Redactieblog

2568 x bekeken

Schenken, even pas op de plaats

De €100.000 vrijstelling voor de eigen woning in de schenkbelasting komt weer terug. Het kabinet wil de vrijstelling vanaf 1 januari 2017 weer invoeren.

De voorgaande tijdelijke regeling was een groot succes. In de periode 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is er massaal geschonken voor verbouwingen, aankopen van huizen en aflossingen.

Overuren

De notarispraktijk en de afdeling schenk- en erfbelasting van de Belastingdienst hebben vorig jaar overuren gedraaid om al die schenkingen te begeleiden.

Lagere hypotheekschuld door schenking

De vrijstelling is aantrekkelijk voor de schenker en de ontvanger van de schenking. Maar het mes snijdt aan nog een kant. Ook voor de overheid levert de schenking uiteindelijk een voordeel op. De hypotheekschulden worden namelijk door de schenking verlaagd. En dat scheelt weer heel veel hypotheekrenteaftrek over een reeks van jaren.

Nieuwe voorwaarden

Maar let op: de voorwaarden waaronder deze vrijgestelde schenking mag plaatsvinden, zijn op enkele onderdelen anders dan de oude regeling. De nieuwe voorwaarden zijn als volgt:

  • De vrijstelling geldt voor iedere verkrijger tussen 18 en 40 jaar. De regeling geldt dus niet (meer) alleen voor een schenking van ouders aan kinderen.
  • De verkrijger kan 'per schenker' maar één keer een beroep doen op de vrijstelling.
  • De schenking wordt aangewend voor de eigen woning. Hieronder wordt verstaan:
  1. Schenking van een woning die voor de verkrijger een eigen woning wordt;
  2. Schenking van een bedrag ter verwerving van een eigen woning;
  3. Schenking van een bedrag ter zake van afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning;
  4. Schenking van een bedrag ter aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld;
  5. Schenking van een bedrag voor verbetering of onderhoud van de eigen woning;
  6. De verkrijger dient aangifte van de schenking te doen. In de aangifte wordt een beroep gedaan op de vrijstelling.

Verruimde regeling in 2017

Als u van plan bent om dit jaar een bedrag te schenken, dan is het misschien beter om een pas op de plaats te maken. Kijk eerst of in 2017 gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe verruimde regeling.

Zowel u, de ontvanger van de schenking als de overheid zal daar blij mee zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.