Redactieblog

10 reacties

Plattelandswoning

De plattelandswoning is onderuit gehaald door de Raad van State. Een jaar geleden schreef Annelies van den Brink al in het tijdschrift voor Agrarisch recht dat de plattelandswoning wel eens in strijd kon zijn met de Europese richtlijn voor de luchtkwaliteit. Dat blijkt nu juist.

Die richtlijn kent geen uitzonderingen voor plattelandswoningen en dus is de kwestie ook niet zomaar op te lossen met nationale wetgeving. Geur en geluid zijn nationale zaken, fijnstof niet. De reactie van een van de initiatiefnemers van de wet over de plattelandswoning, Ruud van Heugten, getuigt van onbegrip. Zijn we weer terug bij af? Hij constateert dat iemand die op het bedrijf werkt en in een bedrijfswoning woont niet is beschermd en iemand anders die daar woont wel.

"Bestaan er dan twee typen mensen?" vraagt Van Heugten zich af. Inderdaad, dat is zo. In agrarische bedrijfswoningen mag het stinken, mag er lawaai zijn, mag je elkaar niet kunnen zien van de fijnstof. Maar daar moet dan wel een boer wonen. Je kunt de redenering van Van Heugten dus ook omdraaien: wordt het niet eens tijd dat we ook agrarische woningen een minimum milieukwaliteit gunnen?

Het zou trouwens zo maar kunnen dat ook de vaste rechtspraak die meent dat een woning niet tegen de eigen inrichting hoeft te worden beschermd op zijn laatste benen loopt. Want de Europese richtlijn kent ook geen uitzondering voor bedrijfswoningen. Alleen arbeidsplaatsen zijn uitgezonderd van de luchtkwaliteitsnormen, maar daar gelden dan weer andere regels voor. Als een bedrijfswoning al aangemerkt kan worden als een arbeidsplaats – wat nog maar de vraag is – dan zal de Arbowetgeving in die woning moeten gelden. Dus stofkapjes op en dat soort dingen.

De plattelandswoning is een bouwval geworden, de agrarische bedrijfswoning wordt misschien een fabriek. En had de Raad van State overigens in zijn wetgevingsadvies destijds niet alvast op het probleem kunnen wijzen? Of kunnen de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak elkaar ook niet zien?

Misschien kunnen we aan de Kneuterdijk ook nog wel eens een opknapbeurt organiseren.

Laatste reacties

 • Peerke1

  Hoe je het ook draait of keert het zal altijd een woning om in te wonen blijven. Er zijn al zoveel benamingen bijvoorbeeld: arbeiders, stads, rijkeluis,nood,vervallen,miljonairswoning en ga maar door tot aan krottenwijken toe. Maak je vooral niet zo druk.

 • Burnetti

  Wanneer je je ogen open doet zie je de werkelijkheid. Goede beschouwing.
  Alle mensen in het buitengebied hebben recht op bescherming van hun gezondheid.
  Een aantal diensten pleit hier al tientallen jaren voor.

 • niek brabant

  ambtenarentaal! De mensen in de stad moeten ook beschermt worden tegen de vieze wolk van nog slechtere fijnstof. Gebeurt ook niet, dan ook niet zeuren over het platte land.

 • info36

  Ik open mijn ogen en wat zie ik : in de grote industriegebieden is het bar en boos, ik zit er tussen 2 in en heb dus recht op bescherming Burnetti.

 • John*

  als dezelfde makerlaar eerst een veehouderij locatie voor nieuwbouw verkoopt aan een ondernemer en een uur later een boerderijtje aan staat te prijzen bij een burger omdat er zo n mooi uitzicht is weet ik het ook niet meer...

  Wat ik wel weet is dat nu de veehouderij naar concentratiegebieden is verhuisd de kernen er wel op vooruit zijn gegaan.

 • Burnetti

  Info 36: dat heb je ook.

  @john: in veel delen van het land bleven LOG's leeg of sneuvelden de bestemmingsplannen LOG bij dezelfde Raad van State. Het reconstructieplan van 2005 is mislukt.

  De wet plattelandswoning had als doel het leegstaande of leegkomende agrarisch onroerend goed te verwaarden en hinderlijke knelpunten van leefbaarheid te omzeilen ten behoeve van bedrijfsexpansie.

  Dit was met de juiste wetgeving gewoon mogelijk geworden maar niet met deze wet. Deze jurididische afloop was te voorspellen. Geld verkwisting door droombeleid.

 • niek brabant

  info36: dat heb je ook, maar je krijgt het niet. Speerpunt om het aan te pakken ligt bij de landbouw, is voor de politiek gemakkelijker en het kost je weinig stemmen bij de verkiezingen.

 • melkveehouder .

  Als een veehouderij minimaal op 50 meter afstand moet liggen van een woning van derden, dan is het toch ook logisch dat een woning van derden 50 meter van het bedrijf af moet liggen. En dan wordt het gewoon een burgerwoning. De plattelandswoning was wishfull thinking voor de makelaardij (ook van makelaardij tak van LTO) en Ruud van Heugten liet zich door hen voor het karretje spannen. De afloop was, zoals Burnetti terecht opmerkt, voorspelbaar.

 • agratax2

  Begrijp me goed ik ben niet tegen een bedrijfswoning. Maar misschien is het begrip >bedrijfswoning< of moet ik zeggen de ambtswoning uit de tijd? De meeste burgervaders en andere ambtsdragers hebben de ambtswoning decennia geleden reeds verlaten om in een leuke praktische nieuwbouw woning op het villa park te gaan wonen. De gemeenten moesten toen maar zien wat ze met de ambtswoning gingen doen. Misschien is het tijd dat de wooneisen gesteld aan een burgerwoning ook voor boeren dienstwoningen gaan gelden.

 • melkveehouder .

  @agratax. De vergelijking ambtswoning en bedrijfswoning gaat niet op. Hoewel er aan het werk dat in ambtswoningen verricht wordt een luchtje kan hangen, is dit niet van invloed op gezondheid van de bewoner van de woning (wellicht wel voor de omgeving c.q. de burger :-) ). Bij een woning van een boer is dat (volgens de overheid) echter wel zo. Het is in dat kader nogal moeilijk te verkopen dat een boer die de hele dag op zijn bedrijf rondloopt beschermt dient te worden tegen de invloeden van zijn eigen bedrijf zodra hij de bedrijfswoning binnen treedt. Voor derden die niet op het bedrijf rondlopen c.q. hiermee verbonden zijn geldt dit echter wel. Dat is de crux rondom de plattelandswoning. Zou dit niet zo zijn, dan krijg je een ander probleem: je zou (juridisch gezien) boeren moeten verbieden de hele dag op hun bedrijf rond te lopen vanwege de fijnstof problematiek.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.