Commentaar

4 reacties

Verdeeldheid in de melkveehouderij

Het hele afgelopen jaar is gedebatteerd over de toekomst van de melkveehouderij na de afschaffing van de zuivelquotering. Het wachten is op de definitieve invulling die staatssecretaris Dijksma zal geven aan de gewenste grondgebondenheid van de veehouderij.

De online enquête van Boerderij onder melkveehouders bevestigt hoe problematisch het beeld is. Net als de politiek is de sector diep verdeeld. Een kleine meerderheid van de boeren wil dat de melkveehouderij echt grondgebonden blijft. Een grote minderheid vindt dat 'grondloze groei' mogelijk moet zijn, als de ondernemer maar voldoet aan randvoorwaarden op het gebied van milieu.

Het is net als met de afschaffing van de quotering zelf. Ook daarover werden Nederlandse melkveehouders het amper eens. Lange tijd waren er evenveel voor- als tegenstanders. Toch is er op dit moment amper iemand te vinden die nog pleit voor quotering. Was het achteraf dan koudwatervrees?

De weerstand tegen grondloze groei is ingegeven door de angst maatschappelijk draagvlak te verliezen en de wens om het familiebedrijf overeind te houden. Maar hoe groot is hier de factor behoudzucht? Ontwikkeling en groei zijn niet tegen te houden. De vraag is alleen hoe die het beste in goede banen kan worden geleid zonder dat de sector zichzelf in de vingers snijdt door verlies aan draagvlak. Welke oplossing er ook uit rolt, ze zal altijd voorlopig zijn. Wat nu enorm is, is over een paar jaar de norm.

Laatste reacties

 • agratax2

  Grondloze melkveehouderij, houdt in dat er naast krachtvoer ook ruwvoer moet worden aangekocht. Denkt de veehouderij, dat de akkerbouw van plan is tegen bodem prijzen te leveren? Ik denk dat de akkerbouw zijn prijzen zal laten afhangen van alternativen, die voor handen zijn. Hiermee maakt de melkveehouderij zich kwetsbaar zowel aan de voor (voer) als aan de achter (melk) kant. De mest zal voor de akkerbouw een product blijven dat hij wel wil afnemen als het niet te veel kost (structuur, groeidagen etc.)

 • alco1

  Johan. De weerstand van grondloze melkveehouderij is ingegeven door angst voor het eigen.
  Geregelde grondgebondenheid is weer een maatregel die onze (Nederlandse) marktwerking op de wereldmarkt zal gaan beïnvloeden.
  Grondgebondenheid is er sowieso vanwege ruwvoer behoefte.
  Laat verder de marktwerking in rust.
  Boeren met eigen voorziening zullen hierin overwinnen.
  Melkprijs zal ook bij grondgebondenheid bepaald worden door de wereldmarkt.
  Weidegang met het imago verhaal kan wel met een paar centen 'gestuurd' worden.

 • ohzo

  Dat zal de markt zelf wel regelen agratax. Hoeft de politiek zich niet druk over te maken.

 • koestal

  De overheid wil bijna alles regelen,dat is niet gezond,er is veel angst bij de overheid ten aanzien van boeren

Of registreer je om te kunnen reageren.