Redactieblog

20 reacties

De POV

De Producentenorganisatie Varkenshouderij groeit en bloeit. Al meer dan 3.000 varkenshouders zijn er lid van, de erkenning is rond en men voldoet aan de eisen om een besluit algemeen verbindend te kunnen verklaren. Ik sta daar wel van te kijken.

Ik zou niet gedacht hebben dat er nog zoveel collectief bewustzijn onder onze boeren leefde. Waar ligt dat nu aan? Het zal wel helpen dat het lidmaatschap van de POV gratis is. Ik kan verder niet anders bedenken dan dat men de schappen niet als 'van ons' beschouwde, terwijl zo'n producentenclub een vereniging is, en dus per definitie democratisch. Voor het bestuur van een productschap werden geen verkiezingen gehouden, bij een vereniging is er altijd een algemene ledenvergadering die het bestuur naar huis kan sturen. Of een producentenorganisatie werkelijk democratisch en transparant is, zal natuurlijk moeten blijken.

En natuurlijk zijn er straks ook varkensboeren die geen lid zijn, maar toch een heffing moeten betalen. Die zullen misschien ook niet zo positief denken over de POV, net als diegenen – lid of geen lid – die met allerlei opgelegde regels worden geconfronteerd. De POV neemt een aantal publieke taken van het productschap over en ook een aantal private taken zullen worden uitgevoerd, zoals onderzoek en marketing. Daarin verschillen zij eigenlijk niet van de schappen.

Wel nieuw is wat de belangrijkste doelstelling lijkt te zijn: het versterken van de marktpositie van de Nederlandse varkenshouders. Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden door planning van de productie en deze af te stemmen op de vraag. Volumebeleid dus. Dat zou spectaculair zijn: de POV die afspreekt om een zekere schaarste te creëren, om zo de prijs hoog te houden. Ik ben benieuwd of individuele varkenshouders zich laten opleggen dat zij minder varkens moeten afleveren.

Het zou ook kunnen door prijsonderhandelingen te voeren, maar helaas is dat voor varkens – anders dan bij melk, suiker, olijfolie, rundvlees – niet mogelijk. Trouwens dan zouden ook bovendrempels aan het vertegenwoordigde volume gelden (niet meer dan een bepaald gedeelte van de markt). En de POV zit daar al boven, zo te zien.

Al met al zijn dit toch wel mooie ontwikkelingen, waarbij nog maar weer eens duidelijk wordt dat boeren in de wetgeving een gunstige uitzonderingspositie innemen. Kartelverboden gelden overal, behalve in de landbouw.

Laatste reacties

 • Marco22

  ZuivelNL had hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Daar zijn de regenten de baas en de melkveehouders de verplichte donateurs zonder zeggenschap.

 • chila

  supermarkten met hun C.B.L. zijn het grootste kartel !

 • John*

  hoe minder boeren er over blijven des te beter alles te organiseren is.

 • Mozes

  Hoe wil je in hemelsnaam de prijs sturen door productiebeperking in Nederland?

 • John*

  Ik heb eigenlijk vooral dat de POV zich bezig gaat houden met de balans in vraag en aanbod en de varkensvoorraad zo informatie terugkoppelt waar boeren echt wat aan hebben. als er echt te veel varkens gaan komen een biggenopkoop regeling instellen of misschien nog wel een regeling voor de opkoop van zeugen.

 • Mozes

  @Marco22 #1, de melkveehouderij was al democraties georganiseerd via de coöperaties die ze in de varkenshouderij niet kennen.

 • Marco22

  @Mozes hahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahah democraties??, mij is niets gevraagd.

 • w v gemert

  Voor markt macht moet een Europees breed front gemaakt worden op basis/vergelijkbaar met het Nederlandse voorbeeld de POV. In de productschappen betaalde varkenshouders meer dan 50% van de jaar begroting en hadden maar twee van de ongeveer 12 stemmen, dit is onhoudbaar gebleken en ik ben er blij mee. Willem Bruil: de boer aan het roer in de POV.

 • Mozes

  @Marco22 #7 , als je naar de vergaderingen van de zuivelcoöperatie gaat kun jij ook je stem uit brengen. Daarnaast zijn er over verschillende thema's zogenaamde 'huiskamer bijeenkomsten'. Kleinschalige bijeenkomsten waar iedereen zijn inbreng heeft.
  Als je in het verleden de coöperatie hebt verlaten en aan een particulier levert is het je eigen keuze om jezelf buitenspel te zetten.

 • Marco22

  @Mozes iedereen weet toch hoe het gaat. Er wordt een plan gelanceerd vervolgens wordt dat geprecenteerd in de ledenvergaderingen. En nadien wordt door de jaknikkende regioraadsleden voor gestemd?? Verblind door hun geldelijke vergoedingen en bang om uit de raad geknikkerd te worden.
  En U Mozes verdenk ik ervan dat U ergens op een lto danwel rfc kantoor verkeerd.

 • abtje

  Mozes haalt democratie en dictatuur door elkaar.
  Fc is zo'n voorbeeld. Met hun focus is er echt geen meerderheid onder de leden. Echter, de leden met bedenkingen houden, net als in een dictatuur, hun mond. Uit je je bedenkingen, dan wordt je uitgehoond. Je moet dan maar vertrekken als lid.
  Dat jij en je voorouders deze coop gevormd hebben is irrelevant, slikken wat het bestuur bedenkt of opdonderen. Wat een democratisch gebeuren.

 • Mozes

  @Marco22 en @abtje, stel dat in de melkveehouderij een producentenorganisatie was opgericht zoals in de varkenshouderij wat verwachten jullie daar dan van? Wat zou deze organisatie kunnen doen voor de melkveehouders?

 • alco1

  Marco en abtje. Je kunt niet stellen dat de Royal FC niet democratisch is.
  Een voorbeeld: Bij de invoering van vergoeding voor weidegangpremie is er wel degelijk gestemd.
  Er zijn echter ong. 70 % boeren die met de premie een worst werd voorgehouden en dan is de uitslag al een voldongen feit.

 • Tearpoal

  De leden van de POV willen een rendement verbetering realiseren.
  Dit zal ten koste gaan van de marge elders in de keten, deze zullen zich op alle mogelijke manieren verzetten, of het eindproduct wordt duurder.
  Dit gaat dan weer omzet kosten. Maar zoals de laatste jaren het gezinsbedrijf leeg geklopt wordt houdt ook een keer op. Kortom, er zal nog veel vergaderd worden, maar ik denk dat de varkenshouderij langzaam dood bloed.

 • Marco22

  @Alco , ook een voorbeeldje de evaluatie van de garantieprijs die afhankelijk is van referentiebedrijven. Daarvan heeft de meerderheid vd boeren gezegd 'weg er mee' zet je eigen prijs neer. Is niet naar geluisterd.
  Wat nu resulteerd in een ondoorzichtig prijsysteem met inhoudingen en toeslagen. Wat er op neer komt dat je je eigen inspanningen bij hocuspocus kwaliteit en weiden zelf betaald. Als je niet voldoet dus gewoon gekort wordt.
  En dat moet je niet brengen als premie.

  @Mozes als er een POM was opgericht dan bestond die puur voor melkveehouders. Bij ZuivelNL zitten andere partijen aan tafel die een ander belang dienen dan die van de melkveehouders.
  Trouwens betaal ik er al een jaar aan mee maar ik heb nog geen enkel bericht gehad wat zij met mijn geld uitvreten. #just saying

 • Mozes

  @Marco22, waarop baseer jij de uitspraak dat een meerderheid van de leden tegen het systeem van de garantieprijs is? In de aanloop naar de fusie tussen Frieslandfoods en Campina werd door veel Frieslandfoods veehouders aangegeven dat ze een systeem van marktconforme melkprijs wilden behouden. Dat is namelijk de enigste manier om zicht te houden op het functioneren van de verschillende bedrijfsonderdelen.

  Een andere reden voor de marktconforme melkprijs is van fiscale aard. Ik heb mij laten vertellen dat dit is ontstaan in de tijd van Friesland Dairy Foods.
  Ze hadden veel overzeese activiteiten. Het rendement hiervan werd uitgekeerd als melkgeld. De fiscus zag dit echter als winst waar belasting over afgedragen moest worden. Zo ontstond een discussie welk deel nu melkgeld was uit ledenmelkactiviteiten en welk deel winst uit niet-ledenmelkactiviteiten. Dit werd uiteindelijk opgelost door invoering van de marktconforme melkprijs. Bij Campina, DOC, Cono en Duitse coöperaties speelde dit probleem niet omdat die weinig of geen overzeese activiteiten hebben.
  Ook al zouden de leden het systeem van de garantieprijs niet willen dan is nog maar de vraag of het ook anders kan.

 • Mozes

  @Marco22 #15, welk ander belang dient ZuivelNl dan dat van de veehouders?
  Ik lees hier wel eens vaker uitspraken over een tegenstelling tussen 'coöperatie belang' en 'boeren belang'. Ik zie deze tegenstelling helemaal niet. Ik zie wel een tegenstelling tussen korte termijn belang en lange termijn belang.

 • Marco22

  Mozes kijk maar op zuivelNL daar staan allemaal instanties die in leven worden gehouden met boerengeld (projecten). En je werkelijk kunt afvragen
  welk belang dat dient voor de melkveehouderij. Zo' n stichting weidegang , wat levert dat op kost de boer geld en de weidepremie is een sigaar uit eigen doos. ZuivelNL=PZ 2.0 en is in mijn ogen niets meer dan incasso bureau voor aanverwanten zoals GD en de Wur en natuurlijk Lto zelf.

 • koestal

  Welke boer heeft nog wat te vertellen over z,n producten,alleen een license to produce en daar houdt het mee op !

 • varkenshouder1

  Eendracht maakt macht

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.