Redactieblog

1964 x bekeken 3 reacties

Royale belasting onder vuur

De koning betaalt geen belasting. Ten minste niet alle belastingen. Zo is hij geen belasting verschuldigd over zijn uitkering van bijna €900.000. Ook is een toekomstige erfenis van zijn moeder vrijgesteld van erfbelasting.

Maar daar staat dan wel tegenover dat hij de hondenbelasting netjes aan de gemeente betaalt. En ook ontkomt hij niet aan de omzetbelasting op zijn bestedingen.

Vrijstellingen onder vuur

De vrijstellingen van Willem-Alexander en de rest van zijn familie liggen onder vuur. Vorige week stemde een meerderheid van het parlement voor een motie van SP, PvdA en D66. Daarin wordt de regering verzocht 'een voorstel te doen hoe de belastingvrijstellingen van de koning, de koningin en de voormalige koningin ongedaan kunnen worden gemaakt'.

Maar het is nog heel onzeker of de vrijstellingen ook daadwerkelijk ongedaan worden gemaakt. De avond dat de motie werd aangenomen zei premier Rutte al meteen: "Ik ben het er zeer mee oneens. Ik ga het niet zelf doen. De regering maakt alleen wetsvoorstellen als zij daar ook achter staat."

Grondwetswijziging lastig

Nu ligt de bal dus weer bij de Tweede Kamer. Het parlement kan als medewetgever natuurlijk zelf een initiatiefwetsvoorstel maken. Maar zo gemakkelijk is dat niet. Want de Grondwet zal aangepast moeten worden. In artikel 40, lid 2 staat namelijk: "De door hen (de drie betaalde leden van het koningshuis dus, PS) ontvangen uitkeringen ten laste van het Rijk zijn vrij van persoonlijke belastingen. Voorts is hetgeen de Koning of zijn vermoedelijke opvolger krachtens erfrecht of door schenking verkrijgt van een lid van het koninklijk huis vrij van de rechten van successie, overgang en schenking." Een grondwetswijziging is ingewikkeld en lastig.

Vestzak-broekzak

Ik ben het helemaal eens met premier Rutte. De koning zal als er een belastingheffing wordt ingevoerd over zijn uitkering netto hetzelfde over moeten houden. Hij zou dan eerst een verdubbeling van zijn uitkering moeten krijgen, om er vervolgens weer de helft van af te dragen. Dan is er gewoon sprake van een 'vestzak-broekzak'-verhaal. Waarom zou je zo moeilijk doen.

Voor wat de erfbelasting betreft: bijna al het vermogen van de koninklijke familie is ondergebracht in stichtingen of valt onder de Natuurschoonwet en is op grond daarvan vrijgesteld.

Zaken die er toe doen

Al met al zou hier per saldo dus bijna niets belast worden. Laat de Tweede Kamer zich maar liever bezig houden met zaken die er wel echt toe doen.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Eens.

  • veldzicht

    Het Koningshuis en hun inkomsten en belasting,nou daar krijg je de stemmers mee op je hand, terwijl de rest van het land een grote puinhoop is of anders wel wordt.

  • agratax(1)

    Als de Kamer deze actie doorzet, zie ik het gebeuren dat z.k.h. een managment BV opricht om hiermee de belasting druk accetabel te houden en hij tevens allerlei onkosten kan opvoeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.