Commentaar

2 reacties

Middelengebruik kan beter

De NVWA gaat strenger controleren op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Aanleiding is een steekproef op 300 bedrijven. Daaruit blijkt dat 10 procent van de akkerbouwers verwijtbaar de regels overtreedt.

10 Procent, is dat veel? Het persbericht van de NVWA is nogal alarmerend van toon. Het onderliggende rapport is dat veel minder. Dat spreekt juist van een 'hoog nalevingspercentage' van 90 procent. Het is dus maar hoe je het bekijkt.

Dat neemt niet weg dat het beter kan. Zorgwekkend is het feit dat de naleving even goed (of slecht) is als bij de vorige steekproef, in 2009. Met stilstand op dit maatschappelijk gevoelige terrein scoor je niet als akkerbouwsector. Niet-toegelaten middelen moet je gewoon niet toedienen, punt uit. En administratieve verplichtingen zijn er om je aan te houden, hoe vervelend ze soms ook zijn.

Er speelt nog iets. Op grote schaal zijn akkerbouwers slordig in het schoonmaken van de spuittank. Restjes van middelen komen zo terecht op gewassen waarvoor ze niet toegelaten zijn. Ook de driftreductie langs slootkanten kan nog een stuk beter. Overtredingen op deze punten zijn niet meegenomen in de bovengenoemde cijfers. Zo bekeken is de NVWA dus nogal mild in haar oordeel. Hier ligt een opdracht voor iedereen die met gewasbescherming in de weer is.

Laatste reacties

  • info36

    Ik heb altijd geleerd als je ergens geen verstand van hebt moet je er ook niet over schrijven. Wat een dom gelul

  • Jan-Zonderland

    Inderdaad Info36, wat een kul. Maar het was weer vrijdagmiddag en Johan had nog niks geproduceerd de hele week dus toen hem het rapportje van de NVWA onder ogen kwam kon hij daar nog snel even een verhaaltje over in elkaar flansen, uiteraard zonder gehinderd te worden door enige kennis van zaken danwel de gehele problematiek eerst eens verder te onderzoeken en zijn verhaal met zelf geconstateerde feiten te onderbouwen.

Of registreer je om te kunnen reageren.