Commentaar

15 reacties

Spelregels voor mestuitrijden

In het voetbal sluit de transferperiode op 31 augustus om 0.00 uur. Raak je net voor de sluiting een speler kwijt en kun je voor de sluiting geen nieuwe vinden, dan heb je pech. Dan moet je wachten tot de winterstop om je team weer aan te kunnen vullen. Er is geen pardonregeling.

In de Nederlandse mestwereld geldt 1 september als belangrijke afsluiting voor het uitrijden van mest. Naast vraag en aanbod hebben veehouders, akkerbouwers en mestdistributeurs echter te maken met het weer. Dat blijkt elk jaar op het eind van augustus zeer grillig te zijn. Het ene jaar is het te droog, maar vaak is het te nat. Beide uitersten leveren discussie op over de uitrijdmogelijkheden voor mest.

Je kunt er de klok op gelijk zetten; elk jaar komt er in augustus wel een verzoek om de uitrijperiode voor mest te verlengen. LTO en het ministerie kunnen er inmiddels een vast agendapunt van maken.

Pogingen om tot een structurele oplossing voor dit vraagstuk te komen, zijn in het verleden wel gedaan, maar hebben niets opgeleverd. Dat is jammer, want iedereen is erbij gebaat dat mest op een geschikt moment wordt uitgereden. Dat vraagt om heldere regels voor uitzonderingsgevallen. Besluiten daarover moeten dan ook gevrijwaard blijven van mogelijke willekeur van een politieke spelleider. Veel beter is het om voor verschillende regio's een weerbarometer te ontwikkelen die op grond van vastgestelde factoren bepaalt wanneer de mestuitrijperiode eindigt. Zo kun je veel beter inspelen op de weersomstandigheden die nu eenmaal een belangrijke rol spelen.

Laatste reacties

 • boerke brabant

  wat moeten we met deze column ? overbodige vulling

 • cocoma

  schieten we nu niet veel mee op met dit inzicht!

 • schoenmakers1

  het is natuurlijk van de gekke dat de overheid eerst bepaald hoeveel je mag rijden, dan bepaald hoe je het moet doen en vervolgens ook nog bepaald wanneer.
  De vergelijking met voetballers gaat helemaal mank in deze

 • koestal

  achter het bureau in Den Haag lukt alles prima

 • LUCTOR

  Er had veel beter kunnen staan' HET SPEL VAN DE MACHT'

 • Zandboertje

  Ben geen veehouder, maar duidelijk is het wel. 1 sept moet je indien nodig, naartoe plannen met je maairegime. Weet je van tevoren dat het lastig wordt, houdt er dan met eerdere giften rekening mee. Ik vind deze datum niet het vervelendst van alles wat de overheid ons oplegt

 • rub2

  Dat is dus ook precies het punt zandboertje, gras hebben we dit seizoen elke 4 weken kunnen maaien, in mijn geval 55 ha verdeeld in twee trappen. 1 augustus moest de eerste 25 ha er af maar dit is niet gelukt door de regenval en geen 2 dagen droog weer achterelkaar. Half aug de rest ook niet gelukt. Als dit wel was gelukt mooi 500 kuub kunnen verdelen op 55 ha. Mooie nawerking en geen kunstmest meer nodig om laaste snede (misschien nog wel 2) nog een mooie maaisnede af te halen zonder roest. Dus even naar 1 september toe plannen gaat alleen op achter het bureau. Vorige week 2 middelmatige pogingen gedaan om gras te maaien en te kuilen zodoende 20 ha ruimte. Wanneer het droog wordt 25 kuub per ha er op om maandag de putten leeg te krijgen voor voldoende opslag tot half februari. Dus MEER uitspoeling per ha door onnodige gift. Minder benutting van je mineralen en zwaardere belasting voor het mileu! Door de grote verschillen in regenval door nederland heen moeten we naar een systeem wat per regio bekijkt wat het gunstigst is voor veehouder, gras groei en natuurlijk het milieu. Dat is pas goed en bewust met je mineralen om gaan! Niemand zit er op te wachten om mest te 'dumpen' daar is het veel te kostbaar voor.

 • ...............

  Kan Zandboertje dan een maand of 6 weken van te voren het weer voorspellen?
  Kan hij beter stoppen en daar z'n werk van maken.

 • j.verstraten1

  Slechte vergelijking, de transfermarkt van voetballers maar goed.
  De deadline is gesteld op basis van nawerking van drijfmest en het daarbij behorende risico van uitspoeling en heeft niks te maken met het weer daaraan voorafgaand maar met het weer wat je nog gaat krijgen. Je kunt je ook afvragen of bemesten van een tarwestoppel in augustus waarvan je dan hoopt dat een groenbemester het wegvangt niet van een veel groter risico voor uitspoeling is dan grasland in september.Het risico is puur theoretisch. Heb je een goed najaar met voldoende grasgroei had je best nog wat later kunnen bemesten. Krijg je begin oktober een paar nachten nachtvorst is de groei eruit. Dan zou je dus een barometer moeten bouwen die het weer voorspelt voor een maand of twee.

 • j.verstraten1

  De huidige mestregels zijn in princpe zwaar klote om diverse redenen. Eén reden daarvan is dat je niet benutte plaatsingsruimte niet mee kunt nemen naar een volgend jaar. Want het zou natuurlijk veel beter zijn als je die laatste gift van 10m3 per ha Rub2 omdat je het in augustus niet meer redt mee zou kunnen nemen naar het komende voorjaar. Moet je wel voldoende opslag hebben. Daarnaast is nog zo'n rare regel dat je wel op 1 februari bouwland mag bemesten maar grasland 2 weken later, terwijl het risico op uitspoeling juist omgekeerd is. En dan weet ik wel dat deze onlogische kromme regels tot stand komen vanwege juridische regels en uit onderhandelingen van belangenbeharigers met de overheid om de totale plaatsingsruimte (kunst en organische mest) op een hoger ( = minder laag) niveau te, maar het is niet uit te leggen .

 • farmerbn

  Als je geen mest mag uitrijden vanaf 1 september waarom moeten de koeien dan ook niet naar binnen vanaf 1 september? Uitgereden mest is toch hetzelfde als uitgescheten mest?

 • j.verstraten1

  farmerbn, daarvoor wordt je met weidegang ook 'beloond' met een lagere bemestingsnorm ter compensatie van het uitschijten wat vervolgens weer gedeeltelijk gecompenseerd wordt door een lager benuttingspercentage van de uitgereden mest.

 • Frans-Jan

  Het moet nog wel beetje afdrogen willen we hier nog voor 15 september met de tank het land op kunnen. Het land in gaat wel lukken.........

 • eppenzolder

  rub2, heb je dan niet gewoon te weinig opslag als je onnodige giften gaat geven?
  Precies j.verstraten1,raar dat je wel op bouwland mag rijden per 1 februari en op grasland pas twee weken later.

 • farmer135

  al heb je nog zoveel opslag, deze kan maar beter leeg zijn voor de winter, je weet niet wat het voorjaar weer brengt.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.