Commentaar

28 reacties

Plussen en minnen over natuur en milieu

Er zit aardig wat goed nieuws in het verhaal van het Planbureau voor de Leefomgeving over de toestand van natuur en milieu. Veel minder mensen worden ziek van milieubederf dan 40 jaar geleden. Gevolg van jarenlang milieubeleid. Jongste heuglijke wapenfeit is de grote afname van het antibioticagebruik in de veehouderij.

Maar we zijn er nog niet, waarschuwt directeur Hajer van het PBL. Hij wijst op de stagnatie in teruggang van nitraat- en fosfaatvervuiling en is kritisch over de resultaten van het mestbeleid. Van het herstel van veel diersoorten waarvan het CBS vorige week melding maakte, wordt hij ook al niet vrolijk, want Nederland haalt de afgesproken Europese doelen niet.

Het komt allemaal een beetje plichtmatig over. Natuurlijk is Hajer niet tevreden, dat is ook zijn rol. Van lieverlede haalt hij een oude koe uit de sloot: landbouw en natuur moeten van elkaar gescheiden. Dat is de kerngedachte achter de aanleg van de EHS, of het nationale natuurnetwerk, die nog steeds niet af is en waar elk kabinet weer een eigen, andere invulling aan geeft.

Al met al geen verhaal waarvan de politiek wakker moet schrikken. Het nieuwe mestbeleid is in uitvoering evenals de vorming van het natuurnetwerk; nieuw ammoniakbeleid (PAS) zit er aan te komen. Laat dat eerst maar eens rondkomen, en kijken wat dat oplevert.

Laatste reacties

 • trijnie

  Als er boeren zouden zijn die, uiteraard met salaris, in de ehs zou den willen werken, zoals pakweg 40 jaar geleden, zouden we weer een prachtig landschap krijgen met heel veel weidevogels.
  Gewoon, net als bos wachters in loondienst van de natuur.
  De oudere boeren zouden hierin moeten helpen om aanwijzingen te kunnen geven.
  De zuivelprodukten zouden verkocht kunnen worden met een bijzonder keurmerk.

 • alco1

  En de Zorg moet zich maar redden. Moeten ze zich maar beter organiseren volgens @Trijnie.

 • trijnie

  Alco, er lopen zoveel mensen in het mooie Twente in de bijstand, zouden daar geen boerenzonen bij zijn die hier geschikt voor zijn?
  De bijstand kost Enschede zoveel geld dat een ge flipte wethouder zelfs de AOW pot wilde aanspreken.
  Dit zou een mooie werkgelegenheid zijn die uit de pot Natuur betaald kan worden.

  De zorg is heel belangrijk en ik hou m'n hart vast hoe het in de toekomst moet gaan. Aan de andere kant was het soms weleens heel royaal.
  Wat er al niet uit de AWBZ pot betaald werd...... en als je het van dichtbij meemaakte: sta-op-stoelen, rollaters enz. Iedereen kon alles maar voor niks krijgen. Rolstoelen, iedereen een nieuwe, van rycyclen had mogelijk niemand gehoord..... Misschien gaat het nog wel meevallen.

 • alco1

  Er lopen zoveel geschikte mensen in de bijstand waarvan er velen geschikt zijn voor werk in de Zorg. maar dan kan niet omdat er geen geld is. Waarom niet. Gaat er teveel naar natuur????
  Waar het omgaat Trijnie. Er wordt voor vele miljarden landbouw gebieden opgekocht door natuur. Deze boeren vertrekken veelal naar het buitenland, omdat hier geen ruimte meer is. Weg is dus dat geld. Daarnaast wordt er ook niets meer verbouwd, waarmee we onze handelsbalans kunnen spekken, bezijdens de luttele opbrengsten van natuur.
  Kortom: Hoe we met z'n allen naar de vernieling gaan.
  Daarbij kunnen we stellen dat er in Nederland veel natuur is.
  Zien we dat wel of beter gezegd: Willen we dat wel zien!!!!

 • trijnie

  Natuur haalt recreatie geld binnen: hotels, campings, restaurants.
  Daarbij wordt er in de landbouw al te veel geproduceerd. Wat moeten we nu met nog meer eieren, aardappels, uien, varkensvlees en nu straks ook nog de melk.
  Als Rusland vervelend doet moet Brussel, belastinggeld, al bij springen.
  Nee alco natuur moet er zijn want anders hebben we nog meer (geestelijke) zorg nodig.
  Mensen moeten toch lekker ''uit kunnen waaien'' ?

 • jordi 1455

  @trijnie, landbouw levert veel meer op dan die nutteloze geldverslindende natuur van jou. Het wordt hoogtijd dat de overheid alle natuursubsidies stop zet om een einde te maken aan die kapitaalvernietiging en het gegraai bij natuurmonumenten en staatsbosbeheer.

 • alco1

  Trijnie. Je hebt het laatste niet gelezen.
  Er is genoeg natuur, je ziet het of je wilt het niet zien.
  Ik als echte natuurliefhebber kan overal mijn hart op halen.
  Maar nogmaals: Je ziet het of je wilt het niet zien.

 • farmerbn

  Hoe meer er groeit op het land ,hoe meer zuurstof er wordt geproduceerd. Dus zorg ervoor dat er veel plantaardige productie is. Dat is niet het geval bij biologische landbouw of in de natuur. Door gewasbeschermingsmiddelen en een mooie bemesting produceren de Nederlandse landbouwers veel benodigde zuurstof zonder dat ze daar voor betaalt worden.

 • trijnie

  Goed Alco, genoeg natuur zeg je.
  Maar wat moeten we met meer landbouwprodukten????
  Worden de eierboeren daar bv gelukkig van??
  Nog meer afzet creëeren? Met nog meer mest, bestrijdingsmiddelen en vrachtwagens, transportvliegtuigen enzovoort?
  Dat kan dit dichtbevolkte land toch niet aan??
  Het leefmilieu van mens en dier gaat naar de knoppen.

  Het mensdom gaat aan vlijt ten onder....en de landbouw ook.

 • alco1

  De landbouw is DE peiler onder onze economie.
  Elk land is zo afhankelijk met waar het goed in is. Het ene is dat met auto industrie en een ander bv. kleding. Nederland is goed in landbouw.
  Nog meer natuur betekend nog minder plaatsing voor mest.
  Daarbij wordt mest totaal verkeerd beoordeeld. De situatie nu is zo dat als we ons land mogen bemesten naar de behoefte van de producten, we helemaal geen overschot hebben.
  Daarbij geld de regel dat als er op maat bemest wordt er veel minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn en eiwit houdende producten ingevoerd behoeven te worden..
  Vooral de melkveehouderij is sterk afhankelijk van grasproducten uit eigen land en we hebben met het eindproduct een zeer sterke troef in handen.
  Nogmaals: Als we geen rekening behoefden te houden met onze betalings verplichtingen, zou ik ook van Nederland één groot natuurpark maken.
  Helaas moet er verdient worden om onze sociale verplichtingen te kunnen uitvoeren.

 • trijnie

  Toch zou ik graag willen weten hoe je tegen de overschotten aankijkt.

  Daarbij ben ik van mening dat de hoeveelheid mest die mag worden aangewend, niet voor de flauwekul wordt opgelegd.
  Het grond- en oppervlaktewater en de lucht heeft bescherming nodig.

  En ook de mens die in deze sector werkt, zou beschermd moeten worden voor te grote overschotten want dit houdt geen mens vol.

 • joannes

  @alco1, je argument om met de Agro de betalingsbalans te steunen of zelfs te redden is zwak. Er zijn producties met minder kosten en hogere opbrengsten. Te beginnen met het exporteren van kennis en diensten in bv Agro. Nederland kan het HongKong voor Handel, Diensten en Logitiek worden. Daar is geen water, gras of mest voor nodig! Maarja dan moet je geen Ruzie maken met je Handelspartners, en af en toe een oogje dichtknijpen.

 • alco1

  trijnie. Overschotten moet je hebben, anders kun je niet exporteren.
  Bemesting regels zijn een groot fiasco. We zien steeds meer verschraling, waardoor juist eerder mineralen zullen uitspoelen. We vreten namelijk de humuslaag op met onze onder bemesting.
  Joannes veel succes met het verdienen op die manier, kunnen we dan mooi alles hier in natuur omzetten. Echter niet eerder want ik heb totaal geen vertrouwen in jouw idee.
  Het versnelt alleen hun concurrentie positie.

 • veldzicht

  Die overschotten valt wel mee,het zijn meer de prijzen bij een klein
  overschot wat het probleem is, er wordt niets weggegooid,.het is nooit precies te plannen
  wat je moet zaaien of poten, vorig jaar was er droogte in grote delen van de wereld en was de graan voorraad zorgelijk laag dit jaar is er genoeg door wereld wijd gunstige groeiomstandigheden.
  even zo aardappels, verleden jaar konden veel aardappels door te nat
  niet worden geoogst in Engeland en delen van Europa en was er krapte nu zijn de omstandigheden goed en krijgen boeren €2 per 100 kg.dat zijn dingen onmogelijk om te voorspellen, het is geen fabriek dat je de productie ,n poosje stop kan zetten.
  En die hoeveel heid mest is WEL flauwekul de meeste boeren met een heel normale veebezetting moeten voor veel geld mest afvoeren
  terwijl de gewassen staan te verpieteren op het land,het oppervlakte water is schoner dan ooit en het grondwater is nooit vervuild door bemesting,die overbemesting is gewoon het stokpaardje van de milieu beweging en linkse partijen waar ze niet van af willen en zo houden ze de stadsmens voor de gek die er geen verstand van heeft

 • Mozes

  @joannes #12, die ' kenniseconomie' die jij voorstaat en waar vroeger in de politiek hoog over werd opgegeven is compleet achterhaalt. Men is inmiddels tot het inzicht gekomen dat kennis daar wordt ontwikkelt waar ook de productie is. Als hier de productie verdwijnt, verdwijnt ook de kennis.

 • aarthamstra1

  Trijnie heeft gelijk restaurants ,hotels .campings leveren veel meer op .
  Maar wat ik niet snap is dat dan ook natuurlijker is, Hier op de Veluwe mag je al in 89% van de natuur geen voet meer zetten. Nog boer nog recreant .,Wel de lachende jager en zijn elite vrienden.

 • alco1

  Aart. Je praat jezelf tegen. Aan de ene kant zeg je dat het meer opbrengt en aan de andere kant dat je er niet komen mag.
  En ga nu eens alles nuchter bekijken. Zal de nieuwe natuur de zgn. neptuur buitenlandse valuta aantrekken. No Way.
  Alleen de Nederlands echte natuur zoals de Wieden, Veerse Meer e.d. trekt en daar moet je ook in mijn visie enorm zuinig op zijn.

 • joannes

  Weet Dijksma dat óók @Mozes? Dat van #15

 • trijnie

  Alco , wat moet ik nog zeggen?
  Dat heel Drenthe veel natuur heeft en men daar veel betalende recreanten heeft? En daar bij jou in de buurt een prachtig natuurgebied, we hebben er al twee keer op de camping gestaan en daar onze boodschappen gedaan.
  Ach, het maakt me niet zoveel uit, maar ik kan er niets aan doen, maar ik vind het erg dat mensen hard werken voor hun dagelijks brood en om dan vervolgens hun product voor een appel en een ei haast nog niet kwijt kunnen.
  Een beetje rare woorkeuze maar je begrijpt vast wel wat ik bedoel.

 • alco1

  Trijnie Het gaat om het binnen halen van buitenlandse valute, zoals er ook verdient wordt door de landbouw op de buitenlandse markt.
  Kortom een evenwicht in de batalings balans te krijgen voor al die invoer van auto's e.d.
  In de gebieden die jij noemt ben ik nog nooit een buitenlander tegengekomen.
  Het geld wat die recreatie daar verdient zoals jouw geld is gewoon geld wat in Nederland ronddraait. Daarom zullen bezuinigingen op b.v. Zorg niets aan de crisis bestrijding doen, maar wel een gevolg is.

 • leo,s vriend

  Trijnie, juist door boeren de grond niet af te nemen kunnen ze extensiveren en met minder input van kunstmest,bestrijdingsmiddelen en buitenlands voer toe.
  Je reactie@1, verdiep je eens in boeren voor natuur, op Twickel zijn daar voorbeelden van en de nieuwe boerderij in de uiterwaarden bij Deventer.

  Laten we eerst eens 10 jaar afwachten, en dan zien of deze manier van boeren werkelijk duurzaam is(financieel en technisch)

 • alco1

  Menkhorst. Je kunt al wel stellen dat niet alle boeren op die manier geëxploiteerd kunnen worden.

 • trijnie

  Dat kon nog weleens mee vallen Alco.
  Op een rustige manier werken en met je vee omgaan en vastigheid door een salaris....ik weet het zo net nog niet.
  Zouden alle boeren er wel zo gelukkig mee zijn dat ze altijd maar groter moeten en de boel nog nauwelijks kunnen overzien?

 • alco1

  Alweer denk je aan het individuele belang.
  Ik heb het over BV. Nederland.

 • PetervanKempen

  Trijnie heeft ook een goed punt en mijn hart. In Zwitserland is mogelijk dat boeren natuurbeheerder zijn, zie de alpen boeren , echter dan moet er een tariefbescherming komen en dat kan bij ons niet. Waarom?
  De productie hier moet tegen internationale wereld handelsprijzen plaatsvinden en daar kun je op ons zakdoekje geen concurrentie tegenover stellen met bijtjes vogels en bloemen als de jac p thijse ideologie van de stadsmens/natuurliefhebber. Dus moet semindusrieele aanpak de aanpak zijn voor economisch succes zijn waarin Alco weer gelijk heeft, maar dan met de rekenmachine, iets waar we inderdaad heel goed zijn en wat een handelsoverschot oplevert. De allermeeste stadsmensen willen niet betalen voor natuur en producten die daarbinnen geteeld kunnen worden, maar is dat nieuw?

 • trijnie

  Speciaal voor Alco, net gelezen: Toeristensector in Twente, dit jaar 17000 banen en er is alleen al in Twente 850 miljoen besteed in de toeristensector.

 • jordi 1455

  @trijnie dat wil nog niet zeggen dat het door die natuur komt.

 • somporn

  Trijnie,speciaal voor jou,wel 30.000 werkloze bouwvakkers in Twente.
  (+ weet niet hoeveel gerelateerde bedrijven die de bouw voorzien)
  Met natuur kun je geen monden voeden.
  De Holterberg en het Wierdense veld is groot genoeg dus laat de boeren hun werk doen zodat zij als belangrijkste sector voor de BV NL geld in het laatje kan brengen zodat zij de medemens van voedsel kan voorzien.
  Er is natuur genoeg,als we echt niet meer weten waar we met het geld heen moeten dan pas kun je overwegen om boeren uit te kopen maar niet in crisis tijd zoals nu.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.