Redactieblog

6 reacties

De kansen van klimaatverandering

Klimaatbeleid leidt tot gedoe en extra kosten, maar ook tot nieuwe kansen.

Het is de tijd van de klimaattop in Parijs. Buiten regent het al dagen: klimaatverandering leidt soms tot veel nattigheid. Volgens het

Nat voorjaar

KNMI is dat nog lang niet voorbij, we krijgen een nat voorjaar, vanwege EL Niño. El Niño is een opstuwing van warm water in de Grote Oceaan, dat zorgt voor droogte op het zuidelijk halfrond en nattigheid bij ons. Kortom, de waterschappen kunnen de komende tijd hun borst natmaken.

Zelfs de VS zien klimaatprobleem

De klimaattop in Parijs was bedoeld om iets aan de opwarming van de aarde te doen. Omdat steeds meer landen ervan overtuigd raken dat er iets aan de hand is, is er een goede kans dat er de komende jaren allerlei maatregelen worden genomen om van de hoge CO2-uitstoot af te komen.

Zelfs de Verenigde Staten, althans het denkend deel van dat land, ziet dat er stappen genomen moeten worden. Het denkend deel dus, want de Republikeinen zijn nauwelijks te overtuigen van de klimaatverandering en nog minder van het feit dat we het zelf veroorzaken en er iets aan kunnen doen. Het Farm Bureau, de met de Republikeinse partij verbonden landbouworganisatie, meldde onlangs dat het niet de klimaatverandering vreest, maar het beleid dat er achter vandaan komt. Deels is dat kortetermijngedrag, deels een strak geloof in de hand van God. Ik ken Amerikanen die alle milieubeleid onzin vinden, omdat God wel ingrijpt als het te erg wordt.

Strenge milieuregels VS

Dat de Amerikaanse regering toch beweging vertoont, laat zien dat de Republikeinen het niet voor het zeggen hebben. In de meer vooruitstrevende delen van de VS, zeg maar in het meer verstedelijkte deel, zijn de laatste jaren zelfs strenge milieuregels ingevoerd. Zo streng, dat Volkswagen zich eronderuit probeerde te sjoemelen. De Amerikanen durven ook te bewegen, omdat ze steeds meer ‘schoon’ aardgas produceren. Ze doen dat weliswaar op een dubieuze manier, met schaliegas, maar het maakt het wel gemakkelijker om CO2-doelen te halen.

Effecten voor de landbouw

De effecten van dit alles op de landbouw vallen in drie delen uiteen. In de eerste plaats is er de klimaatverandering zelf: droogtes, natte perioden, zware buien en orkanen. De landbouw kan weinig anders dan meebewegen en aanpassen: nieuwe rassen en gewassen, eerder oogsten, waterberging en andere productieaanpassingen. In de tweede plaats is er kostenverhogend beleid te verwachten om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat zijn de maatregelen die het Farm Bureau vreest. Bij ons vertaalt zich dat in duurdere brandstof en druk op de vleesconsumptie. In de derde plaats zullen er nieuwe kansen ontstaan. De vraag naar schone energie neemt almaar toe en daar profiteert de landbouw van. Zonnepanelen, windmolens, biovergisters, ze zijn het gevolg van de klimaatverandering.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Erg flauw om als linkse Groninger de Amerikaanse republikein als dom mens te bestempelen.

 • agratax(1)

  @farmerbn. Misschien is het nog erger met Dirk, hij gelooft dat we de klimaatverandering kunnen stoppen zo niet terug dringen. Hij moet net als ieder wel denkend mens weten, dat we het zover hebben laten komen, dat onnoemelijke hoeveelheden broeikasgassen uit de aardbodem komen nu de Toendra niet meer onder de Permafrost zit en we het ene oerwoud na het andere in cultuur brengen voor onze "milieu vriendelijke" plantaardige olie (groene energie met cerificaat). Dit zijn onomkeerbare processen. Ook Strijker durft als goed socialist niet te zeggen dat er wel eens Te Veel mensen op deze aardkloot zouden kunnen rondlopen om nog van een leefbare aarde te spreken. Voor Strijker geldt net als voor onze economen "Economische groei is een must". Dit kan alleen door meer aan de man te brengen en dat gaat het eenvoudigst door het aantal consumenten te laten groeien.

 • alco1

  Wij boeren hebben goud in handen met onze mest en ZUURSTOF productie van onze gewassen.
  Natuur zou eigenlijk verboden moeten worden vanwege de zeer slechte kringloop in zuurstof en vegetarisch al helemaal niet, tenzij alle drollen opgevangen worden voor de bemesting. Vegetarisch soya wordt b.v. met kunstmest geteelt, wat grote schade brengt aan het milieu en al helemaal omdat er regenwouden voor gekapt worden.

 • Bennie Stevelink

  @alco, die zuurstofproductie is een illusie. Dieren en mensen die voedsel eten zetten het weer om in CO2. Het is dus een korte kringloop.

 • alco1

  Dus niets aan de hand wat de dieren betreft.
  Heel anders bij de mensen die hun faces vernietigen.

 • bloksweg

  cm zegt; dat het al dagen regent, omdat het klimaat verandert is onzin! Vroeger regende ik in de zomer veel keer nat bij het melken buiten. Laat nu eerst maar eens eerlijk onderzoek doen, voor ieder toegankelijk en te begrijpen, of co2 inderdaad de oorzaak is van z.g. klimaatverandering. Dit laatste is er altijd wel geweest (over honderden jaren gerekend). Vele z.g. geleerden maken de hoofden op hol, geloven niet in bijbelse gegevens i.v.m. de eindtijd waarover staat geschreven dat plagen en rampen zullen toenemen. Ik denk dat u de Republikeinen verkeerd begrijpt: ze geloven dat God alles bestuurt, hoewel de mens verantwoord moet omgaan met de schepping. De hele mestproblematiek is ten dele grote onzin. Er is veel land, ook in Nederland, dat schreeuwt om mest, waardoor we als boeren jaarlijks verarmen. Waarom profiteert de landbouw van zonnepanelen, windmolens (horizonvervuilers) en biovergisters? Met dank aan onze geleerde heren.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.