Boerenblog

2241 x bekeken 19 reacties

Vluchtelingen, angst en falende voedselpolitiek

Angst regeert. Europa wordt overspoeld door (veelal islamitische) vluchtelingen en terroristen slaan toe. Maar angst hebben de vluchtelingen zelf ook. Ze ontvluchten hun landen niet voor niets.

Vorige week maandag ben ik in ons gemeentehuis geweest om de herdenking van de aanslagen van vrijdag in Parijs bij te wonen. Onze burgervader heeft gelukkig niet alleen gesproken over de bloedige moordpartijen in Parijs van afgelopen jaar, maar ook over Beiroet, het Russische vliegtuig en de aanslagen elders op de wereld. Het was min of meer een gedenken van alle moorden die tot nu toe zijn gepleegd in naam van het ware (Isis-)geloof.

We gaan door maar wachten wel op volgende aanslag

Na dit alles gaan we gewoon door met ons leven, zij het dat we daarbij wachten op de volgende aanslag en hopen dat wijzelf daar niet persoonlijk bij betrokken raken. De angst zit er volgens mij bij iedereen, moslim of christen, wel een beetje in, en dat is precies wat de extremisten willen: de wereld overheersen door angst te zaaien en niet via het gevecht op het slagveld.

Moeten wij nu doen wat enkele extreme politieke partijen van ons vragen: alle moslims haten en zo een wij-zijsamenleving maken? Dit zal averechts werken.

FAO-artikel over landbouw in Syrië en Irak

Waarom zijn zoveel mensen op drift? Na wat Googelen stuitte ik op een artikel van VN-voedselorganisatie FAO uit 2013, dat handelde over de landbouw in het tweestromenland, het huidige Syrië en Irak. In beide landen is landbouw alleen mogelijk met water dat via de rivieren Eufraat en Tigris of vanuit bronnen wordt aangevoerd.

Enorme groei bevolking Syrië

Het FAO-artikel maakte duidelijk wat het betekent als een regime vele decennia inzet op economische groei via bevolkingsaanwas en kledingproductie uit zuivere katoen (hun product). Vanaf 1995 groeide in Syrië de bevolking van 15 miljoen naar 24 miljoen inwoners. Hiervan woont zo'n 50% op het platteland en daarvan is 80% (8 miljoen mensen) direct afhankelijk van landbouwproductie; dat in een land waar het niet of nauwelijks regent.

Turken controleren de wateraanvoer van Syrië

Tellen we hierbij op dat het water voor de eerste levensbehoefte, landbouw en industrie voor een groot deel via de Eufraat uit Turkije moet worden aangevoerd (geïmporteerd). De Syriërs en Irakezen moeten de Turken betalen voor het water dat via de Eufraat beide landen binnenkomt. Daar de Turken aan de bovenloop zitten, kunnen zij via stuwen en stuwmeren eerst gebruikmaken van de watermassa en wat over is gaat naar de buren. Hoeveel dat nog is ten opzichte van vroeger, is onbekend.

Syrische productie tarwe, groente en fruit ingeklapt

Eén ding is wel duidelijk: in 2013 was de productie van fruit, groente en tarwe gekrompen tot circa 50% van wat eerder de omvang van die productie was. Dalende voedselproductie leidt tot stijgende onrusten in het land. Deze onrusten resulteerden in burgeroorlog; tel daar de instabiliteit van buurland Irak bij op en de voedingsbodem voor Isis is daar. Hoe Isis ook tekeergaat, eenieder die zich houdt aan hun wetten, de sharia, heeft weer een redelijk stabiel en zeker leven. De mensen weten dat ze financieel worden uitgekleed, maar dat nemen ze voor lief en bij de sharia is hun houding: het zij zo.

Niet alleen oorlog, ook gebrek aan water en voedsel in Syrië

Dit wetende, kom ik tot de conclusie, dat de gevluchte Syriërs hun land de rug toekeren, omdat het leven door de oorlog, de klimaatverslechtering en een buurman die het water voor zichzelf houdt en daarmee de Syrische voedselzekerheid ondermijnt, weinig perspectief biedt. Het is duidelijk dat de goed opgeleide Syriërs hun land verlaten; zij hebben de financiële middelen daarvoor en door hun opleiding geven ze zichzelf een goede kans om elders opnieuw te kunnen beginnen.

Vluchtelingen benutten democratisch recht om te stemmen met de voeten

Moeten wij deze mensen zien als potentiële terroristen? Nee, zij maken gebruik van hun democratisch recht en stemmen met hun voeten. Zij weten dat iedere stemronde voor hen betekent: geen verandering in de despotische en corrupte regering met een dictator aan het hoofd. Dat is de oorzaak van de huidige ellende, die uitzichtloos is.

Zij hebben als geen ander ervaren dat 'vrijheid geen recht is maar een plicht' (N. Berdjajev). Wij in Nederland zouden ons meer bewust moeten zijn van dit gezegde.

Isis-terreur bindt de vluchtelingen en ons

Naast hun eigen despoot in Damascus hebben ze Isis-terreur als extra dreiging gekregen. Isis-dreiging is wat de vluchtelingen en ons bindt. Laten we dan ook zo snel mogelijk stoppen met het wij-zijdenken. Misschien past hier beter de uitspraak A. Tsjechov: 'Gemeenschappelijke haat brengt mensen dichterbij elkaar dan liefde en respect'.

Corrupte regeringen in Afrika

Voor de vluchtende Afrikanen geldt tot op zekere hoogte hetzelfde. In hun landen is de regering corrupt; die verkoopt zelfs de goede gronden en waterrechten aan agrarische plantageondernemingen uit het rijke deel van de wereld (Europa en China). Deze ondernemingen ontnemen de lokale bevolking de mogelijkheid om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Geen land en geen water betekent eenvoudig geen gewassen en geen melk en vlees. Maar bovenal geen werk, geen inkomen. Het gevolg is dat ook in deze landen het 'ware geloof' zijn shariawetten invoert en zo dood en verderf zaait op plaatsen waar ze de kans krijgen. Niet op de plantages, die worden met een zwaar bewapende eigen legermacht beschermd.

Logisch dat mensen vluchten uit landen met voedselgebrek

Deze vluchtelingen kunnen we het niet kwalijk nemen dat ze elders hun voedsel gaan zoeken. Hopelijk mogen ze snel volwaardig deelnemen aan het maatschappelijke verkeer en worden ze niet bijna eindeloos opgesloten in een AZC. Ook voor deze groep geldt: zij hebben dezelfde vijand als wij, namelijk geloofsfanaten en meedogenloze grootgrondbezitters die de wereld voedselproductie wensen te dicteren, dus hier past geen wij-zijmentaliteit maar een wij-wij.

Foto

 • Vluchtelingen, angst en falende voedselpolitiek
 • Vluchtelingen, angst en falende voedselpolitiek

Laatste reacties

 • alco1

  En wat wil je nu eigenlijk zeggen Han.
  Open de deuren?
  Dan kan hier de ellende beginnen!
  PS. Ik ben een faliekant tegenstander van de PVV.

 • agratax(1)

  @alco. Wat ik zeg is niet anders, dan -maak gebruik van de angst die ook bij de meeste Syrische vluchtelingen heerst jegens ISIS. Zij zijn hier, zij spreken de taal van de ISIS terroristen, wij niet. Ik wil niet dat de aanwezige vluchtelingen zo teleur gesteld raken, dat ze zich tegen ons keren. Beter samen tegen de terreur. In tijden van nood leer je je vrienden kennen. Verder probeer ik duidelijk te maken dat ISIS gebruik maakt van de opstanden in Syrie ontstaan door "Misoogsten" ten gevolge van Droogte. Droogte die niet zal verminderen zolang er een dictator aan de Turkse waterkraan draait. Je kunt de conclusie trekken, dat de meeste vluchtelingen niet anders zijn "Dan mensen die de voedsel armoede ontvluchten en dat dit het begin nog maar is van de stroom die komt, zolang wij de vruchtbare gronden en het water laten inpikken door de Rijken / Machtigen der aarde".

 • Schoenmakers

  het is daar dus niet zoveel anders als hier, als je ziet hoe de regering met ons boeren omgaat, steeds maar weer de eisen verhogen en niet daarbij de opbrengsten mee laten gaan, we moeten hier leren van daar en niet zoals nu dezelfde kant opgaan

 • veldzicht

  In heel Zuid-Oost-Europa,MiddenOosten en Noord en West Afrika
  is het is het oorlog ,honger en ellende,je kan ze onmogelijk allemaal deze kant op laten komen hoe triest het voor die mensen ook is,beter de mensen ter plekke helpen is bovendien veel effectiever.

 • agratax(1)

  @schoenmakers. Je kunt doen wat de vluchtelingen doen "Stemmen met je voeten" m.a.w. je heil als boer elders op de wereld zoeken. Helaas zul je dan tot de conclusie komen, dat boeren zonder hard werken en zonder een laag arbeidsinkomen nergens gaat. Basis voedsel producenten zijn over de hele aardbol de sluitpost van de voedselprijzen. Het excuus is "Op de pampa of in lage lonen kan men het voor deze lage prijs makkelijk doen. Zal best maar helaas kunnen zij de wereld niet voeden zonder "hulp" van de landbouw uit de dure landen. Leren van daar zo jij stelt is voor politicie niet mogelijk, zij leren zelfs niet van de eigen geschiedenis. De politiek herhaalt steeds zetten, ook de zetten die gedoemd zijn tot mislukken.

 • agratax(1)

  @veldzicht. Hier heen laten komen is het laatste wat ik wil. Wie hier nu eenmaal is, zullen we zo snel mogelijk moeten overtuigen, dat het hier geen vakantie paradijs (met die gedachten zijn ze overgehaald door bootjes verhuurders) is en dat hun vijand ISIS hier ook zijn tentakels heeft en dat we die samen moeten opruimen. De groep die nog niet vertrokken is zullen we moeten helpen thuis voldoende economie te creeeren. Maar mijn sombere diepere gedachten zegt mij; "Het is niet mogelijk om ieder eenzelfde leven te garanderen dan wij in eeuwen hebben opgebouwd". Misschien zijn er wel te veel mensen op deze aarde en is de mechanisatie, automatisering te ver doorgeslagen. Geen werk betekent al eeuwen geen eten!! Daar komt bij dat de voedselproductie over de hele wereld als een Minderwaardige vorm van werk wordt gezien. Liever vluchten dan je eigen eten maken,als je land al niet is gepikt door de rijken.

 • Schoenmakers

  agratax, ik heb nergens gezegd dat het op een ander beter zou zijn, ook niet slechter, alleen als ik vertrek moet ik eerst hier afrekenen, geeft al een drempel, in het onbekende weer mijn weg zoeken, mijn familieleden weer de weg laten vinden, dus het is allemaal niet zo makkelijk. Maar dat ik hier een normale behandeling verlang als boer zijnde lijkt mij toch redelijk normaal, je hoort hier de koning en politiek vaak stoer spreken over mensenrechten in china en zo, als je kijk welke rechten hier de boeren nog hebben zou het toch normaal zijn dat ze eerst hier orde op zaken zouden stellen voordat ze naar een ander wijzen, recent voorbeeld, de nertsen!!!!!!!

 • agratax(1)

  @schoenmakers. Het is van mijn kant niet persoonlijk bedoelt. Ik kan je bezwaren alleen onderschrijven en hoor ook de holle frasen van de kopstukken. Helaas nooit een financieel extraatje voor al het goede en alle reclame, die de boeren maken voor onze landbouw en onze landbouwhandel. Nee de boer moet hopen op vermogensaanwas van zijn eigendom en daarna hopen dat hij kan overdragen in de familie en er zelf nog een redelijke oude dag aan overhoudt. Op termijn vrees ik dat het de boeren net zal gaan als onze vroegere landhuisbezitters, zoveel erf belasting en andere belasting dat het enige wat rest is verkoop aan de nieuwe rijken uit de handel en politiek.

 • Haarlemmermeer

  @agratax, wel weer lekker makkelijk de plantages de schuld geven. Beetje papegaaien praat vind ik. Doen/ deden ze ook in Zuid Afrika, Zimbabwe, Kenia etc. Wat is het probleem in Afrika? Misschien dat de lokale politici daar een zeer beperkte gedachte gang hebben met name inhalig zijn en de eigen bevolking laten barsten. Toen de bovengenoemde landen aan het bewind stonden van de kolonisten was er weliswaar ook narigheid maar in ieder geval werk, eten en economische groei.

 • agratax(1)

  @martienkroon. Dat er ten tijde van het koloniaal bestuur werk en eten was voor de bevolking zal ik niet bestrijden. Dat de huidige politiek leiders inhalig zijn ben ik geheel met je eens. Deze inhaligheid maakt dat wij weer zeer grootschalige landbouw in die landen kunnen bedrijven. Hiervoor doen de beleggingsmaatschappijen grote investeringen in ontginningen en waterwerken t.b.v. irrigatie. Helaas zijn op veel van deze ondernemingen nauwelijks mensen aan het werk, omdat de mechanisatie en automatisering ook daar hoogtij vieren. Afrika en zuid Amerika ontlopen elkaar op dit front niet veel. Zelfs Oekraine en Noord Afrika verkopen Chinezen grote stukken land, die daar hun eten op te verbouwen. Voor het werk nemen ze Chinezen mee en de oogst behoeft niet eens lokaal verhandeld te worden, het is reeds hun product en gaat rechtstreeks per
  Chinees schip naar China. Wat heeft de lokale bevolking aan deze werkwijze? Inderdaad NIETS. Voor hen rest de trek naar de stad waar ze ook geen werk en dus geen inkomen vinden.
  p.s. Dat je mij van papegaaien beticht is jouw verantwoording. Ik weet wat ik met eigen ogen heb gezien en wat via bevriende lokale bronnen tot mij komt.

 • Haarlemmermeer

  agratax, Je benoemd de Europa en China. Nu spreek je alleen over de Chinezen, dit zijn inderdaad de stropers. De Europese plantage ondernemingen maken wel gebruik van lokale werknemers, intensieve teelten waardoor er werkgelegenheid ontstaat en waar naast de plantage ook ruimte wordt geschapen voor voedselproductie waarbij er geen tekort wordt opgedaan ten opzichte van de oude situatie.
  Zitten de Chinezen voor een groot gedeelte in Zimbabwe waar de productie dramatisch is gedaald na het politieke wangedrag van Mugabe. Onze asielzoekers komen met name uit West Afrika, waar minder Chinezen zitten of in vedergeval de invloed van de Chinezen minder is.
  In Zimbabwe, Zuid Afrika, Zambia werden en worden nog steeds de "Europese" boeren van hun bedrijven verjaagd om vervolgens de lokale bevolking "hun" land terug te geven. Waar vervolgens nog maar een paar % van wordt beteeld. Het hele probleem daar is de inhalige lokale politiek met een zeer korte termijn gedachte en de Chinees die daar gebruik van maakt. Maar niet de Europeaan, Europese belegingsmaatschappij, of Kolonist. Zuiver houden.
  En ik heb zelf voldoende gereisd naar dit continent, voldoende kennissen in de gebieden (of verjaagd vanuit) om dit oordeel te geven.

 • Haarlemmermeer

  Zuid Amerika, de rijke families in Brazilië verkopen hun land aan investeringsmij in het management veranderd weinig, Argentijnen verkopen hun Pampa's van armoede door de exportbeperking van de socialistische overheid en hun Italiaanse corruptie, Chili zijn het met name de Nieuw Zeelanders die investeren (en brengen rijkdom en economische groei), Uruguay en Paraguay wat intensivering vanwege hun succesvolle strategie. Equador, Colombia, Costa Rica lopen succesvolle ondernemers die intensieve teelten organiseren. Oekraïne, Bulgarije Oost Duitsland, Polen zijn met name Europese investeerders die voor de lokale markt met wat overflow voor de export produceren, professioneel melkveehouderij is met name bloeiend vanwege de professionalisering van de zuivelaars die weer toetjes exporteren naar Rusland. Economische groei, lokale werkgelegenheid, maar het romantische beeld van het boertje met de drie melkbussen aan de weg dat verdwijnt.

 • agratax(1)

  @martienkroon. Laten we elkaar gaan overtroeven wie het meest heeft gereisd en / of gewerkt in het buitenland. We zullen het snel eens zijn, dat de Urbanisatie met bij behorende sociale ontwrichting in sneltrein vaart doorgaat. We hoeven ook niet te bakkeleien over de groeiende stroom vluchtelingen en ook niet over de steeds groter wordende kloof tussen de smalle schatrijke laag en de steeds groeiende laag armen op de hele wereld. De wereld economen en politicie spreken graag over Gemiddelden en Nationale bruto omzetten. Prachtig maar de grootste groep mensen ziet van al deze groei donderders weinig in hun dagelijkse huishoudpotje als ze al een potje bezitten.
  Je toetjes exporterende handel naar bv. Rusland geeft de gemiddelde Rus geen inkomensverbetering en de Rus buiten de grote steden kan deze toetjes niet of nauwelijks betalen. Na meer dan 20 jaar op het Russsische platteland te hebben gewerkt en gewoond, heb wel enig inzicht in het bestedingspatroon van deze mensen die nog steeds leven van hun tuintje en hun eigen koetje en varkentje. De jeugd ontvlucht deze manier van overleven en probeert in de grote steden zijn heil te zoeken, met meer of minder succes. Tot slot het feit dat Voedsel moet worden geimporteerd in dit soort landen is echt belachelijk, zij hebben zelf meer dan genoeg potentie om hun eigen basis voedsel te maken en ook de luxe toetjes behoeft geen punt te zijn.

 • agratax(1)

  @martienkroon. Je opmerking over "Romatische boertjes met melkbusjes" geeft mij het idee, dat je geen begrip hebt van wat er echt speelt op de wereld. Wat het betekent om van je land te worden verdreven door de groot investeerders en niet alleen Chinezen ook Europees kapitaal weet er raad mee in o.a.Senegal en Soedan. De mensen die daar op en rond de wettlands wonen, zien in eens dat hun gronden zijn verkocht aan beleggers en dat die ook als enigen het gebruik van het rivierwater hebben gekregen. Weg gras en weg water, resultaat weg vee dus weg eten. Deze nieuwe land eigenaren verdedigen hun "Rechten" letterlijk met het geweer en liefst met hulp van het leger onder leiding van de Despoot. We weten allemaal wat "oorlog" in deze landen betekent, naast dood en verderf is verkrachting een middel om het sociale leven totaal te ontregelen. Het eind resultaat van deze neokolonialisatie is elke dag pijnlijk zichtbaar op de Middellandse Zee en in onze vluchtelingen opvangkampen. Ik geloof, dat het "Geloof in Geld als Zaligmaker" de wereld er niet beter op heeft gemaakt.

 • Haarlemmermeer

  @agratax, Ik doelde met de "romantische boertjes met melkbusjes" op de situatie in Oost Europa. Oekraïne, Bulgarije, Roemenië, etc. De situatie in Afrika zit anders in elkaar. Ik ben onvoldoende geïnformeerd over Soedan en Senegal, ken daar geen Europese investeerders die lokalen wegjagen en water inpikken. Ik weet welk dat bewaking met het geweer in veel Afrikaanse landen noodzakelijk is omdat anders de wachters afgeslacht worden met machetes, of geweren. Dus klinkt dramatisch maar is niet vreemd gezien de situatie. Maar je spreekt over Afrika, niet specifiek over Soedan en Senegal. Daarmee zet je de investeerders in andere delen van Afrika in een kwaad daglicht.
  Je hoort mij niet preken over geld, wel over landbouw efficiency, en ik heb een geloof dat uit gaat van efficiënt produceren de leefbaarheid van een gebied verbeterd. wanneer men de bewerking van de producten in een gebied ook ter hand neemt. zoals bv melkverwerking, aardappel verwerking, etc etc. Daarmee zorg je voor werkgelegenheid, export (vreemde valuta, dus voorspoed. Dat daarmee het romantische beeld van een Afrikaan die achter zijn geiten loopt verloren gaat neem ik voor lief.
  Weet wel dat er CO2 bos aanplant was in deze gebieden met knappe misstanden. Dat noem ik geen landbouw.
  PS Verkrachting is een cultureel primaat probleem wat al stamt van vele vele jaren geleden.

 • Haarlemmermeer

  Volgens UN vluchten deze mensen met name voor de milities, stammen oorlogen, Islamisering. maar dat terzijde.

 • agratax(1)

  @martienkroon. De UN heeft gelijk, dat dit de directe aanleiding is, maar hier zit meer achter. Waarom Islamiseren veel jongeren. Ik denk dat de reden hiervoor zowel elders op de wereld veel lijkt op de redenen waarom ze zich in bv. West Europa tot het Extreem Radicale Islaam wenden. Of is het Strenge Geloof voor hen een excuus om zich als criminelen te gedragen??

 • agratax(1)

  volgens verschillende rapporten van UNESCO en FAO zou de voedselzekerheid gediend zijn, met stopzetten van de voedselproductie en biofuell plantages en terug naar de productie door lokale productie voor lokaal gebruik. Wat nu in de landen die jij net aanhaalde in Afrika wordt geproduceerd is hoofdzakelijk voor export bedoelt. Om onze behoefte te dekken. Voor Afrika en ook andere gebieden, geldt puur economisch dat "ouderwetse" handenabeid een goedkoper voedselpakeet oplevert dan zwaar gemechaniseerd. Lonen van minder dan 1 Euro per uur kan makkelijk concureren met machines die duizenden euro's kosten aan onderhoud, rente en afschrijving en waarmee dan misschien enkele duizenden manuren per jaar kunnen worden bespaard. Hier komt bij dat er meer dan genoeg arbeid in dit van de wereld aanwezig is en waar geen werk voor is en dus geen inkomen. Voor zover deze mensen kunnen komen ze hier met alle uitdagingen voor hen en ons om hier sociaal en economisch uit te komen.

 • agratax(1)

  Waar jij spreekt over Oost Europa met melkbusjes prachtig. Ik ken ze ook maar ken uit ervaring de andere kant van Oekraine en Rusland want ik heb ben er twintig jaar op betrokken geweest en heb gewoont en gewerkt vanaf de Poolse grens tot de Chinese grens. Heel veel heel grote bedrijven gezien maar ook veel in de steek gelaten landbouwgronden en vooral veel armoede. Maar gelukkig weinig klagende mensen.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.