Commentaar

3948 x bekeken 58 reacties

Mestovereenkomst snel regelen

De vraag is glashelder, het antwoord blijft gehuld in een dikke mistwolk: schiet het een beetje op met de mestverwerking?

Er zijn vorderingen, maar met veel slagen om de arm, blijkt uit de nieuwste inventarisatie. Toch maakt het onderzoek van Bureau Mest Afzet en Projectbureau Lokale Mest Verwerking dat deze week verscheen een paar dingen pijnlijk duidelijk.

Ten eerste de sleutelrol van de pluimveehouderij. De enorme berg kippenmest die in Moerdijk jaarlijks wordt verbrand, is onmisbaar bij het wegwerken van het totale Nederlandse mestoverschot.

Ten tweede blijkt dat er wel degelijk initiatieven zijn. Dit jaar wordt ruim 3 miljoen kilo fosfaat meer verwerkt dan vorig jaar. Volgend jaar is er nog eens ruim 4 miljoen kilo extra verwerkingscapaciteit bijgebouwd. Daarnaast ligt voor bijna 5 miljoen kilo capaciteit de financieringsaanvraag bij de bank.

Ten derde blijkt dat het mestoverschot vooral een kwestie is van een goede verdeling van de mest over de beschikbare ruimte. Daarvoor is het wel nodig dat twee partijen snel in actie komen. De overheid moet duidelijkheid geven over de verplichte mestverwerkingspercentages voor volgend jaar. Daar hangt immers de omvang van het mestoverschot in 2015 van af. En veehouders die hun mestverwerkingsplicht van dit jaar willen overdragen via een zogeheten VVO, moeten dat als de wiedeweerga regelen.

Het jaar is bijna om. De tijd van afwachten is voorbij, er moet beweging komen.

Laatste reacties

 • kalkar

  Wat een gelul weer. Gewoon de normen omhoog en weg is het zgn. probleem. Grond kan en moet veel meer mest hebben. Wordt door iedereen erkend. Al dat geouwehoer over mestoverschot.

 • Wim Esselink

  @melkertje. Met uw redenatie is inderdaad het probleem opgelost. Ik mis alleen de inhoudelijke onderbouwing dat grond veel meer mest kan hebben. En dat is jammer want lang niet iedereen vindt dat grond meer mest kan hebben. Zonder argumenten is deze reactie helaas niet meer dan waar in uw eerste en laatste zin naar wordt verwezen.

 • gjcamps

  Een belangrijke partner vergeet iedereen, de akkerbouwers die dierlijke mest wel/niet gaan toepassen.

 • alco1

  Wim Esselink
  Al verschillende malen heb ik al gereageerd op het mestbeleid.
  Alles wordt vanuit aannames berekend en in principe zijn de aanvoernormen gelijk, ongeacht het product onttrokken heeft.
  Dit stoot tegen de borst voor boeren die hun land op en top goed beheren.
  Er is maar één manier om boeren die het optimale uit hun grond halen te belonen en daarmee ook alle fraude tegen te gaan.
  Elk najaar een onafhankelijk NPK onderzoek van elk stukje land en aan de hand daarvan een gebruiksruimte toekenning.
  Dan gaat men ook niet meer op het verkeerde moment bemesten. Laat immers in het najaar bemesten geeft hoge uitslagen ,waardoor minder ruimte voor het volgende jaar.
  Het werken op deze manier zal verbazende oplossingen geven voor het mestprobleem. Velen zullen minder moeten bemesten, maar nog heel veel meer zullen hun land weer op norm kunnen brengen.
  Het is toch van den zotte mest af te voeren en kunstmest aan te voeren en koeien laten creperen door o.a. fosfaat gebreken.

 • Wim Esselink

  @gjcamps. Akkerbouwers zijn inderdaad belangrijke partners voor de afzet van dierlijke mest. Wat zijn de afwegingen om wel of geen dierlijke mest te gebruiken? En zijn er nog andere argumenten om samen te werken met een veehouder? ik denk dan aan grondruil voor vruchtwisseling, verbouwen van mais, etc.

 • Wim Esselink

  @Alco1 Wat u beschrijft is toch wat in de praktijk wordt toegepast in de bex en de kringloopwijzer. Ik ben benieuwd wat uw ervaringen daarmee zijn. Het werken op die manier geeft ook meer ruimte voor het gebruiken van mest op eigen grond. In het nieuwe mestbeleid is daar ook ruimte voor en krijg je te maken met gebruiksnormen die afhankelijk zijn van de opbrengst van de grond.

 • alco1

  Wim. BEX is lang niet toereikend en bij kringloopwijzer kan zelfs nog meer armoede veroorzaken. Daarnaast is het ook niet fraude bestendig.

 • Wim Esselink

  Alco1. Dan ben ik benieuwd waarom bex niet toereikend is en de kringloopwijzer nog meer armoede veroorzaakt. Is dat op basis van eigen ervaring, meting of onafhankelijk onderzoek?
  Fraude bestendigheid is altijd lastig. Dat betekent vaak een afweging tussen hoever je wilt gaan met controles en wie dat allemaal gaat betalen bijvoorbeeld.

 • gjcamps

  @wim de afwegingen zijn : prijs messtof (geld betalen of geld uit krijgen) , wat heeft je gewas nodig aan nutrienten, met de huidige normen moet je toch nog met kunstmest aan de gang, hoe komt de mest vrij (beschikbaarheid voor de plant. Verder is de lange termijn conditie van de bodem, met name het organische stof gehalte. Probleem is dat met de beperkte normen er steeds minder voordelen zijn die de keuze voor dierlijke mest geven. Nadelen: struktuurschade, verdeling, lastiger plannen, tijd bemesting niet mogelijk, onkruidzaden, NPK waardes niet iedeaal, etc.

 • pietbongers

  het is toch logisch dat alle mineralen die via krachtvoer het land binnen komen er uit eindelijk er ook weer uit moeten en niet zomaar onbeperkt over het land gereden zouden kunnen worden .dus hard roepen dat land meer mest kan hebben en nog steeds krachtvoer aan kopen gaan niet samen .
  planten hebben het vermogen om stikstof uit lucht te pakken dus kunstmest is zo wie zo uit den boze..

 • leo,s vriend

  Alco, je schrijft,het werken op deze manier zal verbazende oplossingen geven.
  Inderdaad, je zult je verbazen hoeveel rare uitslagen er komen, enorm hoge gehaltes, enorm lage,etc. met als gevolg dat er boeren zijn die het ene jaar niks mogen bemesten en het andere jaar heel veel, ter2wijl de gewasopbrengsten ogenschijnlijk gelijk waren.
  Als ze nog niet eens fatsoenlijk mest kunnen bemonsteren zal jouw idee een nog veel grotere puinhoop worden.
  Los nog van de jaarlijkse kosten, de kleine groep die de zaak wil belazeren,en de logistiek.
  Overigens klinkt je idee WEL sympathiek, maar de uitvoering zal een puinhoop worden

 • John*

  De hele mestwet is er om de bodem te beschermen. dan is het toch logisch om de bodem te controleren en niet wat er opgaat?

 • minasblunders1

  Tjeetje, daar gaan we weer! Mensen ga nu eindelijk eens nadenken!!!!

 • minasblunders1

  Men heeft kennelijk een nieuwe Mozes uit de kast getrokken om de boel te verdedigen.

 • gvleemingh1

  Wim , als afgewogen moet worden hoever je wil gaan controleren en wie dat moet betalen zijn bex en kringloopwijzer geen juiste instrumenten.

 • kalkar

  Al het bovenstaande is gelul in de ruimte, interessant doen op kosten van weer de boer. Minimaal 100 kg fosfaat per ha, anders gaat de grond naar de klote. Liefst goeie zwarte vleesvarkensmest. Klaar.

 • minasblunders1

  Dat is te weinig Melkertje.

 • Mozes

  @minasblunders #14, jij gaat er onterecht vanuit dat iemand die jou onzin tegenspreekt de mestwet verdedigt.

 • alco1

  Wim Esselink.
  BEX is een optelsom van mineralen uit verschillende werelden. Melk, vlees, voer en grond. Die kun je niet zomaar optellen. Ze zullen niet verdwijnen, maar door 'krimp en samensmeltingen' niet te wegen en dus te vergelijken.
  Bij mij kun je spreken van een eigen ervaring dat de BEX onvoldoende is. Zeer veel grasopbrengst door stalvoedering en zo nodig beregenen.
  Het gevolg steeds mest afvoeren met steeds lagere gehaltes, waardoor ook steeds meer kubs. Ook zag ik veel verschil toen ik met drie maal daags melken, 11000 liter molk en het later met twee maal daags veel rustiger aandeed. Waardoor mijn conclusie dat je wel haast gedwongen wordt hoge producties te melken. (Met zo weinig mogelijk koeien zo veel mogelijk melk)
  Kringloopwijzer geeft je handvaten waarbij de ruimte het ene te willen voeren, het andere mineraal, waar je zgn mee aan het plafond zit, tekorten laat zien.
  @Menkhorst Als je ook al twijfelt over de bodemonderzoeken, wat volgens mij wel het betrouwbaar is, kan je beter alles achterwege laten.
  Daarom zou ik zo graag een onafhankelijk onderzoek willen zien, want ook de akkerbouwer klaagt dat de cijfers van de mest niet zijn over te brengen in de grond.
  Bernard Simons van Agri-Vak uit Lemelerveld. Onafhankelijk voedingsadviseur zou hier eigenlijk een podium over gegeven moeten worden.

 • Wim Esselink

  @Minasblunders Geen nieuwe Mozes, maar een redacteur die o.a. mestbeleid als aandachtgebied heeft. Daar ben ik duidelijk over. Wat ik graag zou zien is dat u zelf ook duidelijk bent over uw achtergrond maakt waarom u regelmatig reacties plaatst. Bent u boer? Veehouder of akkerbouwer? Waarover moeten mensen nadenken? Wat is uw probleem met Minas en dan met argumenten graag. Argumenten zie ik niet in reactie 13 en 14 van u.

 • Wim Esselink

  @Melkertje Ook voor u geldt dat ik argumenten mis en totaal onduidelijk is waarom u een reactie plaatst. U bent kennelijk een melker die varkensmest promoot, dat roept vragen op. En waarom 100 kilo fosfaat per hectare? Het zou bovendien nuttig zijn voor u om de regels voor reageren nog eens door te lezen. Dan doel ik op taalgebruik en de verwachting dat mensen op deze site inhoudelijk reageren.

 • ikkethuis

  Wim Esselink, Hier argumenten waarom het mest beleid niet klopt.
  Als je intensieve teelten hebt, kom je niet uit met een fosfaat gift van ongeveer 50 kg per ha. Als je Blgg rapporten opvraagt van 20 jaar terug wat prei nodig heeft om te groeien, weet je wat er nu te weinig gegeven wordt. Dit kan alleen op een creatieve manier opgelost worden. Maar iedereen steekt zijn hoofd in het zand. Wim, als u praktijk ervaring heeft, kent u de problemen, want op papier klopt alles, en kan alles.

 • Fermer

  Wim Esselink, wanneer U redacteur van Boerderij met 'aandachtspunt' mestbeleid bent, dan verwacht ik wel iets meer dan domweg de regels opgesteld door rekenmeesters en onwetenden hier te verdedigen. U zou al lang moeten weten dat van alle uitgangspunten, berekeningen, wegingen en gevolgen niets klopt, dat de niet intensieve veehouder en akkerbouwer hier de prijs betaald om de intensieve veehouder z'n bestaansrecht te geven. @Minasblunders heeft hier al zo vaak z'n visie en z'n onderbouwing van de fouten gegeven, dat het bespottelijk is dat hier nogmaals te vragen. Graag zou ik zien dat U, als redacteur, journalist en belangstellende eens een gedegen onderzoek naar de regelgeving, uitwerking en gevolgen van de Nederlande mestwetgeving zou starten ipv te discussieren uit de losse hand.

 • Wim Esselink

  @Ikkethuis. Dat is in ieder geval één argument voor één gewas. Wel voor een gewas waar ik geen kennis van heb en op basis van cijfers van 20 jaar geleden. Ik kan niet beoordelen in hoeverre de inzichten van nu anders zijn en weet ook dat de gebruiksnormen knellen voor heel veel gewassen. Maar zet dan de cijfers op een rij bijvoorbeeld via het discussie deel van onze site: Boerderij Connect. Het gaat er om dat er in de afgelopen decennia heel wat inzichten gewijzigd zijn. En daar is niet iedereen het mee eens, maar met alleen roepen dat iets niet kan kloppen wordt geen discussie gewonnen.

 • Wim Esselink

  @emmerei In het commentaar van Johan Oppewal waar deze discussie onder staat worden boeren gewezen op de noodzaak om mestverwerking te regelen als dat nog niet is gebeurd. Mestverwerking is nu eenmaal onderdeel van beleid dat door het Nederlandse parlement is goedgekeurd. Daar kan iemand het stellig mee oneens zijn, maar dat is nog geen reden om hier allerlei sterke taal te gebruiken. Mijn reacties zijn net als het commentaar zelf geen 'domweg verdedigen van regels opgesteld door rekenmeesters en onwetenden'. Wat ik wel verdedig is dat het belangrijk is dat discussies gevoerd worden op inhoud en daarbij niet de mening van anderen bij voorbaat af te doen als 'fout' of niet kloppend. Niet iedereen die hier artikelen leest kent de mening van @minasblunders uit zijn hoofd.

 • alco1

  Wim Esselink.
  Ik had in #19 ook nog wat geschreven.

 • Wim Esselink

  @alco1 Die reactie heb ik ook gelezen. Dat het mestbeleid niet ideaal is voor alle situaties blijkt maar weer uit uw ervaring. Mestwetgeving die voor heel Nederland en alle sectoren toegepast wordt zal helaas nooit voor iedereen goed uitpakken. Ik weet ook wel dat dat heel makkelijk gezegd is. Dat er problemen ontstaan moet echter wel duidelijk gemaakt worden en dat gebeurt ook. Een discussie daarover zou ook kunnen lopen via Boerderij Connect.

 • ikkethuis

  WimEssink, zal ik je eens een geheimpje vertellen. Weet u waarom de inzichten zijn veranderd? Omdat div. milieuclubs een steeds dikkere vinger in de pap hebben bij de beleidsmakers, en hierdoor de normen steeds verder worden bijgesteld. Dit heeft totaal NIETS te maken met de meststoffen die planten nodig hebben om te groeien, deze zijn hetzelfde als 20 jaar geleden en zelfs nog wel meer omdat de productie hoger is geworden .Prei was een voorbeeld gewas, maar ik kan er vele noemen, en als u zelf op onderzoek uit gaat, worden al uw vragen beantwoord, en ontdekt u de problemen.
  U bent redacteur zegt u, dan verwacht ik van u dat u ook zelf op onderzoek uit gaat, en niet alles op een site aangedragen hoeft te worden.

 • Wim Esselink

  @ikkethuis Bedankt voor de tip. Maar ook bij ons is het geen geheim dat de invloed van milieuclubs veel groter is dan 20 of 30 jaar geleden. Dat noemen we dan een feit waar rekening mee gehouden wordt. En dat niet iedereen daar blij mee is, dat weten we ook. Ik weet ook dat sommige partijen in Den Haag zelfs toe willen naar een landbouw zonder verlies van mineralen. En dat zal niet mogelijk zijn. Tegelijkertijd is er ook het besef dat er gewassen zijn die meer mineralen gebruiken als ze een hogere productie per hectare hebben. Als redacteuren zijn we continu op onderzoek. Dat we daarbij ook luisteren naar wat boeren in de praktijk tegenkomen is wat mij betreft dan niet meer dan normaal. En dat is heel wat anders dan 'alles op een site aangedragen te krijgen'.

 • Fermer

  Wim Esselink, discussieren op inhoud, vind daar maar eens iemand voor. Ja, de ambtenaren en de LTO, ieder de helft en allen blij, zijzelf zitten niet met de gevolgen. Bij een beta-wetenschap is iets waar of niet waar, 1+1=2, daarover kun je discusieeren tot je een ons weegt maar het blijft zo. Zo zit het ook met landbouw, een gewas heeft voeding nodig naar groei, dus de voedingsbehoefte kun je meten. Dan kun je discussieeren wat je wil, het verandert niet. Een koe heeft een hoeveelheid fosfaat nodig voor z'n gezondheid. Dan aankomen met het voerspoor om de fosfaatuistoot te verminderen is opzettelijk dieren een tekort geven. Allemaal discussies over vaststaande feiten, dus geen half-half oplossing mogelijk. Ga lekker discusieeren over alfa onderwerpen, daar kun je alle kanten mee op en kom je altijd wel ergens op uit. Bij bemesting moet je je slechts bij de gemeten feiten houden.

 • gjcamps

  Wim, verwerken is leuk, waarschijnlijk allemaal betaald uit subsidiepotjes of uit de boeren de mest leveren. Op mijn vraag vergeten we de ontvangers van de verwerkte mest niet? De verwerkers moeten immers ook van hun spul af. Mestverwerken kost geld en wat je nu ziet is dat het steeds onaantrekkelijker wordt om als akkerbouwer onbewerkte mest toe te passen. Kortom de totale kostprijs van verantwoorde mestafzet zal weer hoger komen te liggen, leuk voor verwerkers, niet leuk voor veehouders. Ikkethuis heeft gelijk, in de praktijk zijn de bemestingsnormen niet meer te gebruiken.
  #10 Pietbongers : Wat betreft de totale mineralen balans voor NL vergeet je even dat we producten exporteren. Import van voer en nutrienten (kunstmest) is dan ook logisch.

 • alco1

  Herfstbodemmonsters zullen dit jaar een ongelooflijke achteruitgang laten zien in de mineralen, door de zeer hoge opbrengsten dit jaar. In mijn systeem zou herstel in het voorjaar mogelijk zijn. Met BEX pas na volgend jaar, als mosterd na de maaltijd.

 • minasblunders1

  Ik sluit me voor 100% aan bij #23. Meneer Esselink: als u wilt discussiëren op inhoud, is het dan niet handiger (of zelfs noodzakelijk) dat u zich dan eerst eens verdiept in de inhoud? U hebt zelfs niet eens de moeite genomen om de vele discussies die over deze materie gevoerd zijn te lezen. Ik zou zeggen: ga dat eerst eens doen en kom dan terug. De manier waarop u nu bezig bent is een redacteur onwaardig.

 • minasblunders1

  Nog even over #24: u stelt dat 'de inzichten gewijzigd zijn, waar niet iedereen het mee eens is'.

  Vroeger, toen er in Wageningen nog wel kennis was wist men dat er scheikundige processen in de landbouw speelden (omzettingen van mineralen). Die 'nieuwe inzichten' bestaan eruit dat men nu domweg alles op staat te tellen, zonder rekening te houden met deze omzettingen. Met alle gevolgen van dien in de praktijk.

  'Niet iedereen is het eens met die gewijzigde inzichten': wetenschap is geen kwestie van 'meeste stemmen gelden'; wetenschap dient op feiten gebaseerd te zijn. En dit is hier duidelijk niet het geval, sterker nog: het is dommer dan dom.

 • Wim Esselink

  @emmerei Helaas kan ik niet de hele dag doorgaan met reageren. Dat 1+1 als uitkomst 2 geeft daar zijn we het snel over eens. Zelf zou ik ook het liefst hebben dat er alleen maar harde feiten waren. Maar helaas werkt het in de maatschappij niet zo. Zeker niet in een land als Nederland waar de druk op de ruimte groot is en een boer niet meer kan doen wat hij zelf zou willen. Volgens mij is het voerspoor er niet op gericht om dieren opzettelijk een tekort aan fosfaat te verstrekken, maar is het bedoeld om fosfor/fosfaat efficiënter te gebruiken. De boer is in mijn ogen vakman genoeg om te voorkomen dat het doorslaat in een tekort. Dat neemt niet weg dat het niet in alle situaties even goed zal werken en is zeker geen makkelijke opgave.

 • minasblunders1

  Sorry? Begrijp ik het nu goed dat wetenschap zich niet aan feiten hoeft te houden 'omdat het nu eenmaal niet zo werkt in de maatschappij'?

 • fvdboomen1

  @ 35 Maar helaas werkt het in de maatschappij niet zo,dat is denk ik omdat er een politiek spel gespeeld wordt waarin van alles meespeeld.
  De groep waar mee gespeeld wordt valt onder de noemer agrariers dus die verliezen altijd denk ik .
  grt W Verdonschot.

 • Wim Esselink

  @minasblunders Met 'zo werkt het niet in de maatschappij' bedoel ik zeker niet dat de wetenschap zich niet aan feiten hoeft te houden. Het is niet meer dan weergeven wat dagelijks gebeurt. Feiten zijn lang niet altijd alleen doorslaggevend voor beslissingen. Emoties spelen ook een rol, zeker in de politiek. Dat speelt in de discussie over vermeende megastallen, natuurbeheer, ganzen, noem maar op. In het mestbeleid speelt bijvoorbeeld ook Brussel een grote rol. Het speelveld is nu eenmaal veel groter geworden. Niet altijd prettig en soms misschien zelfs onterecht, maar wel de realiteit.

 • minasblunders1

  Meneer Esselink, ik mis nog steeds een inhoudelijke reactie. U wilde toch op inhoud discussiëren? Als redacteur zou u eens in de materie kunnen duiken. Is dat niet de taak van een redacteur? Met #38 kan ik niets. Zowel de Boerderij als destijds het Agrarisch Dagblad hebben jaren bol gestaan met de misstanden in de mestwet. Deze misstanden zijn samen te vatten in: extensieve bedrijven (inclusief de akkerbouw) worden gedwongen hun grond uit te mergelen, terwijl intensieve bedrijven enorme hoeveelheden mest overhouden na mestafzet. Emoties van de politiek lijken me bij dergelijke praktijken van minder belang. En wat Brussel betreft: probeer de onderbouwing van de nitraatrichtlijn maar eens boven tafel te krijgen. Dat gaat je niet lukken, die is er nl. niet. Ik zou zeggen: 'succes met uw speurwerk'.

 • kalkar

  Lul allemaal maar raak , minasblunders is de enige die tegengas weet te geven met een onderbouwing. Alleen is het in NL allang geen democratie meer. Het is al lang een land met dictatoriale trekjes, de kranten staan er vol van. maar goed ik ben een praktijk man met het beste voor de grond. zoals nu krijgt de gond veel te weinig. Bemonsteren enz. die ambtenaren weten niet eens dezelfde uitkomst te krijgen uibv. 5 potten mest uit dezelfde emmer. Bespottelijk. De mestwet wordt naar mijn mening gebruikt om ons, via enorme afvoerkosten weg te saneren. Niks meer en niks minder. Het is en blijft nog steeds het zwarte goud. Trouwens heb ik toch mijn abonnement van de boerderij opgezegd, dus van mij zullen jullie geen last meer hebben.

 • ikkethuis

  Wim esselink, ik begrijp niet waarom de boerderij dit onderwerp niet oppakt en uitdiept. U kunt aan alle e-mail adressen komen van reageerders op deze site. Benader deze persoonlijk en verdiep u in deze materie. U zult versteld staan van de beerput die opengaat.

 • Mozes

  @alco #32, de BEX heeft hier geen invloed op. De BEX meet de voerefficiëntie in de stal en niet de bemestingsefficientie op het land. Of het wel of niet een groeizaam jaar was maakt voor de BEX dus niets uit. Voor de kringloopwijzer wel.

  Verder geef je in deze reactie precies aan wat het probleem is in de huidige mestwet: ondanks een groeizaam jaar zitten wij vast aan dezelfde bemesting als in een slecht jaar. Er wordt geen rekening gehouden met variatie in opbrengst. De huidige mestwet is gebaseerd op vaste aanwendingsnormen die zelfs voor een gemiddelde opbrengst nog aan de krappe kant is. Bij een bovengemiddelde opbrengst zie je uitputting van de grond.
  Bij de vroegere Minas deed het probleem zich voor in de tegenstelling intensief-extensief. In de huidige mestwet doet het probleem zich voor in de tegenstelling lage-hoge opbrengst. Of om het nog duidelijker te maken: een boer met 5 ton droge stof per jaar van grasland mag evenveel mest op het land brengen als een boer met 15 ton droge stof per jaar. De boer met 5 ton kan er goed mee uit terwijl de boer met 15 ton de grond uitgeput ziet worden. Je bent met de huidige mestwet veroordeelt tot boeren met lage ha opbrengsten.

 • alco1

  @Mozes. De voerefficiëntie word toch ook gemeten met een forfaitair referentie getal van gewas opbrengst. Als deze dus volgend jaar minder is dan komt dit toch tot uiting? Al weet ik er het fijne ook niet van. Wat ik wel weet is dat het niet werkt. En mij werd verteld dat bij mij BEX ook niet werkte omdat ik wel op norm bemeste, met als gevolg hoge 'voorraden'.

 • gerjan slingenbergh

  Je moet het gewoon aan de LTO overlaten.
  Die hebben al meer dan 30 jaar ervaring met deze problematiek.

 • leo,s vriend

  Alco, laat eens 5 monsters op dezelfde dag van hetzelfde perceel nemen, en laat ze analyseren.je zult schrikken van de uitslagen.
  En dan zwijg ik nog over 1 perceelsmonster naar verschillende laboratoria.

 • alco1

  @ mts. Menkhorst. Heb jij dat wel eens gedaan dan? En met welke motivatie?

 • kalkar

  Mensen , hou toch op met al die ingewikkelde kreten als bex, enz. Doe normaal en gebruik je gezonde verstand. En wees niet zo goedgelovig, Die ambtenaren willen os alleen maar op zware kosten jagen. En al die laboratoria, laat me niet lachen, Geen 1 uitslag van hetzelfde monster is gelijk. Alles kan ( en wordt misschien ) wel gemanpileerd. Of zijn jullie het drama van de MKZ al weer vergeten????? Hoe is er daar door de laboratoria wel niet geknoeid, met maar één doel: de boer moest weer hangen. Vraag maar eens door aan een veearts die er verstand van heeft, ja gaat schrikken van de corruptie.

 • alco1

  @melkertje. Je bent het toch wel met me eens dat je met een gedegen voorstel moet komen, om van zoals je zelf zegt: 'gemanipuleer' af te komen.

 • minasblunders1

  Alsof er naar een gedegen voorstel geluisterd wordt! Nee Alco, dat werkt niet in dit land. Melkertje heeft gelijk: dit land is door en door corrupt. Alleen...........mensen willen dat niet horen/zien. Ook jouw voorstel voor bodembemonstering gaat er niet komen. Waarom niet? Omdat dan in de praktijk zal blijken dat bij intensieve bedrijven het P getal stijgt terwijl het bij extensieve bedrijven daalt. En dat mag er natuurlijk nooit uitkomen.

  Overigens Melkertje, de wisselende gehaltes bij mestmonsters komt niet door manipulatie, maar door het feit dat er constant omzettingen zijn in het goedje. Stikstof komt in zoveel verbindingen voor, dat het idee alleen al om zoiets te willen meten, te krankzinning is voor woorden. Zoals eerder vermeld worden deze omzettingen even vergeten door de 'deskundigen'. Dat is precies de reden waarom stikstof en fosfaat niet te vangen zijn in getallen. Boeren worden er echter wel op afgerekend.

 • alco1

  In feite zeg je dus: 'Laten we er maar mee ophouden, het heeft geen enkele zin'.

 • minasblunders1

  Het heeft zin als bewijs dat de mestwet niet deugt. Vervolgconclusie is dat er geen mestprobleem bestaat. En waarom zou je allerlei maatregelen nemen voor een niet bestaand 'probleem'?

 • kalkar

  Verhaal gehoord van mijn veearts tijdens Mkz. Koeien aan de ene kant van de spoorlijn moesten worden geruimd en koeien aan de andere kant mochten blijven leven... Was in de driehoek Deventer. en zo zijn er nog veel meer verhalen uit de eerste hand. Ach ja, van die ambtenaren win je het toch niet.

 • mbm

  Na vele jaren bemonsteren is het wel heel duidelijk dat de uitslagen regelmatig onbetrouwbaar zijn: percelen die uiterst extensief worden beweid en niet of nauwelijks worden bemest zitten huizenhoog in gehaltes en andersom. Ik heb een paar keer laten over-bemonsteren met weer heel afwijkende uitslagen. Al met al is het bodemonderzoek zoals het nu is nooit een betrouwbare maat voor mestaanwending. Als dit wel zo gebeurt zullen er hele rare dingen gebeuren. En geloof me: dat heeft niets met intensief-extensief te maken. Leg mij maar uit hoe het kan dat land wat ik al 20 jaar lang amper bemest heel hoog in de gehaltes scoort.

 • alco1

  Daarom wilde ik daar weleens een onafhankelijk onderzoek in hebben.
  Het gaat erom dat als er veel van grond gevraagd wordt, er ook veel uitgaat.
  Extensief beweid zoals gesteld wordt, is dat geen teken van slechte opbrengst, waardoor zelfs een lichte bemesting al teveel is.
  Ik heb een buurman die heeft een pony in ruim één ha en moet voor de winter nog hooi bijkopen. Extensief, maar de weide wordt wel gebruikt voor de mest plaatsing van een andere boer. Ik verwacht daar ook hoge getallen.

 • Fermer

  @alco, gebruikt voor mestplaatsing, maar ook bemest?

 • alco1

  Jazeker.

 • alco1

  @mts Menkhorst. Jullie hadden het over zeer verschillende uitkomsten in grondonderzoeken. In #46 vroeg ik jullie ernaar. Als dit zo is kan mijn idee regelrecht de prullenmand in, maar ook heel het beleid nu wat gebaseerd is op die analyses. De broekriem wordt toch steeds verder aangetrokken omdat er nog overschrijdingen worden waargenomen.

 • Fermer

  Wim Esselink, U begon hoopvol op dit onderwerp, doch nu is het erg stil vanaf Uw kant. Misschien een leuk idee om eens met Uw onderzoek te beginnen aangaande item # 57 van @ alco1, hoe betrouwbaar zijn de uitkomsten van bodemonderzoeken?

Laad alle reacties (54)

Of registreer je om te kunnen reageren.