Redactieblog

961 x bekeken

Provinciale ruimte

In Gelderland mag geen nieuwvestiging van boerderijen meer plaatsvinden. Hoe zit het met andere bedrijven?

De provincie Gelderland gaat Noord-Brabant achterna. Het planologisch beleid gaat bij aanvragen voor uitbreiding van agrarische bedrijven vooral kijken naar de bijdrage aan landschap en milieu. Ontwikkelruimte moet verdiend worden, en de buren moeten het er ook een beetje mee eens zijn. Het Brabantse puntensysteem voor bovenwettelijke maatregelen wordt vrijwel overgenomen. Groningen gaat ook hetzelfde doen, hoewel het daar nog nader moet worden ingevuld. De trend is daarmee duidelijk. De starre benadering van bouwblokken en vierkante meters maakt plaats voor maatschappelijke acceptatie en de bijdrage daaraan. Op zichzelf is dat niet verkeerd, maar het risico is dat de puntensystemen weer net zo star worden, want de rechter wil altijd goed helder hebben dat regels voor iedereen op dezelfde manier gelden.

In het Gelderse beleid zit nog een interessant punt, er is geen ruimte meer voor nieuwvestiging. De gedeputeerde geeft aan dat er de komende jaren ruim voldoende bestaande bedrijven vrijkomen waar liefhebbers iets nieuws kunnen beginnen. Dat is een uitgangspunt dat breder moet worden ingezet. Ik erger me kapot aan al die nieuwe bedrijventerreinen, die allemaal ruimte en landschap opeten. Bedrijventerreinen waar zich doorgaans alleen maar industrieën en bedrijven vestigen die tot voor kort op het oude bedrijventerrein in dezelfde stad zaten. De samenleving draait vervolgens voor de achtergebleven rommelterreinen op. U gelooft het niet? Kijk rond in Groningen, waar nieuwe terreinen langs de A7 zijn aangelegd, en de oude, aan de oostkant van de stad, in sneltreinvaart verpauperen. Hetzelfde bij Zwolle langs de A28, en bij Borger, terwijl het industrieterrein van Buinen, 3 kilometer verderop, leegstaat en verpaupert. En vast ook bij Vlissingen en Den Bosch, maar daar kom ik minder vaak. Het zou een zegen voor landschap en landbouw zijn als provincies zoiets zouden afdwingen. Geen nieuwe bedrijven als er nog leegstaande gebouwen op oude bedrijventerreinen zijn.

Een collega heeft er recent eens nader naar gekeken. Van alle provincies buiten de Randstad maakt Friesland het het bontst. Die provincie heeft veel terrein op voorraad en heeft het de laatste jaren nog uitgebreid ook. Friesland heeft namelijk als beleid dat elk dorp een bedrijventerrein moet hebben, en dan weet je wel wat er gebeurt. Er moet namelijk voldoende voorraad bij elk dorp zijn, voor het geval Toyota besluit er een fabriek te vestigen.

Kortom, ik ben voor het Gelderse beleid. Het mag van mij in elke provincie gaan gelden, vooral ook in Friesland. Mits het niet alleen geldt voor boerenbedrijven, maar voor alle bedrijven, van groothandel tot timmerfabriek. Elk bedrijf moet toch gelijk zijn voor de wet?

Of registreer je om te kunnen reageren.