Redactieblog

18 reacties

Toezichthouder NVWA toe aan uniforme controlemaatstaven

Topman Harry Paul van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de voedingsindustrie in het voorbije jaar regelmatig de maat genomen met opmerkingen als 'de wet is niet de maat van alle dingen', 'denk niet dat, als je je aan de minimumnorm houdt, je dan goed zit' en 'in de voedingsindustrie ontbreekt het aan ethisch besef'. Terechte opmerkingen, want er wordt wat aangerommeld met voedsel en grondstoffen daarvoor. Goed ook dat de NVWA bedrijven een hoger doel wil voorhouden.

Dat gaat echter alleen maar als de NVWA zelf ook vergelijkbaar hoge kwaliteitsmaatstaven hanteert. Helaas is dat niet steeds het geval. Het presteren van de NVWA op met name het toezicht aan de bron, van voer- en voedingsgrondstoffen, is op zijn best dubieus te noemen.

Uit het buitenland binnenkomende scheepsladingen met sojabonen, mais, granen en andere agrarische grondstoffen worden heel beperkt door de NVWA gecontroleerd. Met name als de ladingen binnenkomen bij grondstoffenreus Cargill en het transporten betreft die bij de vrije handel zijn ingekocht (zogenoemde 'any origin'-vrachten).

Cargill neemt op grond van een toezichtconvenant met de NVWA zelf de controle en bemonstering van ladingen voor haar rekening, de NVWA ziet toe of alles goed wordt gedaan. Onaangekondigde controles en bemonsteringen, waar de vleesindustrie en zuivel wel mee moeten leven, zijn er bij Cargill niet bij. Of er moeten wel heel bijzondere omstandigheden spelen. In het convenant is vastgelegd dat partijen elkaar over en weer eerst informeren.

Heden ten dage zou het parlement nooit meer instemmen met dergelijke toezichtafspraken, maar ze liggen er nu en zijn gemaakt in een tijd dat de NVWA bijna geheel vleugellam was gemaakt – door diezelfde politiek. Bovendien zijn de graanreuzen van deze wereld bijzonder moeilijk grijpbaar. Is de Nederlandse controle te streng? Dan gaan de schepen wel naar een andere haven. Toch mag dit geen reden zijn om op de ene plek de lat hoog te leggen en op de andere plek laag. Dit geldt des te meer als juist aan de bron de lat laag ligt en aan het einde van de keten hoog. Risico's hoor je bij de bron aan te pakken.

Met de veevoerindustrie zijn overigens vergelijkbare toezichtafspraken gemaakt als met de Amerikaanse graanreus. Op het eerste gezicht beloven ze veel, maar in de praktijk ontbreekt vooral het echte, onverwachte, fysieke en onafhankelijke toezicht. De afspraken bieden alle ruimte aan slagers die graag hun eigen vlees keuren. En opnieuw: misschien is het juist wel zo gedaan omdat het moeilijk anders kon, maar meet dan overal met dezelfde maat.

De huidige praktijk mondt uit in willekeur, waarvan kleine bedrijven het slachtoffer worden, terwijl grote bedrijven ongemoeid worden gelaten als zij opeens een deel van de administratie kwijt zijn. Of is er in Duitsland wel een probleem met vervuilde zonnebloemkoeken, terwijl in Nederland ook normoverschrijdingen in dezelfde koeken worden gevonden, maar het probleem uitblijft. Misschien kan de NVWA die verantwoordelijkheid afschuiven naar Skal.

Laatste reacties

 • joannes

  Applaus voor dit blog. Eindelijk met durf en moed het opnemen voor je eigen publiek, de boeren aan het einde van de keten, verdient lof!

 • alco1

  Vooral de laatste jaren wordt in alle sectoren aan het einde van de keten de lat hoger gelegd.
  De schandalen kwamen echter niet bij de boeren vandaan, maar uit het hogere segment, waar zo blijkt het nog een zooitje is.

 • Ishtar

  Goed artikel, wel raar dat Cargill dat allemaal zo voorelkaar kreeg.
  Is het terug te leiden naar politieke partijen en bestuurders die deze convenant constructies goedkeurden.
  Misschien eens checken bij de uitvinders van de convenanten en prietpraat de cDA?

  Maar goed, we leven in het nu,
  Deze constructie lijkt mij niet te kunnen in Europa.
  Wat vinden goede en oprechte en niet populistische boeren belangenbehartigers hier van in het Europess Parlement?
  Zoals oprechte boeren belangenbehartiger en Europarlementariër van de VVD Jan Huitema ?
  Of Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik van de cDA ?
  Dit zijn de personen die waken voor een oprechte sector en hier elke dag keihard voor werken.
  Ik snap de bestuurders van Nevedi ook niet dat ze dit zo willen.

 • Fermer

  Het bekende verhaal. De grote jongens wordt geen strobreed in de weg gelegd, voor de buhne worden de kleine bedrijven extra gecontroleerd zodat de burger denkt dat alles veilig is. Het zijn niet alleen de Cargills, de importeurs van landbouwproducten, het zijn alle grote bedrijven die zo'n behandeling genieten. Kijk naar de grote belastingkantoren KPMG, PWC ed. die verder na opgaves niet gecontroleerd worden door de overheid, kijk naar afvalverwerkers, kijk naar luchthaven Schiphol (bijv. El-Al zonder documenten), kijk naar de ministeries, waar de miljarden tegenvallers je om de oren vliegen en ga zo maar door. En die meneer van de NVWA, leuke opmerkingen maken, maar waar blijft z'n verantwoordelijkheid? Stapt hij nu op?

 • poldes

  melanine is nooit door een koe geproduceerd.
  en zat wel in babyvoeding.

 • joannes

  @emmerei, het is een beetje complexer! Nederland heeft altijd als een Handelsnatie gefunctioneerd met een achterland voor aanvoer van arbeid, voeding, diensten, een paar gespecialiseerde producten die nog op industriele basis geproduceerd konden worden en, natuurlijk, een uitgebreide internationale Bank en Accountants ¨industrie¨ die eea ondersteunde. Maw Het Grootbedrijf met haar Internationale zaken en aanverwante behoefte heeft altijd de Politiek en de Ambtenarij in de zak. Zonder hebben ze minder of zelfs geen werk. Zet ze maar op een rijtje: Shell, De Havens, Schiphol, Phillips, DSM, De Banken, enz, geen enkel beursgenoteerd bedrijf of groot Familie bedrijf verdient het leeuwendeel in NL. Ze moeten wel faciliteren om aan het werk te blijven. Vandaar óók al die Politiek aandacht voor Boeren; dat leidt af! Welke productie groep ligt anders onder de Loep?

 • somporn

  Grote honden bijten elkaar niet,omdat anders de multinationals dreigen hun produktie te verplaatsen naar het buitenland of hun hoofdkantoren te vestigen in het buitenland en zo op deze manier weinig of helemaal geen belasting afdragen.Het is natuurlijk veel gemakkelijker om de gewone man de nek om te draaien omdat deze geen leger aan belastingadviseurs en advocaten in de arm kan nemen.Hoezo klasse justitie komt niet voor in NL.

 • Mozes

  Ook in de zuivel kenden wij het verschijnsel private controle die door het buitenland niet geaccepteerd werd. In de zuivelindustrie is het inmiddels afgeschaft, bij de melkveehouders nog niet. De belangrijkste controle op melkveebedrijven wordt nog steeds gedaan door Q-lip en niet door de NVWA.

  In de veevoersector kennen wij Trustfeed die niet bleek te werken door onvoldoende bevoegdheden wat door de deelnemende bedrijven zelf op deze manier geregeld was.

  Ik denk dat het onvermijdelijk is dat private controle op zijn retour gaat en er weer meer overheidscontrole komt.

 • Fermer

  Maar wat leveren al die multinationals met al hun privileges de BV. Nederland nu werkelijk op? Heel veel kantoorbanen zijn verdwenen naar lage lonen landen, vooral India. Productiewerk is veelal ook uit W. Europa verdwenen, of er moet met flinke subsidie geschoven worden. Winkelketens zijn in handen van slechts enkele multinationals. En geen van hen allen betaalt hier veel belasting. Veel meer midden en klein bedrijf en een plaatselijke middenstand zou alle winstbelasting in Nl. Houden, en eenzelfde of meer werkgelegenheid opleveren. Door meer winstbelasting te ontvangen zou de loonbelasting voor werknemers veel lager kunnen zijn, wat een veel lager bruto loon zou betekenen voor werknemers. Maar ja, die multinationals bieden natuurlijk de leuke baantjes voor onze bestuurders na afloop van hun zware taak als kamerlid.

 • koestal

  Ethisch besef vind je alleen nog bij mensen die hoge functies hebben bij banken en woningcorporaties,enz.

 • agratax2

  Dit artikel maakt duidelijk >wie< de wereld regeren en wie bepalen >wat< wij eten.

 • aarthamstra1

  Geweldig Klaas eindelijk iemand met lef.Zolang de kwestie van Cats speelt roep ik hier al CARGILL en het gebruik van bestrijdingsmiddelen Furazolidon ,Maar laf Holland zwijgt.

 • melkveehouder .

  Dit artikel is een treffend voorbeeld van informatie waarop we als lezers van een agrarisch vakblad al jaren met smacht zitten te wachten. Een goed agrarisch vakblad dient doorspekt te zijn met dit soort artikelen. Je kunt legio varianten bedenken: van het publiceren van de kostprijzen van andere partners in de keten, tot het vergelijken van de verkoopprijzen van leveranciers. Van het publiceren van (dubieuze) gerechtelijke uitspraken ten opzichte van (agrarische) ondernemingen, tot het openbaren van misslagen van dure adviseurs. Of het ontrafelen, en wekelijks publiceren, van de goedkoopste geld verstrekker.

  Dat zou iets anders zijn dan het publiceren van de duurste verkochte landbouwpercelen en het (op verzoek van de makelaar) publiceren van te koop staande boerderijen, quota, rechten etc.

  Ben benieuwd of dit verfrissend artikel navolging krijgt!

 • Schaapje

  Goed artikel. Welk landelijk dagblad durft dit te publiceren?

 • daan1908

  Goed verhaal Klaas , maar hoe nu verder ? Er komt waarschijnlijk nog meer , de stroom informatie is nog niet opgedroogd .
  Cruciale vraag is nu wie gaat de ontstane schade betalen bij kalverhouders , voederbedrijven , handelaren etc . Wie heeft dit circus
  aan de gang gebracht en loopt nu voor zijn verantwoordelijkheid weg ? Toch niet de Overheid of laten ze nu iedereen aan zijn lot over . De Instanties komen er langzaam achter dat hun verhaal niet deugt , ze hebben iets op gang gebracht wat hun eigen falen aan het licht brengt , ben benieuwd wanneer de eerste Kamervragen komen .

 • aarthamstra1

  Een goed functionerend NVWA is belangrijk voor Holland en zijn handel .
  Helaas zijn ze door geslagen in hun regeldrift ,dat is niet goed voor de voedselveiligheid , de ondernemers 'en imago van Holland.
  Een onderzoek naar het functioneren van het nvwa zou zeer goed zijn .
  Nu vallen ze te pas en onpas bedrijven binnen ,nemen alles in beslag OOK waar ze geen recht op hebben ,Bedreigen het personeel sluiten ze dagen in een ISOLEER CEL op (.ook zieken medewerkers.)maken bedrijven onnodig kapot. Enz om dingen op te sporen uit te zoeken die ze met normale controle zo kunnen lezen.Weigeren te adviseren hoe je als bedrijf beter kunt werken
  Het lijkt er op dat ze het wiel over nieuw zelf willen uit vinden ONNODIG>> ,Maar vooral mismaakte machtsvertoon/ angst uitstralen. Holland onwaaardig
  Dit alles met vele 10 tallen personen inzit. ,, afluisteren van telefoons het plaatsen van zenders onder auto's camera's in op bedrijven enz.Dit alles om een bedrijf maar kapot te maken ,In plaats ven positief kritiek een bedrijf te benaderen.
  Moet je eens vergelijken met een belasting- inspecteur in zijn eentje
  HUN MACHT /ONWIL loopt de spuigaten uit.

 • famtillemans1

  De nvwar moet gewoon verplicht op cursus op de boerderij. En dan weer respect krijgen voor de boer. Ze zijn met veel dingen doorgeslagen wat puur duit op niet goed ( slecht praktijk kennis). En dan de kosten voor iemand die alleen toezicht houden.! Dit kan veel goedkoper er moet marktwerking komen. Hier gaat Nederland aan kapot. Ze doen ook goede dingen, die hoort niemand van elkaar natuurlijk. Een tip voor heel nvwar alleen al voor kennis. Stuur al t personeel week op stage op een boerderij. Creëer je positief imago mee wat je weergaan niet kent

 • ed12345

  Meneer Van der Horst ik vind het echt klasse wat u hier schrijft maar om echt resultaat te krijgen zo dit op de voorpagina van de Telegraaf moeten

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.