Redactieblog

47 reacties

De intrinsieke waarde van natuur

In Boerderij is een interessante discussie ontbrand over de ‘intrinsieke waarde van natuur’. Dit naar aanleiding van het feit dat staatssecretaris Dijksma dit principe een plek heeft gegeven in haar ontwerp voor een nieuwe Natuurwet.

Wat betekent de intrinsieke waarde van natuur? Intrinsieke waarde is waarde van zichzelf, zonder dat er sprake hoeft te zijn van nut of genoegen voor de mens. Een interessante, filosofische vraag is of er sprake kan zijn van intrinsieke waarde zonder een mens om deze waarde toe te kennen. Zou natuur ook waardevol zijn als er geen mens was om daarover na te denken? Geen filosoof zijnde, ga ik er voor mijn gemak maar vanuit dat intrinsieke waarde een door mensen bedacht concept is en dus een door mensen toegekende waarde. Een 'verzinsel', zoals hoogleraar Dirk Strijker in zijn blog stelt.

Nutteloos
Maar maakt dat de intrinsieke waarde van natuur ook tot overbodige ballast in een Natuurwet? De crux van intrinsieke waarde lijkt mij, dat het gaat om een waarde die verder strekt dan nut voor de mens. Ook al is een bepaalde diersoort volstrekt nutteloos (en zelfs niet mooi of leuk om te zien), dan nog is het bestaan ervan waardevol als onderdeel van de natuur en is het dus de moeite waard het uitsterven ervan door bijvoorbeeld milieuvervuiling te voorkomen.

Beschaving
In de loop van de laatste eeuwen is er een heel lijstje ontstaan van thema's waar het not done is om afwegingen te maken (uitsluitend) op grond van nutsoverwegingen. Kwestie van beschaving wordt dan al snel gezegd. Ik denk aan slavernij, kinderarbeid, vrouwenkiesrecht. Niet zo lang geleden is daaraan het dierenwelzijn toegevoegd. Bij elk van deze onderwerpen is sprake van een intrinsieke waarde die maakt dat er grenzen zijn aan nutsafwegingen. Uiteindelijk komen deze grenzen in wetten terecht, maar ook in wat door mensen als fatsoenlijk wordt beschouwd.

Vooruitgang
Intrinsieke waarde toekennen en die vervolgens in wetgeving laten doorklinken is dus een heel normaal en wenselijk maatschappelijk fenomeen. Je kunt het als teken van vooruitgang zien. Vraag is dan: komt natuur in aanmerking voor toekenning van intrinsieke waarde? Kent een planten- of diersoort, een zeldzaam ecosysteem of een kwetsbaar landschap een waarde die het nut 'te boven' gaat? Ik - en met mij veel natuurliefhebbers - denk van wel. Ik beschouw het als teken van beschaving om bijvoorbeeld te voorkomen dat alle tropische regenwouden van de aardbol verdwijnen.

Natuurenquête
Wordt natuur daarmee 'heilig'' en onaantastbaar en mag er straks niets meer? Natuurlijk niet. Gelukkig gaan natuur en beleving, natuur en economie vaak uitstekend samen. En waar het knelt is de kunst het vinden van een goede balans. De komende weken gaat Natuurmonumenten met haar achterban in gesprek in de grote natuurenquête over natuurbeleving. Daar komt onder meer de vraag aan de orde of het aanvaardbaar is dat natuurbeleving de natuur schade toebrengt.

Laatste reacties

 • ikkethuis

  Teo Wams, de vraag is , Wat is natuur??. Heide wat door de mens is ontstaan, is dat natuur?? Grond welke vervuild is door olie, en hierin ontstaan bacterieen die olie afbreken, is dat natuur?? Of is alle grond die een boer of tuinder niet meer gebruikt natuur??

 • schoenmakers1

  het zou mooi zijn dat de mensen het wisten te waarderen wat de boeren presteren, maar dat is schijnbaar teveel gevraagd, allerlei onzin dat is belangrijk

 • farmerbn

  Teo houdt van de natuur maar hij wordt er ook voor betaald. Zou hij dit werk ook doen als hij er niets voor zou krijgen. Is het zijn passie of gewoon een goede boterham.

 • pinkeltje

  Als er geen mens was om er over na te denken dan zou er dus ook niemand van afweten en deed het er ook niet toe hoe de aarde er uit zou zien. Net zo min als het er toe zou doen of de aarde überhaupt noch zou bestaan. Intrinsieke waarde van natuur is inderdaad een door mensen bedacht begrip. Maar wanneer Natuurmonumenten nog tijd en geld heeft voor dit soort enquetes dan is er dus nog ruimte om daar wat op het budget te korten. Oeverloos gezwam waarvan de uitkomst op voorhand als vaststaat: Verdere inperking van de landbouw. Beetje dezelfde soort kinderlijke redeneringen als waarmee je rond een kampvuurtje s'avonds laat goed kunt beredeneren waarom defensie nog wel wat verder gekort kan worden. Het enige probleem dat je dan nog kunt hebben is dat er een tekort ontstaan aan geitenwol om sokken van te breien.

 • alco1

  Het is een goed recht om als voorman van Natuurmonumenten zo veel mogelijk adhesie en geld binnen te halen, dat is zelfs zijn taak.
  Er is ook niemand die de natuur als overbodig ziet. De boeren zijn misschien nog wel de grootste liefhebbers. Zij werken immers met natuur.
  De vraag is echter niet of we natuur ambitieren.
  Nee de grote vraag is of we de Zorg wel het kind van de rekening kunnen laten worden. Mogen wij ouderen in de drek laten liggen, omdat er zoveel geld naar 'Natuur ' moet.
  Wat we hebben moeten we koesteren, maar MEER kan niet Meer.

 • agratax2

  Ik kan me voorstellen dat we bepaalde natuur'waarden' willen behouden. Om deze te behouden zullen we er een waarde aan moeten toekennen om de benadeelde (groep) mensen die hiermee beperkingen worden opgelegd te compenseren. Helaas er wordt meer waarde aan de intrinsieke waarden toegekend en de bijbehorenden rekening wordt doorgaans bij die mensen neer gelegd die er de meeste hinder van ondervinden. Meestal de boeren de kleinste groep in de maatschappij en dus in een democratie machteloos.

 • rik.hidding1

  Teo, ik ben het in grote lijnen met je eens, maar als u bijv geleefd had in de tijd van de dino's (die niet mooi zijn geen nut hadden vd mens) dan had u gestreden tegen de klimaat verandering.
  De reden dat de dino's dood gingen was voedselgebrek door klimaat verandering. Hiermee wil ik zeggen dat de natuur altijd aan verandering onderhevig is, en het streven naar een museale natuur per definitie onhaalbaar en volgens mij dus niet verstandig is. (Ook filosofisch gezien).
  Dus kom je weer op de discussie wat wel en wat niet en dan komt ook weer het voor mensen nuttige aspect om de hoek, als het geen museum wordt. Oftewel leuke discussie.

 • kenijor

  Hij praat zijn eigen baantje goed, dat heeft ook totaal geen nut

 • joannes

  De titel : ¨De intrinsieke waarde van natuur¨ is al zo abstract maar ook zo suggestief dat je Teo Wams meer in de professie volksmenner dan natuurbeheerder kan zien. Hij maakt met zijn betoog maar weer eens duidelijk, dat de natuur, geïsoleerd bekeken, je tot een product kan vervormen waar consumenten voor zijn. Zoals je ook een film kan gaan kopen en bekijken. Koppel daar ook nog een grote natuurenquête over natuurbeleving aan en de circel is rond. Het Product Natuur staat op de kaart en heeft zelfs een betrokken nb participerend publiek. Daarmee kan het opgenomen worden in de Producten Portefeuille van BV Nederland. Haar inkomsten komen uit belastingen, haar territorium wordt bepaald door Politieke regels, en daarmee is BV Nederland ¨rijker¨! Of..... heeft in iedergeval een deel van haar verdiensten besteed aan haar ¨Tuin¨ de Natuur. Ik zou me schuldig voelen in de rol van Teo Wams in het huidige NL waar zoals @alco1, terecht opmerkt, ouderen in de drek liggen. Het is beschamend dat deze man zijn talent als kundig ¨Volksmenner¨niet voor nuttiger zaken als bv die ouderen inzet. De ¨Natuur¨ als een belangrijker goed, dan sociale, of welke andere basisbehoefte, promoten is beschamend in deze tijd. Het verdient niet de aandacht en het geld! Volksmenners moeten voor nuttige zaken worden ingezet.

 • abtje

  Het leven is nu eenmaal keuzes maken. Het is niet mijn keuze om hier snippertjes neptuur te stelen van de landbouw. Die voedselproduktie wordt wel weer gecompenseerd door tropisch regenwoud plat te branden.
  Zo verdwijnen de longen en medicijnkast van de aarde nog sneller.
  Maar wij hebben de Oostvaarders plassen...

 • ed12345

  Ik heb altijd aangenomen dat Boerderij een vakblad was voor boeren ???? Zo'n artikel zou ik eerder verwachten in de Telegraaf

 • somporn

  Wat is natuur voor natuurmonumenten.
  Parkeerautomaten in het bos!!!!!

  Voor Teo Wams is natuur niets meer dan een dikke vette boterham,waar als maar meer beleg op moet komen (graaien wat je graaien kunt)

 • veldzicht

  Intrinsieke waarde,??een vies glibberig beestje in een poeltje,bevers uitzetten tegen veel kosten terwijl het in Canada een grote plaag is,
  voor mij heeft intrisieke waarde geen waarde en zou ik mij meer zorgen maken om echte natuur die wordt bedreigt zoals het het in hoog tempo uitroeien van olifanten, neushoorns,tijgers en vernietiging van tropisch
  regenwoud,een euro aan zulk soort zaken besteedt brengt 100 keer meer op voor de natuur dan dat geneuzel hier met zijn nepnatuur
  in een overvol land waar je om de paar km. een snelweg tegenkomt

 • LUCTOR

  Meneer Wams bedoeld u de natuur hier in Nederland of wereldwijd?
  Mocht u de Nederlandse bedoelen kan ik u uit de droom helpen dat er geen intrinsieke waarde is en zolang het inwoners aantal niet met 80% terug loopt ook niet zal onstaan.

 • koestal

  veel steden zoals bv. Eindhoven en Hilversum zijn grotendeels gebouwd op vroegere natuurgebieden ,het waren heidevelden ,waarom nu zo ageren tegen landbouw ?

 • trijnie

  Waarom toch altijd zo negatief?
  Het gros van de Nederlanders heeft behoefte aan natuur en dat moet er ook zijn. Landbouw en veeteelt is er al in overvloed. Als Rusland dwars ligt weet je van narigheid niet waar je met de produkten heen moet. Veel grond is vergiftigd of stikt van de aaltjes. De eieren willen niet weg, zo ook de varkens en de zuivel komt ook aan de beurt. En de mest moet afgevoerd worden naar het buitenland.
  Land- en tuinbouw brengt geld in het laadje maar kost ook geld. De EU isook een grote slokop.
  De natuur compenseerd wat de landbouw vervuilt. Laten we eerlijk zijn en de hand in eigen boezem steken.
  En waar moeten mensen recreërenals er geen natuurgebieden zijn?
  De natuur is de schuld er niet van dat de zorg zo verslechterd, het is het verkeerde systeem dat de zorg onnodig duur maakt.

 • gjcamps

  Echte natuur is er in Nederland niet, alles is geplant en gemaakt door mensen, zelfs de meanderende beekjes die weer modern zijn. Triest is dat het laatste echte oerbos van Europa in de Roemense Karpaten gewoon plat gaat voor meubels van Ikea en consorten.
  Wat waarden betreft, schat het maar lekker duur in dan is het ook rechtvaardig dat we in Nederland meer geld uitgeven aan konijnen viaducten dan fatsoenlijk openbaar vervoer.

 • somporn

  Trijnie,vraag iedereen is op de man af waar hij of zij het liefste zijn belastinggeld aan ziet worden uitgeven.
  Komt dan de mens niet op de eerste plaats,het is toch te gek hoe men in een welvarend land als NL omgaat met de oudere mensen die NL hebben opgebouwd (2x in de week douchen is genoeg,enz, enz)
  Soms moet men ook kunnen zeggen,tot hier en niet verder.
  Natuur is goed,maar overdrijven is ook een vak.

 • koestal

  Al die directeuren van de natuurorganisaties hebben een dik belegde boterham ,daarom moeten ze dit soort verhaaltjes vertellen

 • joannes

  Beste @trijne, ik merk dat je nog geen familie onder de behoeftigen hebt! Je bent nog niet gelimiteerd tot 2x per week douchen, enz,,,,,, Je zou anders praten wanneer het je betrof!

 • poldes

  Met salaris kun je brood kopen ,met natuur niet.

 • trijnie

  Joannus net twee mensen verloren die de ene korte zorg en de ander jarenlange zorg hebben gehad. Thuiszorg en verzorgingshuis.
  En ik kan je wel vertellen dat die zorg fantastisch was, niets op aan te merken. Tot de laatste dag waren de verzorgers, vrijwilligers en artsen in de weer om deze mensen zo goed mogelijk te helpen.
  Je hoort vaak dat het fout gaat maar dat ligt dan aan de lompe organisaties waarvan de top teveel naar zich toe haalt.
  Maar natuur moet er zijn, genieten jullie dan niet van een wandelijg in het bos of bv in de Wieden? Zie je dan niet hoe mooi het is?

 • trijnie

  Met natuur kun je rust krijgen, ontspanning en vrede in je gemoed.
  Niet alleen van brood zal de mens leven.
  Ik zou echt gek worden als ik in de stad moest leven. Jullie boeren kunnen daar niet over meepraten jullie wonen allemaal met ruimte om je heen. Mensen uit de stad hebben het nodig om er op z'n tijd even uit te gaan.

 • Sjaak

  Het is een goed artikel, maar éénzijdig....

  Terecht schrijft Wams over het belang van de intrinsieke waarde van de natuur. Echter, behalve de produktiefactor natuur, hebben we ook nog de produktiefactoren arbeid, kapitaal en ondernemerschap.
  Het zou toch wel reëel zijn om ook daarvan de intrinsieke waarde te bepalen, levert een leuke discussie op!

  Overigens verwacht ik dat deze discussie dan al gauw zal verzanden in een discussie op basis van meetbare waardes....de nominale waarde!

  Desalniettemin ben ik bereid om deze discussie met Teo Wams aan te gaan, want 'het in gesprek blijven' over de intrinsieke waarde bepaalt ook de hoogte ervan....dat is de crux!

 • alco1

  Natuur is prachtig, maar hoe vaak als het voorkomt dat ik geen mens tegenkom, zegt voor mij dat er genoeg is.

 • alco1

  En Trijnie, ga je maar eens verdiepen in alle bezuinigingen die er voor de Zorg op stapel staan.

 • Mozes

  Bij mij in de omgeving is het landinrichtingsproject 'Saasveld-Gammelke' in uitvoering. In het kader van dit landinrichtingsproject is er veel 'natuur' aangelegd. Overal zijn fietspaden en wandelpaden aangelegd om de 'natuur' te ontsluiten voor de mens. 'De burger moet kunnen genieten van de natuur' werd door de natuurmensen in de Landinrichtingscommissie gezegd. Op plekken waar vroeger geen mens kwam en waar 's morgens vroeg de reeën tussen de koeien graasden zijn nu fietspaden en picknickplaatsen. Het wild is zijn rustplek kwijt en is verdwenen. Onder het mom van natuur heeft men in werkelijkheid een stedelijk uitlooppark aangelegd. Als boer erger ik mij hieraan. Als je echt natuur wilt hebben moet je zorgen dat het zo mens-arm mogelijk is. Dát is erkenning van de intrinsieke waarde van de natuur. De natuurvertegenwoordigers in de Landinrichtingscommissie begrijpen natuur uitsluitend als dienstbaar aan de behoeftes van de mens. Ook verschillende reageerders hiervoor zoals @Trijnie begrijpen natuur uitsluitend ten nutte van de mens.

 • gjsteenwijk1

  Beste Trijnie kan je mij de definitie van natuur geven?.Volgens mij is natuur een bulk begrip .Kan je daar dan ook een intrinsieke waarden aan toekennen ?Volgens Dirk Stijker is het een verzinsel .Natuurlijk gaat dieren welzijn aan ons hart .Maar om dierenwelzijn in een adem te noemen , zoals Dhr Wams doet, met de afschaffing van de slavernij ,kinderarbeid en vrouwen kiesrecht , is ongehoord .

 • Mels

  Natuur is waar de mens met zijn klauwen (excuseer mijn woordgebruik) vanaf blijft,oftewel alles in alle rust laat groeien en leven,voortplanten maar ook prooien laat vangen enz enz. Elke mensenvinger aan dit soort natuur maakt deze natuur NEPTUUR en heeft geen enkele waarde meer als men de juiste definitie van natuur aanhoud. Idd is het aanleggen van wandel en fietspaden zeer slecht voor de natuur en maakt het idd tot een stedelijke uitloop voor de stadsmens die volgens de indoctrinatie van Wams en consorten meent te moeten recreeeren in de,in dat geval,NEPTUUR. Koop maar een ticket naar Calgary en ik ga,met gids,mee de Rockies in. Geen pad,geen weg. NATUUR met hele grote hoofdletters,gebieden waar geen mens komt of kan en zelfs wil komen. Die postzegeltjes in Nederland heeft niets maar dan ook niets met natuur te maken.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • trijnie

  Mozes, ik zie natuur niet alleen tbv de mensen. Ik heb net de enquête van NM ingevuld en heb daar wel degelijk ingevuld dat er plekken tbv fauna en flora moeten zijn waar mensen niet mogen komen.

  De natuur is hier in Ned. gemaakt, gekunsteld MELS maar we hebben niet anders, het is het enige wat hier nog is. Vroeger was het platteland veel mooier, er stonden nog bloemen in de wei, er was sprake van kleinschaligheid, houtwallen, weidevogels, kerkpaden.
  Hier is nog nauwelijks wat van over.
  En daarom ben ik blij en is het goed dat er nog plekken zijn waar het goed toeven is.
  Goed, Mozes, het is er druk met mensen maar dit land is overbevolkt,hoewel als je door de week de natuur ingaat valt het nog wel mee.
  En het ligt eraan waar je heen gaat: de Veluwe of Groningen.

 • trijnie

  Alco 1 , ik heb zelf in de zorg gewerkt en ik zie het met Lede ogen aan zoals het nu gaat. Medewerkers worden op grote schaal ontslagen, ouderen en mensen met een beperking moeten het zelf maar uitzoeken.
  Mantelzorgers moeten worden ingezet terwijl deze zelf een baan hebben of ver weg wonen bij hun ouders of kind.
  Maar daar kun je de natuur niet de schuld van geven, ook als alle natturgeld naar de zorg gaat, komt het niet goed.
  Het is de opbouw van het werk, we moeten gewoon terug naar de oude organisatie, die zat prima in elkaar, maar alles moet maar geprivatiseerd worden, met alle gevolgen vandien.
  Ik hoop maar dat ik nooit afhankelijk word van zorg maar dat heb je niet altijd in de hand.

 • ikkethuis

  Tegenwoordig noemt men de gronden langs een rivier natuur, omdat daar de rivier moet meanderen. Dit zijn de beste gronden waar altijd landbouw heeft plaats gevonden. De gronden die geen functie hebben voor de 'natuur' mag de landbouw gebruiken, met de kans op een beperking in het bestemmingsplan. Landbouw is ondergeschikt aan de natuur lobby. Men vergeet wel de natuur die in een grasland of bouwland leeft, want die telt niet mee voor 'natuur mensen'.

 • alco1

  Trijnie. De oude opbouw van het werk zat beter in elkaar, maar er ging net zoveel geld mee gemoeid. Deze opbouw zou ook mislukken met de grote financiële herstructurering die er nu op stapel staan.
  Daarom kan en mag daar gewoonweg niet aan bezuinigd worden.
  En de natuur: Ik heb vandaag nog gefietst met een vechtdalroute. Er is GENOEG natuur.

 • Elevage

  Als natuur bestaat uit omgevallen bomen die wegrotten in een bos, dan heb ik er de buik vol van.
  Ik ken niemand die zijn tuin ook op die manier onderhoudt.

  Een boer beheert natuur met vee, met akkerbouw, etc.
  Natuurmonumenten wil een gebied waar niemand komt, dan zie je ook niet wat een verwaarloosde zooi het is geworden.
  Waar is de tijd van het verantwoorde bosbouwbeleid, de tijd dat er ook geld verdient werd met het onderhoud, zodat er weer andere projecten aan de gang gezet konden worden.
  Het loslaten van alle onderhoud is niet hetzelfde als natuur, alleen dat schijnen ze bij natuurmonumenten niet te snappen. Jammer

 • trijnie

  Elavage, dat rottend hout is nodig voor allerlei insecten en paddenstoelen. En die insecten kunnen vervolgens weer gegeten worden door vogels, padden, kikkers en allerlei dieren.
  Daar is nu wat je kunt noemen: de natuur.

 • trijnie

  Ikkethuis, die weilanden hebben geen waarde meer voor natuur. De meesten zijn enkel nog engels raaigras en daar heeft geen insect meer wat aan en daardoor geen weidevogel.
  Het mooie boerenland van vroeger is verworden tot één grote groene eiwitrijke voeding waar alleen koeien wat aan hebben.
  En ook die mooie koeien zijn veelal verdwenen. Maar ik heb grote mazzel, hier lopen ze nog buiten en ik geniet ervan haast elke keer als ik naar buiten kijk.

 • ikkethuis

  Trijnie. Als ik je vorige reacties lees waarin je de bollenvelden veroordeeld, als je dagelijks hierin bezig bent ontdek je meer konijnen patrijzen etc. als in een gemiddeld bos.Het is gemakkelijk een sector in een hokje te plaatsen, maar in de praktijk is het echt anders.

 • LUCTOR

  Trijnie het intrinsieke aan dit soort discussies is dat het de top van dit soort organisaties van een een dik salaris voorziet zou een snelweg dwars door de natuur hun een dikke bonis opleveren zouden ze pleiten voor de natuur historische waarde van zo,n snel weg.
  Hecht niet te veel waarde aan dit soort discussies het heeft geen enkele waarde voor de natuur het zijn terminale anekdotes.

 • Robin Wood

  Elevage biedt mij hier een schitterend 'schot voor open doel'. Hij of zij stelt het volgende: 'Het loslaten van alle onderhoud is niet hetzelfde als natuur' (alleen dat schijnen ze bij Natuurmonumenten niet te snappen).
  Mijn stelling is tegenovergesteld: 'pas bij het loslaten ontstaat natuur' (alleen dat schijnen ze bij Natuurmonumenten niet te snappen :-)). Natuur is al datgene dat los van een menselijke doelstelling bestaat of ontstaat. Echte natuur wordt dus juist niet beheerd maar wordt gerespecteerd. (Dat kan nog een aardig duitje schelen). En hierin zitten nu juist de diepere waarden van natuur verscholen. Leren respecteren, ruimte geven en loslaten. Voor mensen zijn dat vaak de moeilijkste opgaven. Het zou Natuurmonumenten sieren wanner zij zouden beginnen met veel meer oppervlakte van hun tereinen 'beheersvrij' te verklaren. Dat is respect, dat is ruimte geven aan intrinsieke waarde, dat is jezelf wegcijferen.

 • alco1

  Robin H(w)ood. Wat is het toch gemakkelijk lullen als je geen enkele verantwoording kent dat de mens gevoed moet worden en Zorg nodig heeft. Er zou geen enkele frictie wezen als we allemaal zo dom zouden zijn.

 • joannes

  @Robin Wood, vooral je laatste zin laat zien wat voor persoonlijkheids stoornis je hebt! Je voor de Natuur wegcijferen betekent zoiets als je zo schuldig voelen tov de Natuur dat je zelf eruitweg moet blijven. Je gaat voorbij aan het feit dat je zelf onderdeel van die Natuur bent en je je ermee moet voeden. Zo is de Natuur opgebouwd. Dat de mens een overwicht heeft is inmiddels een gegeven, dat hij zich daarom moet wegcijferen, zoals je dat noemt is zoiets als zelfmoord. Absurd gewoon! De mens moet haar rommel niet laten slingeren maar kan gewoon in de Natuur leven en werken. Weglopen is niet de oplossing!

 • veldzicht

  Staatsbosbeheer en natuurmonumomenten doen maar wat ze willen met hun natuur en het is best mooi en nuttig,als ze van nu af aan maar eens met hun tengels afblijven van de landbouwgronden en zich niet bemoeien met hun aangrenzende boeren door allerlei beperkingen er door te drukken waardoor de aversie tegen natuur steeds groter wordt.
  zelf vind ik een mooi landbouwgebied veel mooier dan die nieuwe natuurgebieden wat toch vaak maar een grote rotzooi is,maarja smaken kunnen verschillen.

 • veldzicht

  Intrinsieke waarde(had er nog nooit van gehoord) je kan wel hordes mensen met schepnetjes de natuur insturen en kijken of er wat minder beestjes zijn ,maar als je dat niet doet weet je van niks en mis je het niet en ben je net zo gelukkig.

 • trijnie

  Ik was vandaag fietsen in de alblasserwaard, veel mensen vinden het er mooi.
  Boeren met veel koeien en nog in de wei. Echt boerenland, het was wel mooi maar ik zie toch liever de achterhoek of Twente.
  En dit boerenland had ook natuurwaarde want er waren veel zwanen, ganzen en andere watervogels.
  Maar ik weet wel zeker dat ze er niet gewenst zijn.
  Ik bedoel hiermee te zeggen dat natuur gastvrij er is voor dieren.

 • Maria S

  @alco1 en joannes,
  Boosheid komt vaak voort uit angst. Angst is geen goede raadheer. Ik zou jullie willen vragen om de reactie van Robin Wood nog een keer goed te lezen (en te proberen te begrijpen) wanneer jullie boosheid wat gezakt is. Respecteer iemand die ook de moeite neemt in alle rust een steentje bij te dragen aan deze, soms verhitte, discussie.

 • PetervanKempen

  Meneer Wams heeft een wazig verhaal wat over niets gaat als zelf verzonnnen modewoord intrensieke waarde, een ideel doel als behoud van het regenwoud, en claimt dat als stempel en identiteit van zijn organisatie. Een inflatie naar peilloze hoogte van arrogantie door waandenkbeelden over zijn imagostatus vanuit een egocentrische visie op zijn (volkomen mislukte) natuurbeheerorganisatie.
  Meneer Wams, lever die biodiversiteit waar u vele miljoenen voor opslokt aan salarissen voor boswachters, die u ook nog met boeren durft te vergelijken als het over landschapsbeheer gaat! En als u toch wil weten hoe u meerwaarde krijgt kan ik u, zonder enquete, een tip geven: ophouden de maatschappij keihard te chanteren met niet meewerken aan indammen van door u ZELF veroorzaakt ganzen probleem in de zomer, uit frustratie dat u dezelfde ramp niet weer over ons mag afroepen in de winter, met uw volkomen niet onderbouwde waanzin eis alle ganzen onbeperkt vet te mesten op: juist, het overblijvend gras land van de boeren! Nota bene uw buren, die met steeds meer kosten worden opgezadeld door dat a-sociaal gedrag van Uen uw discipelen van overbetaalde neptuur .Je moet maar durven. Dit was de enquete van mijn kant. Uw slimme redactie van uw eigen zg 'enquete' maakt dit soort kritiek op uw wanprestaties niet mogelijk, wel alleen uitslagen dat u nog meer overheidsgeld moet krijgen voor allerlei publieksamusement in uw rommelhoeken, om over de balk te gooien, zegmaar...
  Beterschap zou ik zeggen.

 • koestal

  Bij natuur hoort een dik salaris,niet minder

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.