Redactieblog

13 reacties

LTO kakelt...

Het Nordwin College, waar ik als docent een deeltijdbaan heb, organiseert veel extra activiteiten voor leerlingen. Ik noem het kringloopproject, het stallenbouwproject, project farmers en ranchers enzovoort. Voorts hebben we avonden met informatie over school voor ouders en stagebedrijven, waarbij we altijd een actuele gastspreker zoeken.

Ook hebben we een sectoradviesraad voor de melkveehouderij, net als voor een aantal andere studierichtingen, die twee keer per jaar bijeenkomt. Ouders, docenten, stagebieders en verschillende vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven hebben daarin zitting. Op deze bijeenkomst wordt gediscussieerd over schoolontwikkelingen, over de opbouw van het onderwijs voor niveau 3 en 4. In het kwalificatiedossier wat door de overheid, landbouwbedrijfsleven (LTO) en onderwijsinstellingen is samengesteld, staat waaraan de opleiding minimaal moet voldoen aan kennis en vaardigheden voor de leerlingen. Op grond van dit dossier kun je stellen dat niveau 3 opleidt tot gekwalificeerd vakman en niveau 4 tot startend ondernemerschap. In Friesland nodigen we als Nordwin College immer LTO en NMV uit voor al onze bijeenkomsten en kort geleden heeft een DB-lid van LTO-Friesland ook zitting genomen in deze sectoradviesraad.

Wij weten, als Nordwin, dat je onderwijsconcept transparant, actueel, aantrekkelijk en kwalitatief op orde moet zijn. En dat is het. Natuurlijk, onderwijsinstituut Nordwin is ook een bedrijf waar wel eens iets niet in orde is, maar daar werken we aan. Wij werken aan kennis, aan vaardigheden, wij plaatsen de sector in de maatschappij. Een jaar of acht terug: instroom van 35 leerlingen per jaar. De laatste twee jaar: 90. De kwaliteit van onze opleiding blijft niet onopgemerkt: het Clusius College, ja de school waar de zoon van Siem Jan Schenk zijn opleiding heeft gevolgd, is een samenwerking met Nordwin aangegaan, waarbij zij onze volledige leerlijn aanwenden.  Zulks  verdient navolging en intensivering. Wanneer nu nog LTO generaliserend zegt, dat MBO-onderwijs onvoldoende is, dan weet ze niet waar ze over praat en laat gelegenheden onbenut om het onderwijs desgewenst te ondersteunen.

Komend weekend staan wederom de deuren wijd open voor potentiële leerlingen, maar ook voor ander geïnteresseerden.

Laatste reacties

 • j.verstraten1

  Wellicht is het Nordwin College een uitzondering op de bekende regel.
  Dan nóg kun je best generaliserend stellen dat het MBO onderwijs onvoldoende is.

 • Mozes

  Wat vooral onvoldoende is, is de ontwikkeling van begrip van de markt. Scholieren op het MBO leren alleen over produceren van melk en niet over het vermarkten van melk terwijl het vermarkten steeds meer begint op de boerderij. De boerderij wordt steeds meer een onderdeel van het marketingconcept van de coöperatie.

 • agratax2

  Indien LTO van mening is dat het onderwijs onder de maat is, moet ze zich melden bij de onderwijsraad en aangeven -waar- het schort en hoe ze denkt dat het opgelost moet worden. Dat onze agrarische scholen maar ook de LTO zich erg druk maken over >produceren< en daarna over milieu best. Maar afzet (product) en financieel haalbaar (milieu) zijn zeker zo belangrijk. Ik zeg altijd beter minder produceren met winst/eenheid, dan veel produceren met verlies/eenheid. Deze benadering mis ik binnen de landbouw. Het ideaal van >honger de wereld uit< mag nooit de drijfveer worden om tegen de klippen op te produceren zonder rendement.

 • joopi

  Iedereen die mbo opleiding landbouw heeft gevolgd weet dat deze totaal niet voldoet, het is een veels te laag nivo en iedereen moet binnen boord gehouden worden.

  Eigenlijk moet je gewoon hbo hebben als ondernemer of ze moeten het nivo van de mbo flink omhoog gooien

 • GCK

  In feite is het een teken van zwakte, als je je moet profileren door af te geven op een ander, in dit geval de LTO. Ik hoop, dat het Nordwin-college van zichzelf genoeg te bieden heeft en het niet nodig heeft kinderen van LTO-bestuursleden af te kraken.

 • alco1

  Als je alles 'begrijpt'. Wie wordt er dan nog 'boer'?

 • j.verstraten1

  Daar zit een waarheid als een koe in alco.
  In ieder geval wordt je dan boer uit volle overtuiging en bewust van je keuze.
  Dat is dan misschien wel het belangrijkste om op een agrarische opleiding te leren. En joopi ook jij hebt helemaal gelijk. Gelukkig is mijn zoon ook overtuigd dat hij na het MBO naar de HAS wil.

 • Mozes

  Het gaat niet alleen om het niveau van de opleiding maar ook om de onderwerpen waar men over leert. De boer van de toekomst (en heden) heeft veel meer te maken met samenleving, marketing en marktgericht produceren dan de vorige generatie. Kennis op dit gebied is ook noodzakelijk om het beleid van de coöperatie als verlengstuk van de boerderij te kunnen volgen.

 • rmw

  Hoe hoger de opleiding, hoe beter de boer?? Tis mij nog nooit opgevallen, eerder het omgekeerde...

 • veldzicht

  rmw,daar heb je misschien wel gelijk in,ik ken genoeg boeren met een hbo opleiding die er toch niets van bakken,belangrijker is dat er genoeg boeren in gemeentenraden en het bestuur van de cooperatie etc. zitten die goed hun woordje kunnen doen en zich niet onmiddellijk opzij laten zetten en dan is een goede opleiding toch wel nodig of noodzakelijk.
  de boeren vormen nog maar een hele kleine minderheid tegen een steeds beter groter beter gebekte meerderheid.

 • PieterXT

  Een aardig stukje sluikreclame voor (de open dagen van) het Nordwin College. Daar is een column op persoonlijke titel niet voor bedoeld dacht ik.

 • PetervanKempen

  Ik heb zoiets als een organisatie kritiek heeft en zelf zitting heeft in een bestuur van dat onderwijs, stroop de mouwen dan op en ga ermee aan de slag. Er zijn al veel beste stuurlui aan de wal in dit land.

 • koestal

  de eigenlijke problemen speelden ook niet zozeer in Friesland ,maar in Noord -Drenthe en Groningen

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.