Redactieblog

8 reacties

'Pacht in polder over de kop gegaan'

De pachtprijzen in de polder zijn over de kop gegaan. Bij de uitgifte van 18 kavels heeft het Rijksvastgoedbedrijf de pachtopbrengsten met maar liefst 69,63% zien stijgen.

Per hectare liggen de pachtprijzen tussen €1.076 en €2.809. De regionorm voor reguliere pacht ligt op €1.174. Het Rijksvastgoedbedrijf meldt 'tevreden' te zijn met het resultaat van deze inschrijving. Dat hoeft niet te verbazen.

Overheid als grondeigenaar

Men kan het natuurlijk hebben over de twee petten van de overheid: aan de ene kant – als grondeigenaar – streven naar een zo hoog mogelijk rendement. Mag dat eigenlijk wel? Tja, het is ook ons belastinggeld. En bovendien, op grond van de Wet Markt en Overheid moet de overheid marktconform opereren.

Overheid als wetgever

Maar de overheid is aan de andere kant ook wetgever. En de pachtregeling bevat nog steeds maximum pachtprijzen (voor regulier verpachte grond), die worden opgelegd aan particuliere verpachters. Deze pachtprijzen worden berekend op basis van wat een boer met zijn activiteiten kan verdienen op de grond. Dat is een beetje dubbel, en het hoeft dan ook niet te verbazen dat de politiek daarover vragen stelt.

Bouwplan

Wat mij in de berichtgeving is opgevallen, is dat in de pachtovereenkomsten ook bepalingen worden opgenomen over het door de pachters te hanteren bouwplan. Daarbij gaat het, naar ik begrijp vooral om het laatste pachtjaar, waarin graan geteeld moet worden en het stro op het land moet blijven. Dat, om de voorkomen dat het land het volgende seizoen, voor een nieuwe pachter (die weer 50% meer gaat betalen) minder bruikbaar wordt. Doel: duurzaam grondgebruik.

Niet bemoeien met bedrijfsvoering

Deze bedingen in pachtovereenkomsten lijken mij in strijd met de essentie van pacht: de verpachter geeft de grond in gebruik aan een landbouwer en moet de beheersbeslissingen aan de landbouwer overlaten. De verpachter heeft zich niet te bemoeien met de bedrijfsvoering van de pachter en dergelijke bedingen zouden dan ook als 'buitensporig' moeten worden geschrapt.

Een andere optie is om de bedingen te laten staan en daar een lagere prijs tegenover te stellen. Zo gaat het ook met bedingen in overeenkomsten die gericht zijn op natuurbeheer.

Laatste reacties

 • piethermus1

  Toen mijn overgrootvader eens ruim een eeuw geleden een hoeve pachtte stond het contract ook vol met bedingen. Het is heel eenvoudig; Als je het niet eens bent met de bedingen hoef je het niet te pachten.

 • piethermus1

  Die bedingen die in dat pachtcontract ruim een eeuw gelden stonden hadden te maken dat je als pachter de grond niet uit zou mergelen, vanuit het principe van goed rentmeesterschap. Grondgebonden landbouw is een (deels economische) activiteit die alles met continuïteit te maken heeft en niet alles met maximale winst. De verpachter heeft hier ook rekening mee te houden.

 • schoenmakers1

  in brabant is er door de overheid ook een openbare inschrijving geweest, dit deed men omdat dit transparanter zou zijn, het is echter een complete achterkamertjes spelletje geworden, verschillende percelen zijn niet uitgegeven, de geboden prijzen zijn niet bekend gemaakt, dus degene die geboden hebben, hebben niet de mogelijkheid om hun eigen bod te vergelijken, nee, het is zo zo het altijd al is geweest, als je het vriendje niet bent heb je geen kans en aan de vriendjes word alles weggegeven

 • xw

  zo is het Schoenmakers, eerst denken ze aan zichzelf, dan hun vrienden en dan de rest.
  Zo is het met gronden die gemeenten en DLG (evt. via een rentmeesterskantoor) in pacht uitgeven. Als je geen kruiwagen hebt is de inschrijving een farce en kom je er niet tussen. Helaas 't is waar.

 • Foxxy

  @ Piethermus1 ;

  Hoe noem je het, als je 120 kg fosfaat van grasland oogst, en er slechts 80-85 kg op mag brengen?

  Grond uitmergelen!

  Tegenstrijdig overheidsbeleid!

 • cornelis 22

  Het is inderdaad wel hel vreemd als je een ander een maximum prijs oplegt en vervolgens zelf je hier op geen enkele manier aan houden. Overigens zijn bedingen al zo oud als de weg naar Rome ,vroeger was het verboden om mest af te voeren en gras te verkopen bij de AMEV.

 • agratax2

  Denkt de overheid nu echt dat 4 - 5 jaar zeer intensief gebruik met 1 jaar stro is weg te poetsen? Stro achter laten betekent ook mest c.q. stikstof geven om de vertering te activeren. Mest na de oogst betekent inzaai met vang gewas. Extra kosten dan maar geen mest. Wil de verpachter het onderste uit de kan, dan kan hij het lid op de neus verwachten.

 • agro1

  uitmergelen is een prachtig instrument tegen de overproductie. Staat, recht zo die gaat!!!! goed bezig!!!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.