Commentaar

11 reacties

Mestfraude effectiever aanpakken

Fraude met mest is een even hardnekkig als onwenselijk verschijnsel. Al sinds jaar en dag wordt mest illegaal uitgereden.

Een ander woord is: dumpen. Niemand weet hoeveel boeren en transporteurs zich eraan bezondigen. De omvang van de illegale meststroom is eveneens onbekend, en daarmee wat de invloed is op de mineralengehaltes in bodem en grondwater, en op het halen van milieudoelstellingen. Ook weet niemand in hoeverre de mestafzetprijzen beïnvloed worden door het illegale circuit. Maar dát het een rol speelt, is zeker.

Aanpakken

De overheid gaat nu opnieuw proberen het probleem aan te pakken. Een van de knoppen waar het ministerie aan kan draaien is het grote aantal uitzonderingen. Bijna een kwart van alle mesttransporten valt onder een uitzonderingsregel, waardoor controle lastig is. Voortaan is er alleen nog een dergelijke coulance mogelijk als er nauwelijks kans is op fraude.

Regelgeving

Dat is een goed uitgangspunt. We zien het meer in de regelgeving. Bij invoering van nieuw beleid en regels zijn er altijd 'slachtoffers'. Zijn regels rigide, dan worden goedwillenden nodeloos zwaar aangepakt. Dus komen er uitzonderingen. Maar al te veel maatwerk maakt regelgeving complex. En dat biedt helaas kansen voor handige jongens en fraudeurs.

Handhaafbaarheid is een randvoorwaarde voor effectieve regelgeving. Juist in de mestwereld. Ervaring leert helaas dat de verleiding van 'snel geld' hier constant op de loer ligt.

Laatste reacties

 • zon

  Het verschralingsbeleid is funest voor de bodem en ook voor het waterleven(de voeding voor de vissen en ander waterleven wordt fors beperkt).
  De toekomst zal ons leren dat ze dit gaan zien als beleid die enkel tot nut had om de minderwaardige boeren te onderdrukken.

 • Mozes

  @zon, de krappe bemestingsnormen hebben niets te maken met het probleem van mestfraude. De mestfraude wordt gepleegd door boeren met weinig of geen grond en veel vee. Het enigste doel is goedkoop van de mest af te komen door het op papier af te voeren en in werkelijkheid zo dicht mogelijk bij de schuur te dumpen.

 • fietskip

  @ mozes, als de bemestingsnormen dus hoger zijn hoef je minder af te zetten en dus nog goedkoper?

 • alco1

  Een mens die honger heeft gaat eerder brood stelen.
  Zo is het ook met de grond:
  Men wil zo goedkoop mogelijk van de mest af, dat is waar.
  Maar de mest moet ook ergens naar toe. Dus kan men ook aan de ontvangst kant fraude tegen gaan. Als boeren bij hen zelf verschraling zien wordt er gewoon in mee gewerkt.

 • veldzicht

  De overheid heeft het er zelf naar gemaakt,wat doe je als je geen geld meer van de bank krijgt en je moet kiezen tussen goed voer kopen voor je dieren of wat sjoemelen met je mestafzetkostenAls dat mestbeleid nu nog met goede argumenten geloofwaardig was ,was het nog enigszins te verteren maar het rammelt van alle kanten met de meest ongeloofwaardige aannames.

 • oorspronkelijk

  onpasselijk wordt ik van het wijzen naar journalisten politici en mevrouw Dijksma als criminelen.
  qua mest afzet nemen criticasters het niet zo nauw of lijkt dit zo
  15 jaar terug werkgroep mestafzet kosten.
  afzet toen fl 25,00 iedereen wist een goedkopere manier weg promest
  nu problemen vergunningen
  als mevrouw Dijksma vertrekt komt H Kamp die laat Groningen instorten en kolencentrales opstarten maar
  geen linkse rakker dat maakt veel goed

 • farmerbn

  Als je het helemaal anders wilt zien kun je ook bedenken dat de mineralen die op een veebedrijf aankomen, via het mengvoer komen. Eigenlijk moeten de mengvoerbedrijven die mineralen weer op hun kosten ophalen.

 • John*

  iedereen kan in januari inzichtelijk hebben waar de mest in het lopende jaar naar toe moet/gaat. Als dit 100% verantwoord is is dat t stuks vee wat gehouden kan worden.

  Aan t eind van t jaar is t toetsen of t allemaal klopt wat er gebeurd is. Zo ja dikke pluim, Zo nee dikke boete.

 • John*

  als Dijksma van die 10.000.000 op 5 strategische punten (a67), (a12) (a2) (a1) (a16) centra maakt waar dikke fractie verzameld, gedroogd en gemengd wordt heeft ze zelf inzicht in de mineralen stroom.

  Vrachtwagen lost en wordt meteen weer gevuld met kant en klaar en rijdt door naar eindbestemming.

 • farmerbn

  Goed plan john: Alle overschotmest verplicht naar Dijksma die het verder verwerkt. Heeft ze alle info er gratis bij.

 • leo,s vriend

  farmerbn, en jij gaat de stront die burgers maken van jouw producten ook op jouw kosten ophalen en verwerken?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.