10 reacties

Kritiek klap in gezicht dierenarts en veehouder

Maartje Krediet-Kramer
De kritiek op de veehouderij van PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers maakte vorige week veel los. Terecht, meent Maartje Krediet-Kramer, voorzitter van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de KNMvD, beroepsorganisatie van dierenartsen. Dierenartsen weten wel beter, stelt ze.

Wij voelen het echt als een klap in het gezicht voor zowel de dierenarts als de veehouder. PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers suggereert dat dieren in kleine hokken worden gehouden, geen bewegingsruimte hebben, ziek worden, met antibiotica op de been worden gehouden en dat het stukje vlees met antibiotica op het bord van de consument komt.

Onjuist

Onjuiste uitspraken die bijdragen aan een verkeerde beeldvorming van de landbouwhuisdierensector. Het roept ergernis en verontwaardiging op, omdat we van een volksvertegenwoordiger mogen verwachten dat die zich aan de waarheid houdt.

Nederland loopt voorop in veehouderij

Ik werk als geborgd rundveedierenarts bij dierenartsenpraktijk Flevoland en ben bestuurlijk actief binnen de groep dierenartsen die in de landbouwhuisdierensector werkt. Ik weet wat er speelt. Nederland loopt op het gebied van het houden van dieren al jaren voorop in Europa en de wereld, met zeer veel aandacht voor dierenwelzijn op allerlei gebieden. Via kwaliteitssystemen voor de hele keten wordt geborgd dat voedsel van dierlijke oorsprong goed geproduceerd wordt.

Zorgvuldig omgaan met antibiotica

Het is absoluut een misverstand dat anti
bioticaresten bij de consument ‘op tafel’ zouden komen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met antibiotica. En als er diergeneesmiddelen zijn gebruikt, geldt een wachttijd: dan mag een dier pas geslacht worden als er geen residuen meer in het lichaam zitten, of alleen onder een bepaalde waarde. Vlees, melk en eieren uit Nederland zijn veilig voor de consument.

Op de been houden met antibiotica niet aan de orde

Dierenartsen staan voor een goede diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid. Zij spannen zich al jaren in om op een verantwoorde wijze gebruik te maken van antibiotica met daarin juist veel aandacht voor het voorkómen van dierziekten. Dieren op de been houden met antibiotica is in Nederland totaal niet aan de orde.

Een dierenarts vaccineert een big. Dierenartsen hebben in Nederland veel aandacht voor het voorkómen van dierziekten. Foto: Mark Pasveer
Een dierenarts vaccineert een big. Dierenartsen hebben in Nederland veel aandacht voor het voorkómen van dierziekten. Foto: Mark Pasveer

 

Enorme daling antibioticagebruik

We hebben een systeem opgezet waarin dierenarts en veehouder een een-op-een-relatie aangaan, een systeem waarin transparant is wie waar antibiotica inzet en waarvoor. Wie veel gebruikt, wordt daarop aangesproken. Met richtlijnen en protocollen voor terughoudend en zorgvuldig gebruik is een enorme daling in antibioticagebruik (60%) bereikt met een minimale inzet van voor mensen kritische antibiotica.

Nederlands model voorbeeld voor andere landen

Vertegenwoordigers van het agrarisch bedrijfsleven en overheden uit andere (Europese) landen komen hier geregeld kijken hoe het ‘Dutch model’ werkt. Minister Edith Schippers (volksgezondheid) wil onze aanpak als basis gebruiken in haar voorstellen komend jaar om wereldwijd de toename van antibioticaresistentie het hoofd te bieden. Terechte erkenning voor de enorme prestatie van Nederlandse dierenartsen en hun veehouders.

Dier heeft recht op gezondheid en welzijn

Ik weet dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan gezonde dieren en meer welzijn in verschillende programma’s. Denk aan het bestrijden van dierziektes door vaccinatie, maar ook de weerstand verhogen door goede huisvesting en voeding. Management optimaliseren, oog hebben voor koecomfort, met bijvoorbeeld goede ligbedden; er zijn tal van voorbeelden. Maar als dierenartsen zijn we er ook van overtuigd dat we een ziek dier moeten kunnen behandelen; daarvoor is onder andere antibiotica nodig. Productiedieren hebben recht op diergezondheid en dierenwelzijn.

Optimalisatie in elke schakel

Als voorzitter van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren weet ik dat de Nederlandse dierhouderij heel divers is. In elke schakel vindt optimalisatie plaats, een proces van jaren waarin we onder anderen samen met de veehouders stappen nemen. De omstandigheden waaronder de dieren worden gehouden zijn belangrijk: denk bijvoorbeeld aan kalverenopfok, dierenwelzijnsmonitoring en zoönose-informatie over ziekten die van dier op mens overgaan. Er is veel goed nieuws.

Dierenarts geen kostenpost maar investering

Het is belangrijk dat wij kunnen samenwerken met andere erfbetreders op het bedrijf. Juist wij als dierenartsen, onafhankelijke professionals, hebben goed inzicht in de bedrijfsomstandigheden en kunnen verbanden zien. Door samen te werken, kunnen wij de dierhouders/veehouders beter adviseren. Dat is de uitdaging: veehouders die daarvoor openstaan helpen continu het bedrijf te optimaliseren. Duidelijk maken dat een dierenarts geen kostenpost is, maar een investering, doordat de adviezen zich vertalen naar betere resultaten.

Dikkers welkom voor werkbezoek

Ik zou zeggen dat Sjoera Dikkers genoeg aandacht heeft gekregen. Wij weten wel beter. Mocht ze een keer op werkbezoek willen komen, dan is ze van harte welkom. Heel Nederland mag weten van welke producenten de melk en het vlees komen.

Maartje Krediet-Kramer is voorzitter van de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de KNMvD.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Super, nou Boerderij arrangeren jullie even een werkbezoek met mooie foto's en een stukje in de Boerderij. Persbericht uitdoen naar de landelijke dagbladen. Die publiciteitsgeile Sjoera komt vast graag naar Flevoland, desnoods vergoedt LTO haar buskaartje wel. Dat laatste moet toch kunnen!?

 • cornelis 22

  Welke boer wil die sloerie in zijn stal hebben?

 • veldzicht

  Het gaat er bij Sjoera Dikkens en vele andere kamerleden en actigroepen ook helemaal niet om het eerlijke en juiste verhaal,alleen schoppen naar de HELE LANDBOUW om
  het zo veel als mogelijk te beschadigen is belangrijk ,daar krijg je de handen voor op elkaar en dan vooral in linkse kringen .

 • Bennie Stevelink

  Inderdaad @veldzicht, ik geloof ook niet dat Sjoera Dikkers deze desinformatie in de wereld heeft gebracht uit onwetendheid maar omwille van een politiek, publicitair en electoraal belang. Waarschijnlijk wilde zij zich profileren tegenover de PvdD, GroenLinks, D66 en de SP. Welk onrecht boeren hiermee wordt aangedaan maakt bij dit soort personen niets uit.

 • farmerbn

  Goede advocaat nemen en aan de galg.

 • jhp

  Nu dit stuk ook nog even in de algemene bladen aub, want wij weten ook wel hoe het echt zit.

 • farmer135

  Ik heb niet het idee dat dit kamerlid bijster slim is,
  ze haalt niet eens het niveau van de pas afgetreden kamervoorzitter van Miltenburg.

 • DJ-D

  Waar Wilders de Islam voor gebruikt doet Dikkers met boeren. Mensen bang maken om stemmen te krijgen. Nu 8 in de peilingen. Ze gaat dus vol de confrontatie aan tegen met name de varkenshouders.

 • alco1

  Er hoeft door ons verder niets gedaan te worden.
  Ons LTO zal dit vast niet zomaar gezegd laten worden.

 • polsbroek

  Holle vaten klinken het hards

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.