Redactieblog

4 reacties

DGA

De directeur groot aandeelhouder (DGA) wordt niet gelijkgesteld aan een ondernemer die zijn onderneming niet via een bv uitoefent. Lijkt zo logisch als wat.

Als je je bedrijf uitoefent in de bv-vorm gelden er andere (fiscale) regels dan wanneer je je bedrijf uitoefent in een eenmanszaak, maatschap, vof of cv. Dat een DGA toch gaat procederen over de vraag of hij recht heeft op de mkb-winstvrijstelling van 14 procent die alleen voor inkomstenbelasting-onderneming geldt, lijkt dan ook vreemd en kansloos op het eerste gezicht. Toch heeft de rechtbank Gelderland op 24 juli hier een oordeel over moeten geven.

Het oordeel van de rechtbank is niet verrassend. Geen 14 procent winstaftrek voor de DGA. Deze aftrekpost geldt niet als je de onderneming uitoefent via een bv. Het beroep op  het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) is van de hand gewezen. Naar het oordeel van de rechtbank kan dit beroep niet slagen omdat geen sprake is van gelijke gevallen. Maar ook indien daarvan wel sprake zou zijn dan bestaat voor dit onderscheid een objectieve en redelijke rechtvaardiging volgens de fiscale rechters. De rechtbank formuleert het als volgt: "Eiser, die als directeur grootaandeelhouder loon ontvangt, verkeert immers niet in dezelfde positie als ondernemers voor wier rekening en risico een onderneming wordt gedreven."

Een bv wordt fiscaal dus anders behandeld dan een inkomstenbelasting-onderneming. Dat geldt zeker ook voor ondernemers in de agrarische sector. Zo werkt de landbouwvrijstelling niet voordelig uit als de onderneming via een bv wordt uitgeoefend. De landbouwvrijstelling stelt, eenvoudig gezegd, winsten op grond vrij zolang deze voortvloeien uit een 'normale' waardeontwikkeling in agrarische sferen. Deze vrijstelling geldt zowel voor een bv als voor andere ondernemers. Maar, let op: ooit moet de winst uit de bv een keer naar de aandeelhouders toe en dan moet er over deze winst een aanmerkelijkbelangheffing van 25 procent (22 procent in 2014) betaald worden. Hiervoor geldt de landbouwvrijstelling niet. Dit is een groot nadeel voor grondgebonden bedrijven die hun onderneming in de bv-vorm uitoefenen. Een DGA met zijn bv is dus fiscaal zeker niet gelijk met andere ondernemers en soms ook nog eens slechter af.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Dus stal en erf in BV en grond in privé?

 • roland

  + land huren van je eigen vof?

 • agratax2

  roland. jouw voorstel ziet er leuk uit, maar hiermee is de boerderij een [pachtbedrijf geworden en kan aan de bank geen hypotheek verstrekken met grond als onderpand. Wil je dus de grond / prove eigendom als onderpand geven, moet de eigenaar / directeur hoofdelijk aansprakelijk worden voor de lening. Levert dit dan nog wel de gewenste voordelen op en pikt de bank deze constructie.

 • farmerbn

  Wij verhuren ons land ook aan de BV. Koop je wat (land) dan vraagt de bank of je privé garant staat voor dat bedrag dus er verandert niets. Koop je wat kleiners dan kan de BV wel garant staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.