Commentaar

5 reacties

Biobrandstof geeft kansen

In Europa is een stevig debat gaande over de biobrandstoffen. Het ooit vastgestelde doel van tien procent biobrandstof in 2020 wordt niet gehaald. De vraag is nu hoeveel het moet worden: vijf, zes of zeven procent?

Er staan grote financiële belangen op het spel. Maar de discussie heeft vooral een ideologische kleur. Fervente tegenstanders van de biobrandstoffen menen dat deze de uitstoot van broeikasgas niet of nauwelijks verminderen, en bovendien de wereldvoedselvoorziening in gevaar brengen. Dit laatste volgens de eenvoudige redenering dat waar brandstofgewassen staan, geen voedsel kan groeien.

Deze redenering klinkt logisch, maar gaat toch voorbij aan een belangrijk punt: veel gewassen leveren juist een combinatie van brandstof en voer of voedsel, van feed, fuel en food. Soja is het mooiste voorbeeld: het levert olie én schroot, dus brandstof én veevoer. 'We moeten van een voedsel versus brandstof debat naar een voedsel én brandstof debat', zegt de Europese boerenorganisatie Copa hierover. Ze vindt bijval uit onverdachte hoek: wereldvoedselorganisatie FAO breekt eveneens een lans voor de combinatie van voedsel- en brandstofproductie. Dit geeft boeren in veel landen kans om een steviger inkomen te verdienen, wat juist weer goed is voor de stabiliteit van de agrosector en daarmee van de voedselvoorziening.

Voedsel komt eerst, daarover geen twijfel. Maar brandstofproductie hoeft daarvoor niet altijd een bedreiging te zijn, integendeel. De toekomst ligt in de combinatie.

Laatste reacties

 • ed12345

  Meneer Oppewal u vergeet ik denk de belangrijkste Mais en Ethanol ook hier gaat het restproduct weg als veevoer.
  Op dit moment de grootste bedreiging van biobrandstoffen is de ruwe olie prijs ik las gisteren Crude oil New York $46,65
  dat zijn prijzen zonder grote subsidies zijn biobrandstoffen practisch kansloos.
  Zonder de ethanol fabrieken in noord America had daar de akkerbouw het niet best gehad .Voordat die er waren kwam het voor, dat de USA staat mais opkocht en in oude zoutmijnen opsloeg ,in goede Jaren kwam de mais ons de oren uit

 • agratax2

  Hierin Europa leven wij nog steeds in de bio based economy droom. Maar al de grote opkomende economieen denken alleen aan Geld verdienen en dat doen ze door goedkope arbeid en uiterst goedkope energie te benutten. Dit betekent dat wij ons laven aan hun goedkope producten en hun Klimaat vervuiling voor lief nemen. De CO2 uitstoot die wij met heel veel moeite verminderen, stoten zij dubbel en dwars extra uit om >ons< financiele klimaat te sparen. Maar veel belangrijker is, 'Wij brengen ons geld weg richting de opkomende vervuilende economieen en de daar opererende Multinationals, die kennelijk ook het klimaat niet erg belangrijk vinden. Willen we de aarde en daarmee onszelf sparen, zullen we veel ingrijpender moeten gaan opereren. Moeten we de globaliserende gedachte achter ons laten en meer lokale economieen maken met eigen eisen en minder transport. Het geld dat nu de Multinationals verdienen, brengt ons in Europa geen werkgelegenheid en ook geen extra geld in Staatskas. Ik bedoel te zeggen, 'Alleen onze politiek houdt zich bezig met Bio Based Economy en geen enkele economische grootmacht is geinterresseerd in deze economy als ze er niet direct beter van worden.

 • agro1

  Agrartax1, wat je schrijft is geheel niet correct, maar wel zeeer juist!!! zal ongetwijfeld voor kennisgeving aangenomen worden door de polletiekkorrektgelovigen. gelukkig voor hen is dommigheid pijnloos.

 • info36

  Heel goed geschreven stuk van Johan. Goede visie!

 • l coumans

  ja Johan for president

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.