Commentaar

Ruimte nodig bij uitvoering Natura 2000

Meer dan 160 beschermde Natura 2000-gebieden en -gebiedjes heeft Nederland en daarmee ook een heleboel knelpunten.

De aanwijzing van deze speciaal beschermde gebieden was al een lastig verhaal, nu het op uitwerking van de beheerplannen aankomt, wordt de pijn voor veel omliggende boeren voelbaar.

Weten waar je aan toe bent

Het grondidee is goed: wijs speciale natuurgebieden aan die het beschermen waard zijn en maak duidelijke keuzes. Dat is even doorbijten en inschikken, maar op de lange duur weten dan zowel boeren als natuurliefhebbers waar ze aan toe zijn en hoe ze uit elkaars vaarwater kunnen blijven.

Regels strenger in praktijk dan gedacht

De praktijk is weerbarstig. Niet alleen is het scheiden van landbouw en natuur nog moeilijker dan gedacht. De bescherming houdt niet op bij de planologische grens van het natuurgebied. Daar komt een vervelende ontdekking bij: het lijkt of Nederland braaf de gebieden heeft aangewezen zoals Brussel wilde, maar zich niet goed gerealiseerd heeft wat de impact zou zijn op de omgeving. De regels blijken in de praktijk strenger dan gedacht. Rechters interpreteren de Europese regels strak.

Regionaal maatwerk

De regels aanpassen zal niet meer gaan. De benodigde speelruimte moet op een andere manier gezocht worden en wel in een soepeler uitleg van de regels. Die ruimte in interpretatie en uitvoering biedt ook kans voor regionaal maatwerk.

Of registreer je om te kunnen reageren.