Redactieblog

17 reacties

LTO Noord lijdt

Is er na een langdurige en ongetwijfeld zorgvuldige procedure een kandidaat voorzitter voor de club en dan zetten ze hem/haar achter de gordijnen.

Daar blijft die persoon tot uiterlijk voorjaar 2016, want in die tussentijd gaat LTO Noord nog een keer proberen of de vrijage met de ZLTO verder kan groeien tot een huwelijk.

ZLTO hield één LTO tegen

Nou snap ik het niet meer, hoe kun je zo naïef zijn, dat je je in tien jaar tijd drie keer in de zak laat naaien. In 2003-2005 is er intensief geprobeerd LTO tot één organisatie te smeden, maar dat is toen door de ZLTO tegengehouden. In die tijd was de ZLTO nog financieel superieur en had geen behoefte om te delen. Maar goed, of liever gezegd: sneu voor de miljoenen, de aanpak - vooral de uitvoering van de varkensvleesherstructurering - heeft de financiële verhoudingen aardig geëgaliseerd. Toen nog een stevige reorganisatie van de ZLTO-organisatie eroverheen, de kip met de gouden eieren verkocht en een voorzitter die toen nog nationaal kon worden en nog kon het niet doorgaan.

Sector gedragen mestbeleid

In het begin van dit decennium schreeuwde ons land om een door de sector gedragen mestbeleid, het was in 2013 voorhanden. Een door de zuivelindustrie - lees FrieslandCampina - goed bedacht plan, dat later werd omarmd door LTO Noord, maar werd gecanceld door de ZLTO. Weg samenwerking, voor de tweede keer.

Behoefte aan sprekend boegbeeld

En nu heeft LTO Noord een nieuwe voorzitter nodig en is dringend behoefte aan een aansprekend boegbeeld, want door de fosfaatdiscussie en -opvatting zeggen leden het lidmaatschap op. Ik betreur dat laatste in hoge mate en vind zo'n actie ook ongepast. Boeren moeten georganiseerd blijven, alleen kun je helemaal niets. Je mag best kritiek hebben op je organisatie, maar ga dan de dialoog voeren, laat je opvatting gelden. Het is nu eenmaal zo dat in de verenigingsdemocratie de meerderheid regeert. Maar juist om die meerderheid ook begrip te laten krijgen, ga je discussie voeren.

Derde keer voorkomen

Om die derde keer te voorkomen, wordt het tijd voor LTO om vanuit kracht een voorzitter neer te zetten en daar mag de ZLTO en/of de LLTB zich van harte bij aansluiten.

Mijn organisatie behoort te leiden.

Laatste reacties

 • hansvanbergen

  Bij de huidige fosfaatregels kan iemand die meer koeien wil houden eenvoudigweg rechten kopen voor 4000 euro per stuk. Die zullen waarschijnlijk doorstijgen naar 8 later 12 en uiteindelijk verviervoudigen naar 16.000 euro per koe. Tenminste in het verleden betaalde men dit maar eigenlijk meer. Een goede investering dus. De beste ooit. Gaan die rechten ooit weg? Nee. Dat is uiterst onwaarschijnlijk. Een mooie belegging en een mooi pensioen.Wat willen anderen. Mest op grond. Dus dan gaat die grondprijs met 40.000 euro per ha omhoog. Lucht in de grond.Immers voer kopen en mest afvoeren is dan veel goedkoper. En mensen die helemaal niet willen groeien of koeien houden moeten ineens ook de torenhoge pachtprijzen gaan betalen. Op het moment dat de melkprijs daalt, en dat gaat gebeuren,moet er plotseling veel land verkocht worden en verpulverd de grond prijs. Komen hypotheken onder water te staan en is het in 1 klap over en uit met de landbouw. Best wel heel dom dus. Zlto plannen zijn dus het beste doordacht. Ook niet vreemd want ze zijn hetzelfde als de vorige rundveefosfaatregels.

 • alco1

  Hans is weer bezig met het "IK" gebeuren.
  Laten we je uit de droom helpen. Er komt geen handel in fosfaatrechten. Nou ja, je moet ze wel kopen, maar bij bedrijfsbeeindiging niet te verkopen.

 • Bennie Stevelink

  @Hans van Bergen, het grootste probleem van de melkquotering was het vele luchtkapitaal wat daar in ging zitten. Een redelijk intensief bedrijf had net zoveel geld in quotum zitten dan in grond en gebouwen. LTO Noord wilde na de afschaffing van de melkquotering een melkveehouderij met zo weinig mogelijk luchtkapitaal.

  De beperkende factor in de melkveehouderij zal altijd duur zijn, of dat nu melkquotering, dierrechten, fosfaatrechten of grond is. Omdat grond toch altijd al duur is was grond het meest geschikt om de beperkende factor te zijn. De grond zal er wel wat duurder van worden maar het zal veel minder luchtkapitaal veroorzaken dan wanneer er een andere beperkende factor naast gezet wordt. ZLTO was hier faliekant tegen en heeft, naar ik de indruk heb, bewust aangestuurd op dier- of fosfaatrechten. Dat we hiermee precies hetzelfde luchtkapitaal krijgen als eerder met het melkquotum maakte in het zuiden blijkbaar niets uit.

 • hansvanbergen

  Die handel in fosfaatrechten is er nu al. En zo blijft de lucht uit de grondprijs. Je leest het ook in een andere collumn. 10 ds per ha. Dat is de helft van wat we in het zuiden halen. Dat is, bij een grondprijs van 90.000 euro of 5000 euro pacht toch duur voer. Het zuiden heeft dus wat beter nagedacht. Of liever gezegd uberhaubt nagedacht. Want dat hele gedeelte van wat gaat er met de grond en veel belangrijker, met de pachtprijzen gebeuren daar hebben jullie TOTAAL niet over nagedacht. Wel zaniken dat de consument dat wil. Laat mij die supermarkt inkoper of die 1 consument en dat mag wereldwijd zijn, maar eens zien die grondgebonden melkprodukten wil. DAT is een luchtkasteel!

 • Peltjes

  Ho ho Hans, heb toevallig net de analyse van de mais binnen en kom op 21 ton ds. per ha. En dat nog wel op dalgrond.

 • Bennie Stevelink

  @Hans van Bergen, als het klimaatverschil tussen Twente en Noord Limburg zo groot is dat jullie een twee keer zo hoge opbrengst halen dan kunnen ze in het zuiden van Limburg en Brabant natuurlijk bananen telen. Vandaar dus die bananen-republiek achtige politiek daar in het zuiden.

  Daarnaast, de bemestingsnormen zijn gebaseerd op gemiddelde opbrengsten. Als jullie een twee keer zo hoge opbrengst halen komen jullie de helft aan mineralen tekort. Die opbrengst kan dus alleen gehaald worden met massale mestfraude.
  Doe mee aan de KLW, dan kun je bewijzen dat jullie opbrengsten twee keer zo hoog zijn.

 • alco1

  Hans. Sorry hoor. Ik neem je niet meer serieus.

 • j.verstraten1

  als we niet zo stom zijn om de kringloopwijzer naar de grabbel te gooien zal de prijs van fosfaatrechten acceptabel zijn.
  Zonder kringloopwijzer krijgen we dierrechten en komt de vraag aanbod verhouding even anders te liggen.
  Daarbij geld voor intensievere bedrijven ook de amvb. Aangezien je een euro maar 1 x uit kunt geven zal de vraag vanuit de intensievere bedrijven beperkt worden. Die moeten ook al investeren in mestverwerking. Dus bedrijven die ruim in de grond zitten zitten op de 1e rang.

 • j.verstraten1

  Als het aan de ZLTO had gelegen hadden we geen fosfaatrechten gehad maar een verplichte kringloopwijzer met een resultaatdoelstelling. Los van het feit of dat een redelijk alternatief zou zijn geweest, daar was geen draagvlak voor binnen de andere partijen dus daardoor ook einde discussie.

 • Bennie Stevelink

  De KLW met resultaatdoelstelling was geen draagvlak voor omdat dit te fraudegevoelig is. Het zou met name in Brabant en Noord Limburg, waar ze een reputatie hoog hebben te houden op het gebied van mestfraude, totaal niet gewerkt hebben. De KLW is alleen geschikt als managementinstrument.

 • Bennie Stevelink

  Ik vrees dat de KLW de prijs van fosfaatrechten maar beperkt zal drukken. Aanscherpen van grondgebondenheid in de AMvB zal veel meer effect hebben.

 • alco1

  Zomaar een vraag @ j.verstraten1
  Waarin is de AMvB niet dekkend?
  De fosfaatrechten aanvaard jij maar omdat het alternatief dierrechten nog veel minder is.
  Kortom. Kan het LTO niet de vuist op tafel slaan met de mededeling dat de AMvB zowel naar burger, Brussel en de boer een verantwoordelijke keuze is.

 • Martijn van Dam

  LTO heeft niets meer in te brengen in Den Haag dus is het lidmaatschap weggegooid geld

 • piethermus1

  Hans Huijbers, ik en anderen hebben binnen ZLTO sinds kort de maatschappij bij de ballen. (excusez les mots). Via het klimaat, en CO2 binding in de bodem. Iets wat zo ongeveer alleen landbouw kan als maatschappelijke sector, terwijl wij als bijv akkerbouwers wel verzopen gewassen hebben, al 17 jaar.

  <>


  Zelf schreef ik een opiniestuk in Trouw;

  <>


  Eenieder die dus kritiek heeft op mij, omdat ze landbouw ziet als probleem, kan ik te allen tijde wegzetten als een immoreel sujet, met de vraag hoeveel CO2 hij/zij produceert en hoeveel van hun gewassen er verzopen zijn door geconsumeer van allen, waardoor het klimaat verandert. Ik heb er sinds dat Trouw-stuk (zie laatste link) een moreel-ethische kwestie van gemaakt. Een truc die ze altijd met ons uithaalden. Ik zoek echter maatschappelijke partners vanuit kracht om het samen op te lossen.

  Wij waren bij Marjan Minnesma op bezoek, zoals je uit de eerste link kunt lezen. In de link hieronder zie je mijn optreden.
  <> (Advies; Erger je niet aan het optreden van anderen. Ik ben ook niet blij met omzeten van landbouwgrond naar natuur. Maar daar ging ik niks over zeggen, omdat dat mijn eigen boodschap zou schaden. Dat leidt af.)

  als ook;
  <>

 • landboer

  De LTO kan beter ondergebracht worden bij FC/ NZO ,die praten mekaar toch maar wat na ,zijn ze ook geen nieuwe voorzitter nodig, en de NMV als belangenbehartiger in de oppositie .

 • landboer

  Goed verhaal Piet Hermus, dit is natuurlijk geen nieuws ,maar het is de kunst om het grote publiek duidelijk te maken dat verdwijnen van landbouwgrond dezelfde impact heeft als tropisch regenwoud ,want dat besef is er totaal niet!

 • piethermus1

  Het gaat er mij ook om dat we hier een thema hebben waarbij wij vanuit onze kracht kunnen opereren. Ook al geloof je niet in de klimaatverandering en de gevolgen, Dan nog is het een item waarbij je bij de burger, de maatschappij als meer dan volwaardige speler aan tafel zit, zodat we als landbouw onze rechtmatige maatschappelijke positie weer kunnen innemen als volledige en volwaardige maatschappelijke partner. Door dit item van klimaat en CO2-binding in gewassen en bodem doen we er in positieve zin weer toe en op een moderne wijze.
  Mensen die dit goed uit kunnen leggen als bijv Hans Huijbers of anderen (ik?) zouden bij Pauw of DWDD aan tafel moeten zitten. Wij boeren moeten in dat rolodeck van die luie Gooise-Grachtengordelredacties van de publieke omroep i.p.v een Peter R de Vries of wat voor te bekend gezicht dan ook. Daar gaat het ook om.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.