Redactieblog

1657 x bekeken 14 reacties

Geborgde zetels waterschap een zegen?

De waterschapsverkiezingen staan voor de deur. Op 18 maart mogen we weer stemmen. De opkomst was de vorige jaren zo laag, dat je je kunt afvragen of het democratische gehalte van die verkiezingen wel zo hoog is. Maar dat terzijde.

Het gaat mij nu even om de geborgde zetels voor de landbouw, bedrijven en natuur in de waterschappen. Is dat een voordeel of een nadeel? Of is het iets van het verleden dat zijn tijd heeft gehad?  Ik neig naar het laatste.

"Met geborgde zetels ben je zeker dat het boerengeluid wordt gehoord in het waterschap", zegt Hanna beslist. Ze heeft met instemming het interview gelezen met Toos van Soest, die nu al zeker is dat ze straks als boerin op een geborgde zetel in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden komt. Ze weet ook al precies wat ze wil: de belangen van de boeren behartigen. Ze zegt duidelijk dat ze een 'one-issuefractie' zullen vormen. Dat betekent dus één geluid en geen nuances.

"Je moet de macht van de paar geborgde zetels niet overschatten", spreek ik Hanna tegen. "Het zijn drie zetels van de dertig. Qua aantal hebben ze helemaal geen macht. Bovendien zit er een gevaar in. Als de boeren met geborgde zetels werken, heeft dat zeker invloed op de kandidaat-lijsten van de overige partijen. Het boerenbelang wordt immers al behartigd. Waarom dan daar nog aandacht aan besteed bij de samenstelling van de andere lijsten?"

"Je denkt dat boeren zich met geborgde zetels zich isoleren van de rest", denkt Hanna hardop.

Ik knik. "Je kunt beter op elke lijst een paar mensen hebben met een gezond oordeel over de landbouw dan een klein groepje – en dat zijn drie op de dertig – die één belang verdedigt. Hun mening is bekend, daar hoeft niet meer naar te worden geluisterd."

"In jouw visie kun je dus beter infiltreren in de andere partijen dan een eigen groep vormen", zegt Hanna.

Zo is het. Je kunt er beter voor zorgen dat je zoveel mogelijk invloed hebt in de verschillende waterschapsfracties, dan roeptoeterend aan de zijlijn staan.

Laatste reacties

 • Mozes

  Ik maak mij veel meer zorgen over de gecombineerde verkiezing dan over de geborgde zetels. Of de geborgde zetels een voordeel of een nadeel zijn zoals Vergaderboer denkt weet ik niet. Wat ik wél weet is dat de gecombineerde verkiezingen een ramp zullen zijn. Vroeger was de opkomst zeer laag omdat het gros van de bevolking zeer ver van het waterschap en waterbeheer afstaan. De meeste mensen weten niet eens dat er een waterschap bestaat of waar dat voor dient. Dat deze mensen geen stem uit brachten was niet erg maar juist goed. Door de verkiezing te combineren laat men mensen stemmen die helemaal niet weten waar het over gaat. Ze zullen stemvee zijn in handen van D66, GroenLinks, DvdD en de PvdA. Dát zal pas echt schadelijk zijn voor de boeren.

 • alco1

  Het waterschap wordt met de gecombineerde verkiezing een op emotie gebaseerde aanfluiting!!!

 • veldzicht

  Alco#2 zeker in gebieden met veel mensen en weinig agrariërs zo als het zuiden en het westen,als je hoort wat die mensen soms lopen te kakelen dan houd je je hard vast,zoals die 2 Turkse ex PvdA ers (naam ben ik even kwijt) die beweren glashard verhuis die Groningers maar en laat Groningen maar onder water lopen dat is goedkoper als de boel herstellen.met dat soort waan denkbeelden loopt een groot deel van de mensen.

 • Marco22

  Waterschap bestaat al heelmaal niet meer. Het is meer een Natuur en recreatie-schap. Ik heb de verkiesbare kandidaten van Groot Salland es langs gelopen. Allemaal bek vol van natuur,recreatie en kwaliteit van het water. Geen een die het over economie of uberhaupt landbouw (grootste grondeigenaren) hadden.

 • farmer135

  Misschien moeten meer agrariers zich kandidaat stellen

 • melkveehouder .

  @farmer. Breek me de bek niet open van agrariërs in het bestuur. Als ze met steun van de landbouworganisatie eenmaal in het DB zitten, dan verloochenen ze hun achterban, en papegaaien ze de voorzitter en de directeur na om hun maandelijkse gage veilig te stellen. Huichelaars zijn het!

 • koestal

  De bestuurders laten zich maar imponeren door de natuurorganisaties en willen bijna allemaal de boel onder water laten lopen voor de weidevogels,en denken nauwelijks hoe een boer met zijn machines op het land kan werken en ook nog weidegang kan toepassen

 • bb40

  Waterschap is een volkomen overbodige instelling, om het politiek te maken is helemaal belachelijk.
  Zo gauw mogelijk privatiseren, en de rest terug saneren naar 1 telefoonnummer.
  Kust en de grote rivieren naar rijkswaterstaat
  De rest naar de lokale overheden(en private partijen)

 • koestal

  Het is al een natuurclubje, met een paar boeren er in die weinig in te brengen hebben , De waterschappen betalen veel voor de faciliteiten van de pleziervaart ,aanlegsteigers ,toiletten .De pleziervaart betaalt zelf niets ,maar profiteert wel van al deze voorzieningen,terwijl anderen hiervoor betalen

 • Broer

  Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Geborgde zetels zijn in elk geval een garantie dat het geluid van een bepaald belang gehoord wordt.
  Het is alleen een zwak aftreksel van wat we vroeger hadden.
  Daar zijn we als landbouw (en ook een politieke partij als het CDA) mede debet aan. Toen het mogelijk werd ook anderen aan het waterschap mee te laten betalen werd daar gretig gebruik van gemaakt. Dat aan de categorie ingezetenen ook zeggenschap moest worden toegekend werd op de koop genomen.
  Ik ben het verder met Mozes eens. Stemmen worden geteld en helaas niet gewogen !
  Tot slot neem ik aan dat melkveehouder zich kandidaat steld?

 • melkveehouder .

  @Broer. Waarom neem je dat aan?

 • Broer

  Omdat u zich voordoet als iemand die het nog al beter denkt te weten.

 • Broer

  Omdat u zich voordoet als iemand die het beter weet.

 • melkveehouder .

  @broer. Dan heb je dat inderdaad goed begrepen!

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.