1 reactie

Samen sterk in Brussel - Crisiskartel

Nederland kan globaal op twee manieren invloed uitoefenen in Brussel. Via onze ministers en staatssecretarissen die vergaderen met hun collega's uit de andere 27 Europese lidstaten. Dit wordt de Raad van EU ministers genoemd. Als tweede via de Nederlandse Europarlementariërs in het Europees Parlement.

Naar aanleiding van de Russische boycot heeft Staatssecretaris Dijksma mede op aandringen van de Tweede Kamer bij de Europese Commissie gepleit voor het toestaan van zogenaamde crisiskartels. De Europese Commissie heeft namelijk de bevoegdheid om onder strikte voorwaarden de regels betreffende de mededingingswet tijdelijk te versoepelen. Hierdoor wordt het mogelijk om in geval van ernstige marktverstoring tijdelijke crisiskartels op te richten waardoor erkende producentenorganisaties (PO) en brancheorganisaties (BO) afspraken kunnen maken om de overcapaciteit van agrarische producten structureel te verminderen, wat resulteert in de stabilisatie van de markt. Vooral de tuinbouwsector heeft hierom gevraagd.

Om de druk op de Commissie op te voeren, heb ik geprobeerd om invloed uit te oefenen vanuit het Europees Parlement. Het geluid van één enkele Europarlementariër in een Europees Parlement van 751 Europarlementariërs maakt weinig indruk. Het is daarom erg belangrijk om coalities te vormen wanneer je je stem wilt laten horen. Daarom heb ik de landbouwwoordvoerders van de verschillende Europese fracties bereid gevonden om mijn schriftelijke vragen aan de Europese Commissie mede te ondertekenen. Daarnaast waren Europarlementariërs uit onder andere België en Polen en uiteraard mijn Nederlandse collega's graag bereid hun handtekening te zetten.

We hebben erop aangedrongen dat eventuele crisiskartels van tijdelijke aard moeten zijn, uitsluitend betrekking mogen hebben op de Russische boycot en dat er scherp moet worden toegezien op fraude. Daarnaast hebben we gevraagd of individuele producenten die niet zijn aangesloten zijn bij een producentenorganisatie of brancheorganisatie ook tijdelijk gebruik moeten kunnen maken van deze maatregel.

Tijdens de volgende informele landbouwraad in Milaan (29-30 september aanstaande) hoop ik dat de aandacht vanuit het Europees Parlement en de inbreng van het Nederlandse kabinetsstandpunt elkaar zullen versterken en dat dit van invloed zal zijn op het handelen van de Europese Commissie. De Commissie dient nu te handelen en duidelijkheid te geven.

Zie hier de schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.

Eén reactie

  • koestal

    het is vechten tegen de bierkaai

Of registreer je om te kunnen reageren.