt en werd niet bepaald door 2% meer of minder.  Ook onder quotumomstandigheden is de melkprijs gedaald naar vele dieptepunten. Vaker dan naar hoogtepunten.

 • j.verstraten1

  Feit is Hans dat de boete wel afgedragen moet worden in Brussel in 1x en dat NL dus in feite moet voorschieten. De rekening word óf bij de belastingbetaler neergelegd, dan betalen we het allemaal samen óf bij de sector, dan betalen alle boeren het samen. Ik denk dat de solidariteit niet zover gaat.
  Zou je het ook over 3 jaren uit willen smeren als er een rente overheen komt?Dus als de overheid haar kosten verhaalt bij de overschrijders?

 • melkveehouder .

  Dit voorstel van de Europese Commissie sluit naadloos aan bij de oproep van Annie om te stoppen met de verdere aanleg van natte natuur. Het zijn met name de moeras en drasgebieden die de oorzaak zijn van methaanvorming en dus ook methaanuitstoot. Vervelend genoeg zijn het vaak CDA -ers in de besturen die instemmen met de aanleg van natte natuur op boerenland.

 • koestal

  Cees Veerman {CDA} heeft Natura 2000 te ambitieus ingevoerd,Annie probeert dat nog inigzins terug te draaien,maar we zitten al met de brokken

 • Ishtar

  Hoeveel varkenshouders zullen er op de CDA gestemt hebben?
  Wist de varkens sector als dat ze als eerste wisselgeld gebruikt zijn met USA onderhandelingen, en er geen toekomt is voor de varkenssector in NL?
  Hoe gaat de CDA dat uitleggen?
  CDA DE christelijke oprechte partij voor boeren en hun sector......

  Lilianne Ploumen verteld op in volgende video <a title='https://vimeo.com/123364933' href='https://vimeo.com/123364933'>https://vimeo.com/123364933</a> ===>
  Minister Ploumen : ' Nederlandse varkens sector wordt een van de verliezers van #TTIP. ' <===

 • @meelmuisje

  Zowel de politiek als de banken zet(t)en boeren al jaren, sinds WOII, voor het blok: Het is òf groeien òf stoppen. Nooit is het genoeg, het moet groter en groter. Dat groeien betekent op een gegeven moment te weinig land om je bedrijf om je (te grote aantal) koeien in de wei te doen.

  Hier in de belgisch-duitse Eifel met zijn luchtkuuroorden (zonder vervuilde lucht, dus) Zie je ook de ene na de andere boer groot bouwen, de kleintjes worden o.a. door de banken het leven zuur gemaakt en stoppen... Maar de boeren die grote nieuwe stallen hebben gebouwd hier in de omgeving krijgen het ook moeilijk, deze maand heeft de tweede grote boer uit een dorp verderop, net als de ander met kleine kinderen, zich van het leven beroofd. Dan sta je wel even stil...

  Iedereen met een beetje verstand kon toen al weten wat de gevolgen zijn van telkens maar weer (moeten) groeien. De oude grieken wisten het al, en verwerkten het in de mythe over Icarus. Waarom hebben o.a. de politici dit niet ingeschat en grijpen pas in als het (bijna) te laat is?

  Ik denk alleen al aan de prijzen. Hoeveel kreeg je gemiddeld voor een liter melk in de jaren '70, en wat krijg je nu? Ja, zo'n beetje hetzelfde. 
  Maar denk dan wèl aan prijsstijgingen van de afgelopen 40 jaar, zoals die van  diesel, krachtvoer, machines.... Waar zijn we dan mee bezig???

 • Ferm

  @meelmuisje, als je zegt 'waar zijn we mee bezig?', dat vraag ik me elke dag af. Politici denken in korte termijnen en wel van vier jaar. Het lijkt wel: na mij de zondvloed. Daarbij staat het aanjagen van de economie nummer één. Het opschalen, steeds groter (moeten) groeien met al zijn (bovenwettelijke) eisen levert de economie grof geld op. Dit blijkt ten koste te gaan van de boer die zijn marge steeds kleiner ziet worden. Dit tij probeert ie te voorkomen door nog groter te groeien, want zeggen de adviseurs: dan kun je nog efficienter werken met een hoger rendement. Dit laatste blijkt de laatste tijd steeds meer in twijfel getrokken te worden, maar voor de groot groeier geen weg terug meer. Nu de banken steeds meer een vinger in de pap hebben gekregen en de overheid dit willens en wetens zo heeft gestuurd hebben beiden de macht in handen. De boer heeft maar te doen, en als ie nog onafhankelijk is: stoppen of onderdeel zijn van de teloorgang van de landbouwsector.

 • Ferm

  Wat betreft de zelfmoorden: hier in Frankrijk helaas ook bijna aan de orde van de dag. In Noord-West Frankrijk, waar wij wonen, hoger dan gemiddeld onder de agrariers. Toch vraag je je af waar de boer zijn kritische kijk op het geheel is kwijtgeraakt. Ondanks dat de melkprijs niet toereikend is op het moment, werd er in ieder geval tot voor kort nog grif liters bijgekocht, want hier werken we met contracten met een volume. Ondanks het feit dat die extra liters voor de B-prijs worden uitbetaald. Ook ik vraag me dan af: waar zijn we als BOEREN mee bezig?

 • Ishtar

  Bekijk deze video maar eens kijken, daar vind je het antwoord.
  LLTB Jaarcongres 2014 presentatie Aalt Dijkhuizen.
  https://www.youtube.com/watch?v=RaBgXXbsspI

  Júllie eigen sector bestuurders zijn mede de oorzaak van de groei naar nooit genoeg.
  -zij leggen de druk, beloven de hemel, maar na 2 jaar tegenslag zitten boeren met de financiele gevolgen, en dus met de emotionele en mentale druk.
  -dan geven de sector bestuurders niet thuis en geen hulp.
  -hij zegt geen veevoer uit Europa, alles uit Z-Amerika.
  -melkkoeien moeten produktie verdubbelen.
  -consument koopt, dus moet je wel produceren.......
  -maw ,in NL weg varkens en kippen sector.
  -biologische landbouw wil ie weg hebben.
  -het gaat dus alleen maar op geld en de voerstromen (Nevedi), dus industrie.
  -melkboeren zullen nu langdurig op 30 cent melkprijs gaan moeten leveren.
  -deze sector bestuurders bepalen de richting, ook vvd en melkveewet komt mede uit de koker van milieu goeroe Dijkhuizen.
  -hij telt zijn mentale feiten, maar is blind, nep wetenschapper, maar staat aan het roer en de richting van de sector.
  -boeren wordt wakker, je zult elkaar moeten ondersteunen en afscheid moeten nemen van figuren als Dijkhuizen, of hem persoonlijk aansprakelijk stellen.

 • Ferm

  @Isthar, het lijkt erop dat de meeste boeren nog steeds genoeg kansen zien of vertrouwen hebben in de goede afloop. Ik zie nog niet zo gauw gebeuren dat boeren elkaar gaan steunen. De meesten doen (nog) volop mee, misschien is het niet altijd meer even leuk, maar die geluiden hoor je niet, is een zwakte bod. Wellicht komt Aalt Dijkhuizen net als Mansholt, op latere leeftijd ook tot inkeer, maar dan is het leed al geschiedt.

 • W Geverink

  Boeren hebben 'vertrouwen' in een goede afloop. Ondernemers maken zelf beslissingen en hebben voor zichzelf een goede afloop geregeld... Doen jullie nog wel eens wat leuks of zijn jullie altijd bezig met tobben? 

 • Ishtar

  1/2
  @Paysanne, hoop doet leven idd.
  Maar als de bank keihard zegt, geen krediet meer dan gaat er wat knappen, langzaam maar zeker.
  Iedereen snapt dat boeren graag bezig willen zijn, of het nu landurig 20 jaar helder produceren is.
  Of elke 2 jaar, zich onbewust gek laten maken door banken en belangen behartigers etc, immers je kunt niet anders als mee doen.
  Het is schandalig dat belangenbehartigers van de boeren niet thuisgeven.
  Cda en Sgp hebben niets met christelijkheid te maken, alleen maar met hun eigen belang.
  Altijd maar weer een vergezicht vooruit scheppen voor boeren, maar zich niet verantwoordlijk voelen als het mis.

 • Ishtar

  2/2
  Er gaan dus nog veel meer boeren onder zeer grote druk komen komense jaren, helaas maar waar.
  Verantwoordleijkheid voor gezin, geen gezichtsverlies willen lijden etc, ga er maar aan staan als je geisoleerd bent met een ratrace.
  Boeren zullen elkaar toch moeten helpen, minimaal door de praten of door ander omgevings factoren.
  Je moet mennsen wel een utweg geven als ze zelf het niet meer zien zitten.
  Dus zeker ondernemers met miljoenen an leningen.
  Het is ronduit schandalig dat een cda en sgp zich christelijke partijen noemen, het is echt verschrikkelijk.
  -Cees van het Hart heeft zijn miljoenen binnen, en gaat weg bij RFC, maw landurig gaan boeren tussen de 28 cent en 32 cent krijgen.
  -bij LTO gaat Siem Jan Schenk weg, tja wat heeft ie bereid met jaren lang beloven, praten etc, alleen maar chaos toch.
  -Albert Jan Maat gaat binnen 2 jaar weg bij LTO.
  -daarnaast heeft ZLTO een volledige chaos achetrgelaten bij vion, minimaal 200 miljoen euro boeren geld weg.
  -dit zijn ze samen met Dijkhuizen die jaren lang mooi weer prediken met cda en vvd en sgp politieke figuren, maar kritsich zijn ze
  nooit geweest als het gaat om systemen en structuren, kort of lang. • Ishtar

  3/3
  Het is verschrikkelijk wat de cda en sgp heeft aangericht met reactief beleid,
  maar ga er maar vanuit dat ze niet van hun overlevingsstartegie zullen afwijken.
  Maw, boeren en dorpen zullen tegenslagen toch bespreekbaar moeten maken, boeren hebben ook recht op ondersteuning en begrip.

 • Ferm

  @W Geverink, soms is het even tobben. De realiteit dwingt je daar soms toe. In ons geval zijn we afgelopen januarie gestopt met onze melkveetak, niet omdat we niet meer wilden melken, maar vanwege de verplichte (wurg) melkleveringscontracten in Frankrijk. Moet je echter mee van de bank, wat voor velen hier geldt door keuzes gemaakt in het verleden, heb je niet altijd meer zelf de hand in of de afloop goed is. Maar goed, bij ons is het nu weer tijd voor leuke andere dingen dan melken en  we boeren gelukkig nog steeds.

 • el

  Als ik de voorgaande reacties lees kunnen ze Dijkhuizen naar beter opsluiten.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.