Redactieblog

24 reacties

Keuringsdienst (van) waardeloos

"Geraffineerd en dom", briest een rood aangelopen Hanna. "Geraffineerd zijn de televisiemakers en dom zijn wij als boeren. Dat bleek vorige week in het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde. Ik heb me wezenloos geërgerd."

Ik ook. Er was aangekondigd dat terug zou worden gekomen op een eerdere uitzending over kaas en melkgift van koeien. In dat programma vielen de opmerkingen 'plofkoeien' en 'kaas gemaakt van melk van koeien die 80 of 90 kilo per dag geven is niet lekker'. Daar kwam commentaar op van boeren.

"Terecht", zegt Hanna. "Het was grote onzin. We weten allemaal dat een goede koe veel minder per dag produceert. Er werd een totaal verkeerd beeld van de veehouderij geschetst. Het leek nu een bio-industrie, terwijl daar geen sprake van is."

Door het vele commentaar uit boerenhoek wijdde de Keuringsdienst van Waarde er nog een uitzending aan. Heel geraffineerd, vals bijna. Het begon met de commentaren van boeren, die zeiden dat er onjuiste informatie was verstrekt in het programma. Daarna ging men naar een romantische boer, die onbevangen vertelde dat een kalfje maar 8 kilo melk nodig heeft van de koe en dat zijn koeien tussen de 20 en 30 kilo per dag geven. "Dat is mij genoeg", zei deze boer.

En toen kwam het geweld. Er werden boeren en onderzoekers in beeld gebracht, die tegen elkaar op boden wat betreft de productie van hun koeien. 80 kilo kon best. Met een speciaal fokprogramma, het spoelen van embryo's – het werd ook nog in detail getoond -  was gemakkelijk 100 tot 120 kilo per koe te halen. Dat wordt de toekomst.

"Erg dom", oordeelt Hanna. "In hun naïef enthousiasme brachten ze een beeld van de veehouderij naar buiten dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Het gaf de mogelijkheden aan, niet zoals het gaat."

Zo werkten ze mee aan het beeld van de plofkoe. Onbewust, tot heil van de programmamakers, die dit bevestigd wilden zien. Dat is hen gelukt. Maar het imago van de veehouderij kreeg een geduchte dreun. Door onze eigen boeren, die argeloos in fuik van de programmamakers zwommen.

Laatste reacties

 • agratax2

  Hoe dom kan de wetenschap zijn in hun drang om via geknutsel de natuur naar hun hand te willen zetten. Ik had het idee dat de programma makers de eerste keer pounds met kilo hadden vertaald, dan klopte het verhaal redelijk. Zouden deze wetenaschappers wel weten dat hun plannen neer komen op 2 keer meer productie dan de beste koe met gebruik van hormonen nu haalt en betekent 27.000 - 30.000 liter per koe per lactatie. Zou een koe wel zoveel voer kunnen opnemen en omzetten in melk zonder zichzelf dood te produceren? Laten we deze wetenschappers a.u.b. ter verantwoording roepen en hum uitspraken laten rectificeren. Helaas hier zal onze organisatie niet aan beginnen.

 • Rip

  Het waren niet alleen de wetenschappers, maar ook de boeren die over producties van hun koeien spraken van meer dan 100 kg. En dus kreeg die Keuringsdienst van Waarde gelijk. Boeren moeten zich niet lenen voor dat soort televisieprogramma's. Alles wordt uit zijn verband gerukt en het gevolg is dat heel Nederland nu denkt dat koeien met gemak 80 liter en meer kunne geven per dag. En dat is hartstikke fout voor ons allemaal.

 • Ferm

  Vergaderboer, u zou eens wat meer om u heen moeten kijken, want zo ver naast de waarheid zat de uitzending niet. Het ging nu om extremen, maar daar werkt de Nederlandse melkveehouderij wel naar toe en daar waren de argeloze boeren, zo u stelt, maar wat trots op om dit te laten zien. Die enkele koeien in de wei die zonodig gehandhaaft moeten worden, zijn alleen maar om een ander imago naar buiten te brengen, om het publiek onwetend te houden.
  Vraag maar eens aan de melkveehouders of ze niet graag met zijn allen een koe willen die naar de 90 Liter gaat? U zou u verbazen over de antwoorden. Embryo-spoeling is ook heel gewoon tegenwoordig, komt toch allemaal ver richting bio-industrie. Slechts van dit streven van de veehouderij heeft de embryo-transplantatie bestaansrecht.
  Dat Hanna zo boos is, komt door het feit dat deze uitzending, de werkelijke gang van zaken voor het voetlicht brengt in de momentele melkveehouderij en dat het beeld naar buiten toe, wat door LTO en FC zorgvuldig geframed is, onderuit gehaald wordt.

 • joannes

  Politicy willen niet voor niets dicht bij of zelfs in de directie van de Media verkeren. De UK heeft er zelfs een schandaal over! Wie de Media controleert, controleert de publieke mening. Boeren hebben daar te weinig aandacht voor blijkbaar! Zo loopt het van je af! De dromers en idealisten zijn oververtegenwoordigd in de Mediakringen. Dus maak je borst maar nat. Het is altijd populair je nuttig te voelen in het veroordelen van relatief kleine groep! De Boeren!

 • joannes

  @Paysanne, je signaleert misschien wel onbewust het grote probleem van de samenleving. De mensen worden voor hun gezondheid en voortplanting steeds afhankelijker van de wetenschap en hebben een wens onafhankelijk daarvan te zijn; Natuurlijk. En het is die wens, die ze in de veehouderij gerealiseerd willen zien. Verbetering of verder van de ¨Natuur¨ -wat dat ook moge zijn- wordt niet getolereerd. Je ziet het bij de ¨natuurparken¨ en in de bedrijfsvoering van de veehouderij! De mens is voor haar reproductie en gezondheid steeds afhankelijker van de wetenschap en wil dat compenseren!

 • somporn

  Koren op de molen van paysanne,lekker trappen tegen de veehouders

  Wat is ivf behandeling ook al weer? (natuur-lijk)

 • Ferm

  @joannes, ik signaleer het bewust, dit probleem.
  @somporn, ik geef weer hoe de situatie ervoor staat volgens mij. De spagaat van de 'moderne' veehouderij en de acceptatie van de burger/consument. Je kunt het wel willen ontkennen, maar daar verander je het niet mee. Je kunt mij wel veroordelen, maar daar los je het probleem niet mee op.

 • Robert P

  De programma makers wilden hun gelijk halen, wat mij stoorde. Het voorwerk leek mij niet helemaal sluitend wat resulteerde in het in beeld brengen van extremen in plaats van de aanleiding van een kaasverkoopster die opperde dat het heel gebruikelijk was dat koeien 80-90 kg melk geven.
  Topmelkers bellen, hoogste roductiekoeien nagaan, zelfs naar de USA bellen naar een veehouder met 'reputatie'. Geen duiding van goed onderzoek en kennis.
  Wetenschapper en handelaar die meewerkten omdat hun broodwinning onder de aandacht komt. Vooruitgang voorspiegelen terwijl de werkelijke winst anders is. (Er zijn een hand vol wetenschappers in de koeienfokkerij en nog geen hand vol embryo handelaren in Nederland). Erg kortzichtig en naïef om mee te werken met een programma dat volledig in elkaar wordt geknipt. De 'robotboer' kwam over zoals veel collega's hun dagelijkse werk doen en van hen wordt dagelijks zuivel en vlees geconsumeerd.
  Een TV progamma als de Keuringsdienst voor Waarde hoeft niet positief of negatief te zijn maar wel de werkelijkheid weergeven en niet de uitzondering. Voor de leukste, rijkste, mooiste of snelste mens/dier/object zijn andere programma's.
  Menig deelnemer aan dit programma mag wel wat vragen bij zijn optreden stellen.

 • Kaiser

  Je kunt ook wel stellen dat de Nederlandse media over het algemeen een anti-boer houding heeft.

 • Mozes

  Je slaat in reactie #4 de spijker op de kop @joannes. Wie de media controleert bepaalt de mening van het volk.
  Het is mij al vaak opgevallen hoe dominant WD in de media aanwezig is. Achter de schermen controleren ze Zembla en Radar en hebben een grote vinger in de pap bij het NOS-journaal. Ook bij verschillende kranten hebben ze grote invloed via sympathiserende journalisten. Ik heb de indruk dat WD veel investeert om zoveel mogelijk grip op de media te krijgen. Wat vooral opvalt is dat de verhalen over de veehouderij altijd oppervlakkig zijn, inspelen op gevoel, misbruik maakt van onwetendheid van het publiek en nooit informeert over achterliggende complexiteit.

 • Mfb

  Ik ken heel wat melkveehouders, maar ken er geen één die zulke hoge produkties bij zijn of haar koeien haalt.
  De kostprijs van hoge produkties per koe is gemiddeld gezien ook veel hoger dan die van een lagere produktie dus ik begrijp niet helemaal waar dit allemaal vandaan komt. Helaas heb ik deze uitzending ook gemist.
  Over het algemeen is het wel zo dat mensen die in zulke programma's aan het woord komen niet gehinderd worden door enige kennis van zaken. De slimme consument zal zich dan ook niet om de tuin laten leiden maar er is en blijft een groep die zich laat beïnvloeden door dit soort pulp programma's.

 • geen boer

  Iedereen moet zich realiseren dat deze clubs onze vriend nooit gaan zijn. Hun verdien-model is activisme en zullen dus nooit, op geen enkel moment, publiceren dat het allemaal puik is en hun werk derhalve niet meer nodig is. Net als Greenpeace begint men uit ideologische gronden, maar naar verloop van tijd zijn er een heleboel activisten-salarisstrookjes met bijbehorende hypotheken die afgelost moeten worden.
  Let op uw saeck!

 • joopi

  Ik vond het een prima aflevering met duidelijk meerdere kanten van het verhaal belicht, je hoeft je ook niet altijd aangevallen te voelen

 • pinkeltje

  Geen groot wonder dat dit gebeurt. Wat voor campagne je ook voert, je zult het type publiek dat bij de televisie werkt nooit aan het verstand kunnen peuteren hoe het werkt in de landbouw. Die zien een boer als een bezienswaardigheid waar je eens in de zoveel tijd weer eens lekker met elkaar om kunt lachen. Ik heb geen illusies dat het ooit zal veranderen. Zou niet zo'n punt zijn als ze geen invloed hadden op de besluitvorming maar dat hebben ze wel. Verder zou ik deze mensen willen adviseren gewoon zelf hun vreten te gaan vangen in plaats van boodschappen te halen bij de buurtsuper.

 • A1967

  Schijnbaar hebben de meesten een ander programma gezien dan ik.
  Ik heb een aantal ondernemers gezien die zeer verheugd waren dat ze hun waar door middel van een fantasierijk verkooppraatje aan het Nederlandse publiek mochten presenteren, nul komma nul naief enthousiasme.

 • j.verstraten1

  Tussen al het tv geweld onderscheid zich de keuringsdienst van waarde in positieve zin. Dat vergaderboer ( en zijn Hanna) blijkbaar maar één kant van de medaille belicht willen zien zegt meer over hun beperkingen dan over de kwaliteiten van het programma. Ik geeft toe, ik had liever wat meer nuance gezien, maar daar kan journalistiek ook niet van leven. En dat men Amerikaanse ponden gelijk stelt met hollandse ponden klopt ook niet, maar dat slechts details die het verschil niet maken. Verder viel het echt wel mee als je tenminsten een beetje open minded bent. Het werd duidelijk uitgelegd dat de productie piek een momentopname was. Paysanne heeft in principe wel gelijk, de meeste boeren krijgen echt wel een kick als je een koe hebt die 70 kg per dag of meer wil produceren. De meeste Nederlanders hebben hier helemaal geen beeld bij. Ik spreek er genoeg die zich daar helemaal niets bij kunnen voorstellen en 30 al erg veel vinden. Boeren hadden duidelijker aan mogen geven dat het om het totaalplaatje gaat en productie in balans moet zijn met de capaciteiten van het dier.

 • pinkeltje

  Ach ja, we hadden vroeger thuis 1.500 kippen. Dat vonden veel mensen uit 'de stad' toen toch wel heel erg veel. Bij de televisie hebben ze voor het onbenul van mensen al enige tijd de gewoonte om oppervlakte niet in vierkante meter of hectare uit te drukken maar in het aantal voetbalvelden. Een boer met landerijen zo groot als 40 voetbalvelden! Een shovel is inmiddels voor de NOS al enige tijd geen bulldozer meer maar een stuk akkerland is en blijft toch nog steeds een weiland. Komt het geploegde stuk land waar destijds het Turkse vliegtuig nabij Schiphol neerstortte op tv dan is dat toch nog steeds dat weiland waar het vliegtuig is neergestort. Wat wil je zulke mensen in hemelsnaam voor realiteitszin over landbouw bijbrengen?

 • jaap69

  In 2010 gaf 75% van de moeders direct na de geboorte van hun kind uitsluitend borstvoeding. Een maand na de geboorte gaf 46% van de moeders nog volledige borstvoeding, drie maanden na de geboorte 29% en zes maanden na de geboorte 18%.

  en wat drinken deze kinderen nadat moeders het te lastig vond om borstvoeding te blijven geven??

 • Elevage

  Ik vond het helemaal geen slechte uitzending, zeker de jongere boer met bril had hier en daar nog een leuk weerwoord en vertelde de waarheid over de gang van zaken op de boerderij.
  Daar kun je het wel of niet mee eens zijn, maar dat was gewoon zijn visie.
  En als je graag een ander beeld neer wil zetten: zoek een zender/programma en maak contact, steek er tijd in. En wie doet dat namens de boeren....................... Niemand!!! maar namens WD zijn er een heleboel en daar zit de knoop. Als er iets te stoken valt ga je naar WD en anders vraag je hier en daar een losse boer om zijn mening, want die zijn toch niet verenigd en hebben 1 stem!

 • 344412

  Ik vond het ook prima uitzending. Bij mij geven de koeien gemiddeld ruim 30 kg per dag, voor de gemiddelde burger maakt 30 of 80 kg niks uit, als ze maar in de wei lopen...

 • Jan van het Zand

  Mijn Suzuki Alto loopt wel 110 kmh. De Mercedes van de buren haalt wel 250 kmh. En de Ferrari van de nog rijkere man verderop in de straat loopt wel 350 kmh. De kosten per km lopen ook fiks op met de maximaal haalbare snelheid. Dat is met melkkoeien ook zo. Vandaar dat de maximale winst per koe niet te behalen is met de maximale melkgift die een melkkoe kan geven. En dat weten de meeste boeren wel, maar de programmamakers niet. En zo is het programma van Waarde ineens een programma van nul en generlei waarde als het over melkkoeien gaat.

 • landboer

  Alleen #3 en #4 is van waarde!

 • Joseph,de man

  De keuringsdienst van waarde heeft in sommige gevallen wel gelijk het zijn vooral bij de extreem grote bedrijven gewoon ordinaire PLOFKOEIEN
  Het is zelfs zo erg dat de melk stinkt naar de stront die de koeien tussen het gras opeten, en er stroop op het in te kuilen gras wordt gespoten om er weer een lekkere smaak aan te krijgen
  De melkveehouderij is steeds meer bio-industrie geworden dit proces is niet meer te stoppen, HELAAS.

 • koestal

  moderne melkveehouderij is voor de gewone burger niet meer te volgen ,ze denken nog met weemoed aan de tijd van Ot en Sien,maar ze winkelen wel graag in moderne winkels en hebben vaak ook een luxe auto,etc.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.