Redactieblog

3 reacties

Liever jurist op landbouw dan techneut

Met nieuwe staatssecretaris Martijn van Dam komt een technicus op landbouw, terwijl een jurist meer nodig is. Dat stelt columnist Dirk Strijker.

We weten nu zeker dat in Den Haag land- en tuinbouw er niet toe doet. De vacature ‘staatssecretaris spoorweggedoe’ is belangrijker dan die van ‘landbouw’. Want ik mag toch aannemen dat Sharon Dijksma niet wordt gedegradeerd, nu ze naar het spoor gaat. En dat terwijl de staatssecretaris van landbouw zich in het buitenland minister mag noemen en die van de spoorwegen niet. Het is maar dat we het weten, ken uw plaats. Dijksma wordt opgevolgd door Martijn van Dam. Een ingenieur, eigenlijk een halve, want hij heeft technische bedrijfskunde gestudeerd. Dat is van alle technische vakken het minst technische.

Kennis niet vereist

Van Dam is een ervaren politicus. Hij is een hoge in de PvdA-fractie, vice-voorzitter zelfs. Daarmee krijgt landbouw opnieuw een sterke politicus aan het roer. Dijksma heeft laten zien dat kennis van de sector geen vereiste is, kennis van de politiek is veel belangrijker. Van Dam zal die ervaring nodig hebben. De onderhandelingen over de fosfaatrechten zijn in volle gang. Wat er ook uitkomt, niemand zal tevreden zijn.

Dirk Strijker.
Dirk Strijker.

Schipperen

Ik las afgelopen weekend een interview met een LTO-afgevaardigde in die onderhandelingen. Het hele interview bestond uit ‘schipperen’, iedereen had recht op extra ruimte. Boeren met veel grond, met weinig grond, groeiers, niet-groeiers, grote boeren, kleine boeren, ze moeten allemaal tevreden gehouden worden in de visie van LTO. Niet zo raar, al die soorten boeren zijn lid van de club. Kiezen is dan lastig. Uiteindelijk zal de staatssecretaris moeten kiezen, de sector doet het immers niet. Of een studie technische bedrijfskunde daar veel bij helpt, weet ik niet, maar het is vast ook geen nadeel.

Politiek (on)handig

Vanuit rechtvaardigheidsoogpunt, en daar is de PvdA toch van, ligt een keuze ten gunste van de extensieve boeren en niet-groeiers voor de hand. Toch wijzen alle signalen al een poosje in de richting van bevoordeling van de intensieve bedrijven en van snelle groeiers. De reden zou zijn dat er anders heel veel rechtszaken en procedures gaan volgen, gevoerd door lieden met geld en contacten. Dat is politiek niet zo handig. Met een politiek ervaren staatssecretaris kun je dan wel uitrekenen welke kant het opgaat.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Toch zal de staatssecretaris niet ontsnappen aan rechterlijke procedures, want ook het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ligt op zijn bord. Het PAS is zo’n ingewikkeld gedrocht dat niemand helder kan uitleggen hoe het werkt. Dat soort gedrochten levert altijd juridisch gedoe op. En terecht, een regeling die je niet kunt uitleggen is een foute regeling. Als secretaris van de examencommissie van onze faculteit heb ik daar volop ervaring mee. Kortom, misschien hadden ze toch maar beter een jurist als staatssecretaris kunnen benoemen.

Lees ook van Dirk Strijker: Tuinbouw en vluchtelingen

Laatste reacties

 • Peerke1

  Gewoon oprotten met die stomme regels.

 • NwZwervel

  Dhr. Strijker stelt dat Dijksma heeft laten zien dat kennis van de sector geen vereiste is, maar dat heeft zij nu net niet laten zien: zij heeft laten zien dat waar die kennis er niet is, dat er dan foute besluiten om foute redenen worden genomen. Het verbod op fosfaatkunstmest bij derogatiebedrijven heeft ze verdedigd door te stellen dat die bedrijven slechts een zeer klein deel van hun fosfaatgebruiksruimte invulden middels kunstmest: daar kon wel een streep door. Niet wetend dat dat kleine deel een zeer efficiënt en essentieel kunstmestgebruik behelst, nl. rijenbemesting bij snijmaisteelt.
  Haar opvolger kan er natuurlijk wel voor kiezen besluiten te nemen nadat hij zich terdege heeft laten informeren.

 • Hoogeind

  Hoogeind

  NwZwervel ziet het goed m.b.t. de maisbemesting. De schuldige in niet Dijksma. Boeren en LTO zijn kort van memorie. Hoeveel LTO artikelen zijn er inmiddels verschenen waarin de (Z)LTO een kunstmestloze landbouw propageren. LTO heeft enkele jaren geleden aangegeven in het fosfaatkringloopbesluit te streven naar een landbouw zonder kunstmestfosfaat. Dijksma heeft de ambitie van LTO gehonoreerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.