Redactieblog

4 reacties

Alleenverdiener betaalt meer belasting

De alleenverdiener is een grootbetaler van inkomstenbelasting in Nederland. Dit blijkt uit berekeningen, uitgevoerd door hoogleraar staats- en bestuursrecht Jos Teunissen, in opdracht van het Reformatorisch Dagblad.

De hoogleraar noemt de zware belastingheffing van alleenverdieners/kostwinners zelfs 'een flagrante inbreuk op het universele mensenrecht om als burger je eigen leven in te kunnen richten'.

Zoveel mogelijk mensen aan het werk

Het huidige belastingsysteem is erop gericht om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. En als je als gezin ervoor kiest om maar één persoon te laten werken, dan word je daarvoor fiscaal gestraft. Als alleenverdiener betaal je in veel gevallen zomaar €8.000 per jaar meer belasting dan tweeverdieners samen.

Man-vrouwmaatschappen

Dat het gunstig is om het inkomen te spreiden over meer partners is in de agro-sector natuurlijk ook bekend. Het grote aantal man-vrouwmaatschappen en vennootschappen onder firma (vof's) zijn hier een direct gevolg van.

Positie alleenverdiener verbeteren

De kleine christelijke partijen met de SGP voorop zijn een offensief gestart om de fiscale positie van de alleenverdiener te verbeteren. Of dit lukt, weet ik niet, maar ze hebben in ieder geval de nadelige fiscale positie van de alleenverdiener op de kaart gezet. En dat is terecht. Het verschil tussen alleenverdieners en tweeverdieners is te groot geworden. Daarbij moet ook voor ogen gehouden worden dat de meeste eenverdieners niet vrijwillig kiezen voor het 'eenverdienerschap'.

Uit een onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat:

 • een kwart van de eenverdieners een chronisch zieke of gehandicapte partner heeft;
 • van een kwart de partner gewoon geen baan kan vinden;
 • een kwart andere redenen heeft waarom de partner niet werkt, zoals een studie of pensioen;
 • een kwart thuisblijft voor de kinderen.

Fiscaal 'gestraft' worden

In veel gevallen zou de partner dus best wíllen werken, maar kan dat gewoon niet. En dan is het toch erg zuur dat je fiscaal 'gestraft' wordt met een veel hogere belastingheffing dan je buurman en buurvrouw die hetzelfde inkomen met z'n tweeën verdienen. Het uitgangspunt dat het gezinsinkomen de basis vormt voor de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting vind ik beter dan het huidige systeem. Dat doen we bij bijstandsuitkeringen toch ook. Bij de berekening van de hoogte van een bijstandsuitkering wordt ook naar het gezinsinkomen gekeken.

Doorgeschoten

Het is een nobel streven om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Maar het middel van een heel erg hoge 'belastingstraf' is doorgeschoten.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  De overheid vergeet, dat in de gezinnen waar een van de ouders thuis blijft om de opvoeding van de kinderen te doen er minder ontspoorde kinderen zijn. Dit geeft weer een duidelijk lagere inzet van extra jeugdhulp en onderwijshulp tot gevolg. De gezinnen die zelf de opvoeding van kinderen ter hand nemen zouden dan minder of net zoveel belasting moeten betalen dan de twee verdieneners, die de opvoeding uitbesteden in gesubsidieerde kinderopvang (betaald door zelf opvoeders).

 • Schoenmakers

  als je het over eerlijk hebt, waarom moet iemand die van het geld van de overheid gestudeerd heeft na zijn studie meer verdienen als iemand die op zijn 16 jaar al is begonnen met werken?

 • fransderondhoeven

  als alleen verdiener in maatschap gaan met je partner probleem weg

 • landboer

  Moet je wel een bedrijf hebben!

Of registreer je om te kunnen reageren.