Redactieblog

2440 x bekeken 8 reacties

Kunnen we er nog onderuit?

Soms schrik ik van de discussies op deze pagina's. Milieu, dierenwelzijn en natuur zijn kennelijk onderwerpen waar de buitenwereld zich niet mee mag bemoeien. Vindt de boer. Dat is een zaak van hemzelf op zijn eigen erf.

Strijders voor de drie p's (people, planet en profit) worden gezien als horzels in de pels van de landbouwsector. Voor profit – en dan voor de boer zelf – bestaat de meeste belangstelling. Milieuorganisaties, natuurverenigingen en politieke partijen als de Partij voor de Dieren worden gezien als tegenstanders. Zij kiezen immers duidelijk voor people en planet, vooral ten koste van de boer. En dat pikken we niet.

Terecht. Dat is ook mijn grote bezwaar tegen al die actiepartijen, die alles en iedereen veroordelen, maar zelden de hand in eigen boezem steken. De gemakkelijkste prooi wordt gepakt: de boer. Een andere grote veroorzaker van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, de auto, wordt met rust gelaten. Immers, dan komt men aan het eigen gemakkelijke leventje met het eigen vervoer.

Landbouw zit dus duidelijk in het verdomhoekje. We hebben te veel varkens en kippen in de schuren, we hebben te weinig koeien in de wei, er zijn te veel voedselschandalen en gevaarlijke dierziekten komen vooral doordat we teveel dieren op te kleine oppervlakte houden. Dierlijke mest is geen middel meer om de grond te voeden, maar milieuvervuilend en tast de ozonlaag aan. Zegt men. Allemaal kretologie van de koude grond.

Het meest ergerlijke is dat de problemen wel worden aangeduid, maar dat geen oplossing wordt geboden. Dat boeren onmisbaar zijn voor de voedselproductie wordt voor het gemak vergeten. Dat schaalvergroting vooral het gevolg is van het feit dat voedsel vooral goedkoop moet blijven, wordt er niet bij verteld. Kortom, allemaal halve waarheden waar we wel mee te maken hebben.

Grote vraag is: kunnen we er nog onderuit? Kunnen we winnen in de duurzaamheiddiscussie? Kunnen we de gedachten in de maatschappij nog een andere koers laten varen? Heeft verzet nog zin?

Ik twijfel, maar we kunnen het ook niet allemaal over ons heen laten komen.

Laatste reacties

 • alco1

  Een zeer goede laatste zin:
  'We kunnen het ook niet allemaal over ons heen laten komen'.
  Beste vergaderboer. Ook wij kiezen voor people en planet, maar moeten dat niet doen met een schone schijn van o.a. duurzaamheid.
  Open en transparant de consument informeren.
  B.v. De burger denkt dat het slecht is voor dieren in grote stallen.
  Ingewijden weten wel beter.
  Zo'n boodschap is weggelegd voor het LTO.
  Steeds op vergaderingen heb ik daarop aangedrongen.
  Ook steeds werd geantwoord met de uitspraak dat ik wel gelijk had, maar dat ze het onderwerp niet te groot wilden maken.
  In mijn ogen dus het gezwel zijn zin geven, die dus na het puntje van de vinger zo langzamerhand de hele hand zich toe-eigent.

 • agratax2

  Vergaderboer je hebt gelijk dat er van alles wat de kleinste groep van de bevolking als grootste bedreiging van de aarde ziet. De boeren bezitten / bewonen het grootste deel van het land en bepaalde wat hier gebeurde. Dit is een doorn in het oog van de nieuwe regenten uit de steden, zij weten wat goed is voor het land / de aarde en drukken de boer uit zijn leidende rol in de verdediging en dat is in deze tijd van industrialisatie van de landbouw op democratische wijze niet moeilijk. Laten we eerlijk zijn er is geen indistriele werker in de voedselketen, die zich ook maar iets aantrekt van de boeren of het platteland, zij allen van hoog tot laag denken als stedelingen en zijn instaat om op deze wijze hun eigen broodheer om zeep te helpen. Als wij als boeren niet bij machte zijn de hele keten (weer) tot 1 economisch en politiek machtsblok te maken, zal het de landbouw nooit beter gaan.

 • Burnetti

  Er zijn oplossingen en die worden ook genoemd:

  -Beoordelingskader veehouderij en gezondheid (verbeteren participatie en communicatie van veehouder naar omwonenden),
  -Gebruik MER als win/win,
  -'Kom in de stal' en breng ervaringen van bezoekers onder de aandacht van het publiek,
  -communiceer over uitkomsten van pilots naar burgers,
  -wees helder naar publiek over de geweldige prestatie van terugdringen van antibioticagebruik in de varkenshouderij,
  -Imagoverbeterende zuivelreclames,

  Een gemiddelde populatie bestaat voor 80% uit beïnvloedbare mensen, voor 15% uit kritischen en voor 5% uit tegenstanders.

  Bij je communicatie als agrarische sector zul je hiermee rekening moeten houden en niet langer denken in tegenstanders en voorstanders.

 • Ferm

  Het is vooral korte termijn denken wat de boventoon voert in het Westen. Bij politici, een vier jarig termijn doorkomen en dan mooi doorschuiven naar een ander gelikt baantje daaruit voort komend. Bij de burger een aangename eigen kleine leefomgeving, met als voorbeeld de koeien in de wei. De consument zijn eigen portemonnee. De activisten die hun underdog positie overschreeuwen met populistische kreten en zo medestanders veroveren die niet van enige kennis gespeend zijn, alleen vanuit sentiment handelen, om zo een machtsgevoel te ervaren dat ze anders nooit gekend zouden hebben. De multinationals denken alleen aan eigen gewin, dat ze koste wat kost beschermen. Desnoods door de producenten geen enkele vrijheid meer te laten. Kijk naar een Monsanto, kijk naar de melkleveringscontracten in Frankrijk. Kijk naar wat De Koninklijke Shell in Nigeria (mag) doen. Zolang de bureaucratie en daarmee het vrije handelen steeds meer ingeperkt wordt, gesteund door kennis verarming waardoor dit steeds nijpender wordt en de machtsverhoudingen steeds meer verschuiven ten gunste van enkelen en ten koste van, in ons geval de producent, zie ik daar geen verandering in komen. Tenzij er een REVOLUTIE plaatsvindt, maar daarvoor zijn de boeren in de minderheid aan het geraken met de gestuurde opschaling en hebben de burgers het nog te goed voor.

 • Broer

  Vergaderboer, ook ik deel uw zorgen. Maar meer dan open en transparant ons werk doen kunnen we niet . En 'vechten' voor wat we waard zijn. Dat zal ook gewaardeerd worden. Daar geloof ik nog steeds in.
  Maar is schaalvergroting vooral een gevolg van het feit dat voedsel goedkoop moet blijven ? Volgens mij is het andersom.
  Schaalvergroting is het gevolg of vriendelijker gezegd het resultaat van technische vooruitgang, concurrentie en competitie.
  Ik ben nog nooit een collega tegengekomen die met tegenzin een nieuwe stal bouwde, land kocht of trekker en machines aanschafte.
  Men is doorgaans terecht trots op de gedurfde stap vooruit en dan zijn het helaas anderen die blijkbaar klagen.
  Daarmee wil ik trouwens niemand kwetsen, het ondernemer zijn valt niet altijd mee, iets waar ook oog voor moet zijn.

 • minasblunders1

  Vervuiling wordt ons als boeren (en maatschappij) al jaren aangepraat door Wageningse fake-wetenschappers. We hebben nu de kans om er wat aan te doen! ECHTE wetenschappers gaan het ammoniakbeleid toetsen. Iedereen kan hier een steentje aan bijdragen door een donatie van minimaal 10 euro. Wilt u ook van dat vervuilingsgewauwel af? Maak dan minimaal 10 euro (meer is beter) over op IBAN: NL35ABNA539314110, t.n.v: AgriMedia, o.v.v: Donatie onderzoek V-focus. Het is een klein begin, maar het IS een begin!

  Of google op 'De wetenschappelijke basis van het Nederlandse ammoniakbeleid'

 • minasblunders1

  Sorry, het IBANnr klopt niet: er moet nog een 0 achter ABNA. Het nummer is dus: NL35ABNA0539314110

 • koestal

  De grootste stikstofdeposito vindt plaats door het verkeer,maar het terugdringen wordt afgewenteld op de landbouw,hoe hypocriet kan de overheid zijn? Maar ja dat wisten de boeren al lang ! Altijd maar proberen de schuld bij de boeren te leggen.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.