Commentaar

1981 x bekeken 1 reactie

Hygiëne, hygiëne, hygiëne

Vrijwel alle maatregelen tegen vogelgriep zijn opgeheven. De ophokplicht blijft nog wel nog van kracht. De pluimveesector durft weer te ademen, maar helemaal gerust is deze allerminst.

Het H5N8-virus kan zo maar weer ergens opduiken. Tot nu toe bleef de besmetting beperkt tot vier bedrijven. De pluimveesector houdt daarom vast aan een strak hygiëneprotocol.

Hygiëne, hygiëne, hygiëne, is ook de roep die in de varkenshouderij op dit moment klinkt. Het PED-virus (Porcine Epidemische Diarree) waart rond. Op acht bedrijven is het virus inmiddels vastgesteld, maar het is allerminst duidelijk of niet meer bedrijven besmet zijn. Virusdiarree is immers geen meldingsplichtige ziekte. Het virus is aangetroffen op vijf vleesvarkensbedrijven, één opfokbedrijf en twee vermeerderingsbedrijven. Zeven ervan liggen in Gelderland; één in Limburg.

Het virustype is - gelukkig - een milde variant. De besmetting verloopt via mestsporen. De GD pleit voor strakke hygiëneprotocollen, voor erfbetreders, voor transport van voer en van varkens. Strikte naleving van hygiëne zorgde er op het eerste besmette bedrijf voor dat de ziekte tot één afdeling beperkt bleef.

De boodschap is dus helder: scherm het bedrijf af. Neem geen onnodige risico's. Niet alleen om PED buiten de deur te houden. Ver in het oosten waart ook Afrikaanse varkenspest, zo niet veel enger dan PED. En zeg niet dat dat ver weg is. Nederlandse vrachtwagens met varkens komen heel dicht in de buurt.

Eén reactie

  • koestal

    bordjes verboden toegang en camera,s

Of registreer je om te kunnen reageren.