Redactieblog

3 reacties

Melkprijs langer laag door vergoeding opslag

"We zijn blij met een aantal domme maatregelen uit Brussel", zegt Hans hoofdschuddend. "Die verhoging van de opslagvergoeding voor poeder, boter en kaas is dodelijk voor de toekomstige melkprijs. Vooral omdat de producten lang in opslag moeten worden gehouden. Dat verstoort straks de markt."

"Op korte termijn geeft het wel even lucht", werpt Hanna tegen. "De zuivelmarkt kan dan zijn natuurlijk evenwicht weer vinden, waardoor de melkprijzen stijgen. Dan is de crisis voorbij."

Enorme hoeveelheden

"Je vergist je", zegt Hans, "de crisis duurt langer. Straks hangen enorme hoeveelheden boter, poeder en kaas boven de markt. Als de vraag stijgt worden deze het eerst op de markt gebracht. Daardoor stijgen de prijzen niet mee met de ontwikkelingen op de markt. Dus duurt de crisis van lage melkprijzen veel langer."

"De markt moet gewoon zijn werk doen. Dat betekent even doorbijten met lage prijzen, maar daarna een schone markt met hogere prijzen. Dat hebben we de voorgaande jaren ook gezien. Die moet je niet willen aftoppen. Dan heb je blijvend ellende", zegt Hans.

Vergoedingen gaan naar handelaren

Ik ben ook niet voor de hoge opslagvergoedingen. Die gaan naar de avonturiers, de handelaren. Ze wachten een mooi moment af om hun producten met winst af te zetten. Dat kan gemakkelijk met de hoge Europese vergoedingen voor opslag en de lage rente die ze aan de bank moeten betalen voor de financiering.

Handel profiteert van lage melkprijs

Uiteindelijk profiteert de handel dus van de lage melkprijs voor de boer. Ze zorgen ervoor dat die net kan blijven leveren en leven. Niet meer dan dat, terwijl zij zelf de winst opstrijken. Dat laten we allemaal gebeuren en keuren het via onze organisaties en coöperaties nog goed ook. Omdat we zelf niets beters kunnen bedenken.

Fooi van nog geen €30 miljoen

"Dit is dus het resultaat van alle acties en overleg", smaalt Hanna. "Een fooi van nog geen €30 miljoen. Plus een aantal maatregelen die de prijs op langere termijn laag houden. Het geld komt uit de Europese pot die we gespekt hebben met veel meer miljoenen aan superheffing."

De conclusie kan niet anders zijn dan dat een boerenhand gauw gevuld is.

Laatste reacties

  • landboer

    Goed stuk ,men wil een vrije markt en toch weer niet, gevolg is dat het van alles niks is!

  • farmerbn

    Of je nu een opslagvergoeding geeft zodat de prijzen iets hoger worden of de prijzen maar laat zakken zonder die vergoeding, slimme jongens kopen dan toch nog die producten voor die lage prijs en stoppen dat in de opslag. Opslag krijg je als de prijzen laag zijn en de producten lang houdbaar. Gewoon weggooien die overproductie en de prijzen zijn meteen weer boven de 40 cent. Als weggooien dan 5 cent heeft gekost , zijn we er toch nog goed mee geweest.

  • agratax2

    Waarom wordt voedsel opgeslagen? We nemen aan dat deze opslag bedoeld is om de markt te ontlasten. Ja dat klopt voor dit moment, maar op langere termijn heeft Hans gelijk, marktverstoring. Helaas zullen deze redenen niet de echte redenen zijn. Als mensen zijn we genoodzaakt / verplicht voedselvoorraden aan te leggen voor als de oogst eens tegen zit. Dit doen de mensen al zolang ze bestaan. Alleen (heel) vroeger legde iedereen zijn eigen voorraad aan, nu leggen de handelaren deze voorraad aan, die ze laten betalen door de BOEREN via de (te) lage opkoop prijs wegens zgn. overproductie en verder door de overheid, die de opslag faciliteerd met geldelijke steun, die politiek op het conto van de boer wordt geschreven. Boeren zijn dan ook helemaal niet gebaad bij een productie, die meer is dan de koopkrachtige markt kan opnemen. Met andere woorden wil je als boer loon naar werken krijgen, zul je de armen der aarde moeten vergeten en laten sterven van honger als ze niet zelf bereid zijn hun eigen voedselvoorziening te verzorgen. Zij kunnen ons surplus niet betalen, vandaar de opslag subsidie. Het klinkt hard, maar het is de economische werkelijkheid. De gevolgen zien we elke dag, duizenden vluchtelingen, die hun eten en onderdak komen opeisen in West Europa (onze sociale wetten en menselijke gevoelens geven hen de macht dit te bewerkstelligen).

Of registreer je om te kunnen reageren.