Redactieblog

1872 x bekeken 6 reacties

Het waterschap

Ter gelegenheid van de verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen komt de discussie over nut en noodzaak van deze instellingen weer op.

Waterschappen benadrukken nog maar weer eens hoe belangrijk zij zijn. Natuurlijk: water is belangrijk. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo dat heel Nederland onder water loopt als ik niet ga stemmen. Die suggestie wordt wel gewekt in de campagnes. Ook is het niet zo, dat de kiezers de samenstelling van het algemeen bestuur bepalen. Een aantal leden daarvan wordt immers niet gekozen, die worden aangewezen door belangenorganisaties, zoals die van de boeren. De baas van een waterschap wordt benoemd door Willem-Alexander.

Democratisch? Ja, voor de helft. Men hoeft dus ook niet zo te mopperen dat de opkomst bij verkiezingen altijd zo laag is. De vraag blijft: hebben de waterschappen, als functionele openbare lichamen, nog bestaansrecht? Aan de ene kant wordt altijd gesteld dat water een essentiële levensvoorwaarde is, waar een afweging tegen andere belangen niet bij te pas komt. Dat moet je dus in een apart orgaan onderbrengen. Bovendien claimen de waterschappen dat zij hun werk goed doen. Maar een belangenafweging moet toch altijd plaatsvinden en ook waterschappen laten wel eens steken vallen.

Ik denk niet dat provincies of het rijk waterschapstaken beter kunnen uitvoeren dan de waterschappen zelf. Maar het hoeft ook niet per se slechter uit te pakken. Trouwens: provincies hebben toch al veel te zeggen over de waterschappen. Voor andere belangrijke overheidstaken zijn er ook geen aparte openbare lichamen. Sterker nog: de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is eigenlijk zonder slag of stoot opgeheven.

De waterschappen kunnen wat mij betreft ook wel verdwijnen. Dat is wel jammer voor al die bestuurders die dan weer enkele honderden euro's per maand mislopen. Ook is het jammer van de geschiedenis: waterschappen bestaan immers al sinds de vroege middelleeuwen. Maar ja, dat waren wel heel andere waterschappen, veel kleiner en democratischer. En destijds waren er eenvoudigweg nog geen gemeenten en provincies en ook de Staat der Nederlanden bestond nog niet in 1200. De bestuursdichtheid in Nederland kan best wat minder. Eerst de waterschappen opdoeken en dan praten we verder over nut en noodzaak van de provincies. Waren daar ook geen verkiezingen voor?

Laatste reacties

 • abtje


  Waterschappen zijn een gedrocht geworden. Hun kerntaak, waterbeheersing en droge voeten, is een bijzaak aan het worden. Ze zijn druk met allerlei lukratieve aktiviteiten om maar zichzelf bezig te houden en zich belangrijk te voelen.

  Wat hebben al die paddenpoelen enzovoort nu te maken met hun kernactiviteit?

  Helemaal niets, maar het betaalt zo leuk.

  En als ze geld tekort komen met al die leuke speeltjes, verhogen ze gewoon de ingezetenen. Niemand houd ze tegen.

  Nee, van mij mogen ze echt versoberen en terug naar de basis. Lukt dat niet, dan maar opheffen en hun kerntaken doorschuiven.

  Hebben ze het zelf verpest.

 • agratax2


  Gezien de opmerking 'Waterschappen bestonden voor de provincies en de Staat der Nerderlanden', geeft mij het idee dat we beter de provincies kunnen afschaffen en hun taken verdelen onder de Waterschappen en het Rijk. De waterschappen bepalen nu reeds alles wat met water te maken heeft hier zou openbare werken (verkeer, riool etc. mooi bij passen) Den Haag bepaalt al eeuwen wat de Provincie wel en niet mag doen eigenlijk doen de Provincies niet anders dan Haagse besluiten uitvoeren en liefst daar dan nog ettelijke vergaderingen en bergen papier aan spenderen. Heel veel burgers zijn het eens met deze uitspraak en zeggen dat ze niet gaan stemmen voor de Provinciale Staten omdat de kandidaten niet zichtbaar zijn en/of zich door de landelijke politieke kopstukken laten weg zetten als onbelangrijke knechtjes van de partijtop. Zo lang de Haagse dames en heren zichzelf tot een soort van Haagse Dictators benoemen zal de behoefte om voor de Staten verkiezing het huis uit te  gaan kleiner en kleiner worden. Afschaffen van de Provinciale besturen zou de burger wel eens een hoop geld en frustratie kunnen besparen.

 • abtje


  @Agratax Zou je dan niet nog beter de gemeentes kunnen afschaffen? als je ziet hoe buurgemeentes dezelfde wetten al totaal anders interpreteren is misschien wel juist daar veel winst te behalen. Het Haagse boeit het toch maar eens in de vier jaar wat de burger stemt.

 • mbm

  Uit recent onderzoek is gebleken dat nergens ter wereld het waterbeheer zo goed is georganiseerd als in Nederland. Dat komt door de functionele waterschappen die gericht zijn op beperkte taken en daar het geld aan moeten besteden. Vraag maar eens na in Engeland hoe het kan dat daar gebieden ver boven de zeespiegel niet droog te houden zijn! Komt door complete verwaarlozing van de waterveiligheid en de waterkeringen én door de natuur voorrang te geven. Waterschappen zijn de basis voor onze veiligheid, in het westen vele meter onder de zeespiegel. Wel: het geld moet besteed worden voor de taak en niet voor linkse natuurhobby's. Stem dus nuttig!

 • gjcamps


  Mbm, de waterschapslasten zijn ook nergens ter wereld zo hoog. In sommige landen is de pachtprijs gelijk aan de waterschapslasten in NL.

  Een grote herstructurering van gemeenten en provincies zou prima zijn. Doen ze in Frankrijk ook.

 • df

  Jammer dat alleen de redactie zegt dat dhr. Bruil's analyses zo scherp zijn.

  Het opeisen van landbouwgrond voor retentie (waterberging) ging met de botte bijl.
  Alle boerderijen staan onmiddelijk in de uiterwaarden.
  Wanneer bij hoog water de minister en de desbetreffende dijkgraaf besluiten de
  dijken door te steken, gaan bij de verwerkende industrie de brieven de deur uit !!

  Leveranties worden opgeschort omdat kwalitietsgaranties niet meer gegeven
  kunnen worden.
  Gvolg ???
  Buitenland sluit de grenzen, en weg is de export !

  Na verloop van tijd zakt het water, men gaat over tot de orde van de dag.
  Voor schadevergoeding is niemand thuis, waterschap niet, gemeente niet, provincie niet, het rijk niet !!!

  De toenmalige desbetreffende dijkgraaf kreeg een lintje van de koningin.
  De boeren kregen de zwarte piet.
  Dank je wel, waterschap !

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.