Redactieblog

1 reactie

Tegendraads ondernemen

Soms lees je van succesvolle boeren dat zij zo geworden zijn door tegendraads te ondernemen. Volgens mij is dat maar betrekkelijk, want wat zou dat betekenen in deze tijd? Anders vertaald: niet doen wat iedereen doet.

De meeste boeren zetten de tering naar de nering, de knip op de beurs en uitzoeken waar ook nog bespaard kan worden. Volgens mij is daar niets verkeerd aan. Juist in deze tijden met lage melkprijzen goed beoordelen of de laatste liters nog wel bijdragen aan het rendement, of door niet te produceren het verlies verkleinen.

Bedrijfsvoering gebaat bij continuïteit

Nu is dat ook niet zo eenvoudig in de zin van: mijn kostprijs is stel 33 cent, we beuren bijna 30 cent, dus maar niet produceren. Nee, bedrijfsvoering is gebaat bij continuïteit en elke boerderij heeft haar eigen omslagpunt, waar additionele kosten niet meer opwegen tegen extra melkgeld. Het is een verkenning waard daar naar op zoek te gaan. Basis blijft - ook in tegenspoed - de levensproductie van dieren en de bodemvruchtbaarheid optimaal te faciliteren.

Maximaal melken?

Tegendraads boeren, zou dat dan nu zijn: maximaal, zo nodig met kunst en vliegwerk, te melken? Of al het jongvee aanhouden, grond kopen en stal bouwen? Ik denk dat de banken zulk gedrag al snel een halt toe roepen. Veel kredietadviseurs houden zich op dit moment bezig met het faciliteren van uitstel van aflossingen. Bedrijven waar de basisstructuur goed is, daar hoeft dat geen drama te zijn. Er komen ook weer betere tijden.

Betere kostprijsbewakers

De ervaringen van kredietadviseurs zijn dat DOC-boeren ondanks de lagere prijs dan die de FrieslandCampina-boeren krijgen over het algemeen de recessie beter doorkomen. Zij hebben de ervaring van de vorige diepe dip nog vers in het geheugen. En daarvan zijn zij betere kostprijsbewakers geworden. Blijkbaar moet een ieder eerst zelf ondervinden. De melkveehouders zijn in de ogen van menig kredietadviseur opvallende ondernemers. Dit doordat zij maar moeilijk een substantieel plus op hun lopende rekening kunnen weerstaan. Hoe anders is dit bij akkerbouwers en pluimveehouders.

Dus niks tegen tegendraads, gewoon vanuit je technische en financiële cijfers focus ontwikkelen op de bedrijfsvoering, daar blijf je boer mee.

Eén reactie

  • HesselBouma

    In zekere zin ben ik het eens met van Weperen, maar als je de vaste kosten en de variabele kosten scheidt, is een andere uitkomst mogelijk. Zijn stal en voer en man aanwezig, dient deze optimaal te worden gebruikt. Kan 20 cent nog uit. Alle boeren die groot geworden zijn, hebben tegendraads geproduceerd!! Waarom zou dat nu anders zijn. Wel met boerenverstand gewerkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.