Commentaar

2532 x bekeken 18 reacties

Leren van de bietensector

Akkerbouwers zullen nu wel eens denken: kende de aardappelteelt maar zo'n ketenbrede aanpak als de bieten. Dan was het drama van die extreem lage aardappelprijs minder erg.

Het is niet alleen een probleem voor telers met vrije aardappelen. Want de lage prijs van de vrije aardappelen drukt geheid op de contractprijzen die de telers begin volgend jaar krijgen aangeboden van de verwerkers.

Neem dan de bietenteelt. Suiker Unie heeft de telers nu al geïnformeerd dat ze volgend voorjaar voorzichtig moeten zijn met inzaaien. Door de hoge productie van dit jaar moet suiker worden doorgeschoven naar volgend quotumjaar. Dan kun je minder quotumbieten leveren. Akkerbouwers kunnen daarop inspelen door minder bieten te zaaien. Dan houden ze grond over voor teelten waar ze meer aan kunnen verdienen dan aan surplusbieten, die boven het quotum zijn geproduceerd.

Er is maar één bietenverwerker in Nederland: Suiker Unie. Dat maakt het gemakkelijker het aanbod te reguleren dan in de aardappelsector, waar meerdere verwerkers, handelaren en exporteurs actief zijn. Maar als de akkerbouwers begin dit jaar hadden geweten dat de aardappelmarkt nu zo beroerd zou zijn, dan had die minder aardappelen gepoot. Ook al ben je nog zo'n voorstander van de vrije markt, aardappelen telen voor een cent per kilo is niet vol te houden. Dat is te voorkomen door betere afspraken te maken in de keten. De aardappelsector kan de afspraken in de bietenteelt niet kopiëren, maar ze kan er wel wat van leren.

Laatste reacties

 • Rien Geuze

  Niet alleen de aardappelsector staat voor deze uitdaging, ook de zuivel is hard op weg in dezelfde richting.

 • agri2

  Slaap zacht Jan Engwerda, wat gaan we zaaien na jou volgende zin: 'Dan houden ze grond over voor teelten waar ze meer aan kunnen verdienen dan aan surplusbieten'.
  Over een paar jaar gaat het bietenquotum eraf en dan het juist de andere kant op met de bieten, volle bak produceren. Dat heeft één groot voordeel: Waar bieten staan, staan geen aardappelen of uien.
  Als de overheid de produktiebeperking als bij melk en bieten niet regelt, vergeet het dan maar.
  Zelf heb ik dit jaar geen land meer bijgehuurd voor aardappelen maar ik kan niet echt zeggen dat ik nu geen last heb van de lage prijzen.

 • alco1

  Eigenlijk een beetje dom artikel. Suiker kun je bewaren en volgend jaar minder zaaien. Dit kan niet met consumptie aardappelen. Als er nieuwe zijn moeten de oude weg zijn. Nu er gemiddeld veel meer tonnen gerooid worden is dus de markt overvol, met als gevolg de lage prijzen. Je moet maar zo denken. Vorig jaar kreeg ik 23 cent en nu 2 cent. Dat is gem. 12.5 cent.

 • alco1

  Wat kun je er dan van leren.

 • Zandboertje

  Waar dan bieten staan staat dan nog minder granen, nog meer gronduitmergeling dus

 • pinkeltje

  De kern van de zaak is dat het mooi zou zijn als iemand de totale markt kon overzien en dan kon bepalen hoeveel we ongeveer gaan produceren om net aan genoeg te hebben tegen een mooie prijs. Probleem is alleen dat dit alleen in Utopia bestaat. Bij suiker gaat dat nog een beetje, vooral omdat het een product is dat je op kunt slaan. Aardappelen is totaal onvergelijkbaar. Opbrengst is erg afhankelijk van het weer maar bovendien is het product ook erg divers. Je begint makkelijker met aardappelen sorteren en verpakken of frietjes snijden dan dat je een suikerfabriek gaat starten. Wat me opvalt is dat deze discussie er iedere keer weer komt zodra de prijzen slecht zijn. We hebben een aantal redelijk goede jaren gehad en dan hoor je niemand. Dat valt natuurlijk eenvoudig te verklaren, niks menselijks is ons vreemd. Anderzijds, deze hele discussie is al minimaal 100 jaar dezelfde. Denk dat het de komende 100 jaar ook niet gaat veranderen.Kortom, landbouw wordt ook in de nabije toekomst geen gegarandeerde winstformule.

 • j.verstraten1

  Alco, als je consumptieaardappelen niet zo lang zou kunnen bewaren dan zouden de prijzen dit jaar niet zo slecht zijn geweest als nu. Je kunt best van andere sectoren iets leren zonder dat je het rechtstreeks kunt kopiëren. Als je weigert iets (van anderen) te leren, dan accepteer je blijkbaar de ups en downs en hoef je ook niet klagen.

 • alco1

  @Verstraten. Volgens mij lees je niet goed. #4 en #5. Ook Pinkeltje schrijft ong. hetzelfde. En klagen doe ik al helemaal niet!

 • j.verstraten1

  De akkerbouwsector heeft sterk geageerd tegen de vergroeningseisen.
  Dankzij belangenverdedegers is de vergroening van 7 terug naar 5% gezet en dankzij maximaal inzet van groenbemester verdere areaalbeperking voorkomen. Hulde aan LTO. Ik begrijp dat.Het doet de individuele boer pijn als hij goede grond niet kan gebruiken voor datgene waarom hij boer is geworden en wat dat aan saldo kán kosten. Maar voor de sector in zijn totaliteit, de prijsvorming van je product, zeker die producten die binnen europa worden afgezet, kun je je afvragen of het veel oplevert. Er zijn wel voorbeelden te noemen van teelten waar je probeerd volume te sturen ( of de politiek)zodat prijzen op een niveau blijven dat telers willen blijven telen. Cichorei bijvoorbeeld, aardappelzetmeel, bieten . Dat is sterk coöperatief georganiseerd. Maar bij de vrije producten zoals aardappelen organiseerd de branche liefst overproductie en dat lukt meestal vrij aardig. Alleen natuurrampen zorgen dan voor hogere prijzen. Elk voordeel heb zijn nadeel.

 • j.verstraten1

  Alco, ik heb niet op 4# en 5# gereageerd maar op jou reactie op het artikel. Als we het in dit verband ook nog over bodemvruchtbaarheid gaan hebben wordt het erg gecompliceerd, en bieten zijn in dat verband dan misschien wel slechter dan graan, maar weer beter dan aardappelen. Ik heb ook niet geschreven dat jij klaagt, alleen dat je het ook niet hoeft want jij accepteert het blijkbaar gewoon.Anders had ik geschreven dat je niet móet klagen. Het is alleen wél zo dat de oude oogst van vorig jaar de nieuwe van dit jaar in de weg zaten, dus als je over voldoende informatiezou hebben beschikt dan was er dit jaar minder gepoot ipv meer. En dat is nu net wat je van andere sectoren, bijv. bieten, zou kunnen leren. Alleen in de aardappelsector ( zie #9) is er volgens mij niemand , behalve de individuele teler, die er belang bij heeft om het areaal bij te stellen als er een overschot dreigt, en als je buurman er minder teelt, dan denkt je overbuurman, fijn, dan doe ik het lekker niet. Het is bijna net zoiets als meedoen met de postcodeloterij uit angst dat de hele straat in de prijzen valt en jij niet. ( voor alle duidelijkheid, ik ben in dat geval de sukkel die buiten de prijzen valt)

 • j.t.832

  wel raar, als de suikerunie productie reguleert d.m.v. areaal beperking vindt men dit een gouden greep. Wanneer enkele zilveruien verwerkers dit doen spreekt men van een kartel. Wie snapt het nog.

 • agratax2

  @agri2. Zaai jij maar lekker onbeperkt bieten, dan kom je jezelf na enkel jaren wel tegen of liever gezegd dan komen de aaltjes je tegemoet en je bietenteelt is voor vele jaren einde verhaal. Ruime vruchtwisseling is voor de hele akkerbouw geen overbodige luxe.

 • pinkeltje

  Suikerunie beperkt het areaal niet. Je mag net zoveel bieten zaaien als je wilt. Afnemen doen ze de bieten ook wel, alleen niet voor de hoofdprijs. Daar hebben we de C-bieten voor. Omdat de C-prijs meestal niet zo aantrekkelijk is probeert een teler daarom niet onnodig veel te produceren. Eigenlijk is het dus net als met de aardappelen. Je kunt een bepaalde hoeveelheid op contract leveren en als je het leuk vindt om meer te telen dan mag je die tegen de dagprijs meeleveren. Punt is alleen behalve dan voor veevoer dat je met suikerbieten alleen bij Suikerunie terecht kunt. Maar je bent ook vrij om zelf een suikerfabriek te beginnen. Geneuzel over uitmergelen van de grond of aaltjesproblematiek doet er niet toe. Dat is bij aardappelen net zo.

 • agri2

  @agratax1. Ik heb niet geschreven dat ik zelf onbeperkt bieten ga telen agratax1, dan zal je toch bij de fabriek aan moeten kloppen voor extra leveringsmogelijkheden.

 • ed12345

  JT 832 je hebt het punt dat ik ook direct dacht.Ik vind het ook te gek voor woorden om die zilveruien handelaren cq telers van kartel te beschuldigen .Als je het in de hand hebt de productie op de vraag af te stemmen ben je mijns inziens een idioot als je het niet doet.Dus wat de suikerunie en de zetmeelaardappelen doen is prima

 • alco1

  Ik begrijp je niet verstraten. Je reageert niet op #4 en 5, maar op mijn reactie op het artikel. 4 en 5 Waren mijn reactie.
  En dan uitweiden over bodemvruchtbaarheid.
  Ik zeg alleen maar dat je de opbrengst van consumptie aardappelen zeer slecht kunt voorspellen en dat je suiker gemakkelijk kunt bewaren en de aardappelen niet.

 • j.verstraten1

  Alco, ik dacht dat #3 ook van jou hand was en anders gebruikt iemand anders jou naam ook. #5 ging over bodemvruchtbaarheid en is gepost door Zandboertje. En ik weet ook best dat een aardappel geen biet is, maar het gaat om kansen (willen) zien, niet alleen de verschillen te benoemen.

 • alco1

  Sorry verstraten #3 en #4 zijn van mijn hand en daar vond ik jouw opmerking van #7 niet bij passen. Vermeld in #8

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.