Redactieblog

3314 x bekeken 14 reacties

Muizenissen

De Friese muizenplaag vergt een geïntegreerde aanpak, waarbij voorlichting aan boeren van cruciaal belang is.

In Friesland wordt het grasland zwaar aangetast door hordes veldmuizen. Inmiddels schijnt al 50.000 hectare te zijn beschadigd. De schade loopt in de miljoenen en wordt vooreerst door de boeren gedragen, want de overheid is nog niet van plan met een schaderegeling te komen. Nog niet, want over een paar weken zijn er verkiezingen, en in de campagne levert een paar miljoen strooigeld al snel aandacht en dus stemmen op. Het muizengebeuren beperkt zich vooreerst tot Friesland, op mijn landje in Drenthe is geen muis te bekennen.

Het is onduidelijk waar de knagers vandaan komen. Er zijn vage verdenkingen in de richting van natte natuurgebieden, maar er is geen spoor van bewijs. Het lijkt bijna op de oud-testamentische plagen van Egypte, hoewel ik nog geen prediker heb gehoord die de plaag heeft opgeëist. Overigens, als het zo'n plaag is, staat Friesland nog zes plagen te wachten. Inmiddels wordt voorzichtig onderzoek gedaan naar hoe je weer van de beestjes afkomt. Je zou denken dat we van de veldmuis (Microtus arvalis) alles weten, maar dat is dus niet zo. Soms denk ik wel eens dat we het minst weten van gewone soorten en het meest van bijzondere en bedreigde soorten.

Het wordt dus hoog tijd om de muizenkennis op peil te brengen. Gelukkig hoeven we niet bij nul te beginnen. Een paar maanden terug promoveerde de Australiër Warren Hunt in Groningen op een proefschrift over een knaagdierenplaag. Rond 2000 was er in de deelstaat Queensland in Australië een enorme plaag van grondratten in suikerriet. Boeren gingen de beesten met vallen en vergif te lijf, zonder succes. Los daarvan, grootschalig gebruik van rattengif heeft zo zijn nadelen voor de rest van de dieren- en mensenwereld. De overheid ging toen samen met verwerkende bedrijven een geïntegreerd bestrijdingssysteem ontwikkelen. Daarbij werden allerlei middelen ingezet, maar werd vooral geprobeerd met hygiënemaatregelen, gebiedsmaatregelen en teeltmaatregelen de voedingsbodem voor de ratten weg te nemen. Daarbij speelde de voorlichting aan de boeren een cruciale rol. En met succes, na een paar jaar was de overlast door ratten verdwenen.

Het advies voor de bestrijding van de knagers in Friesland zal uiteindelijk niet anders zijn dan dat in Australië. Een geïntegreerde aanpak, waarbij de bron wordt aangepakt, de voedingsbodem onaantrekkelijk wordt gemaakt, samen met directe bestrijding in grote, aaneengesloten gebieden. Voor het concreet invullen van deze aanpak is nog veel kennis nodig, die we al eerder hadden kunnen vergaren. Ik stel voor dat we nu al zwanen, muggen, trekvogels, jacobskruiskruid, bereklauw en wolven op de onderzoeksagenda zetten.

Laatste reacties

 • Buitenlui

  Het grote verschil met Friesland en bijvoorbeeld de Achterhoek is niet alleen het zichtbare aantal muizen, maar ook de monocultuur.
  De diertjes doen zich te goed aan het wortelstelsel van de grassen, omdat er niks anders is. In de gebieden waar wel akkerranden en houtwallen aanwezig zijn, zitten ze juist daar.
  Niks subsidie, eerst het landschap herstellen beste Friesen!
  In Amerika of Nieuw Zeeland is het anders, grote vlaktes en verdelgen met vliegtuigjes, wat daar kan.
  In Nederland is alles kleinschalig, en de consument zit er bovenop. Maar goed ook, zo krijgen we een verantwoord product.
  Hopelijk leest Sharon dit ook.

 • alco1

  @Dirk. Een artikel der condomologie.
  @jolzwe. Je naam verraad al dat je zo'n Wakker Dier terrorist bent en je inhoud slaat helemaal nergens op. Het is juist andersom.

 • veldzicht

  Toch vreemd dat ze alleen in Friesland zitten,in Z.H. en Utrecht heb je vergelijkbare omstandigheden, daar zie je ze toch niet,op een paar na.
  ik kan me niet voorstellen dat in Friesland de graswortels lekkerder zijn.

 • alco1

  In Friesland ziet men ook nog de meeste weidevogels!

 • veldzicht

  Nou???

 • alco1

  Zou het zo kunnen zijn dat het beschermen van weidevogels door verminderen predatoren een ander probleem schept? (De muizen)
  Hier barst het van de predatoren, maar ook amper weidevogels meer en geen muizen.

 • veldzicht

  ,per ha hebben wij de meeste huizen ,mensen en industrie,
  je kan ook niet allles hebben,of het een of het ander.

 • trijnie

  Veldzicht hier in Overijssel in de veenweidegebieden stikt het ook van de muizen. Friesland is niet de enige provincie. En ze zitten niet alleen in de weilanden, ook tuinen hebben vreselijk te lijden van de knagers: bollen, vaste planten, heesters, alles nemen ze te grazen.

 • trijnie

  Hoe kun je nu de voedingsbodem onaantrekkelijk maken zoals hierboven staat? Muizen en ratten leven van alles wat de natuur biedt: gras, wortels, planten en alles wat mensen telen: suikerbieten, mais, graan enz.
  Er is maar een remedie en dat is zorgen dat er veel predators zijn en weg vangen.

 • agratax2

  jolzwe123 10:12. Denk je echt dat 10.000 muizen / ha (er zitten volgens geleerden 1/ha) op enkele akkerranden kunt voeden? Of dat ze stoppen met fokken omdat de akkerranden op zijn. Ik geloof van niet, want ook mensen stoppen niet met kinderen krijgen, als er geen of minder eten is. Deden ze dit maar dan hadden we geen inzamelingen nodig voor voedsel projecten en hadden we de grote natuurvlaktes op aarde in takt kunnen laten. Hoe meer natuur wij maken in Nederland, hoe meer woeste grond elders op aarde we moeten op offeren aan voedselproductie en onttrekken aan de natuurlijke habitat.

 • PetervanKempen

  Interessant artikel. ik denk dat deze plaag ze zoveelste is na ganzen , aalscholvers, meeuwen , kraaien , en exoten, dan hebben we het niet over de ongewenste planten plagen want daar is zo een lange lijst van te maken.
  Probleem ook hier is dat het ouderwets doden met gif we terecht niet willen maar het nieuwerwets balans denken dit soort plagen niet keert .Sorry hoor @Jolzwe123 , maar je lijkt wat op geen zwaarden maar ploegscharen roepers in 1940. Leg even uit wat te doen tegen de overpredatie door alle inenen heel hongerige rovers als de muizen echt pardoes zouden verdwijnen. Zelfs mn parkieten halen ze dan uit de voliere laat staan inheemse , zeldzame en bedreigde dieren. Mischien weet Marianne T wel raad ? Die heeft ooooooveral verstand van. We horen het wel van je.

 • jaarsveld

  Mr velddzicht,ook Utrecht en z.h zitten al vol met muizen!! Volgens mij is er maar een mogelijkheid om de schade te beperken nl. Muizengriep onder de muizen brengen.alle andere middelen zullen niet helpen!!

 • mtsvanaaken

  Ik heb laatst ergens gelezen en ook gehoord dat als het gras gaat weer groeien, de muizen dood zouden gaan aan nitraatvergiftiging door het eten van de wortels. Als dat klopt , dan staat ons nog wat te wachten doordat nu heden ten dage door de (te) lage bemestingsnormen een hoger nitraatgehalte in de planten wel eens tot het verleden zou kunnen behoren. Dat is wel een verklaring waarom de plaag nu zo groot is: vorig jaar was de bodem al in juli leeg door de prefecte combinatie van voorjaar, temperatuur en regen.

 • alco1

  Ze hebben in ieder geval hun eigen grafje al gegraven.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.