Redactieblog

1541 x bekeken 11 reacties

Boer en boswachter hebben veel gemeen

U en ik zijn het vaak oneens. Ik beschreef al eerder in Boerderij mijn ongenoegen over een illegale drainage in Drenthe of mijn zorg over de stikstofuitstoot met grote consequenties voor de natuur. Ook als het gaat over weidevogels, ganzen of grondwaterpeil staan we soms lijnrecht tegenover elkaar.

De reacties op mijn maandelijkse online column op de website van Boerderij zijn in dat kader veelzeggend. De commentaren liegen er vaak niet om. Mij wordt verweten met twee maten te meten, geen oog te hebben voor de belangen van boeren, te hobbyen en kostbare landbouwgrond aan de distels te laten. Sommigen van u vinden dat ik geen respect heb voor al het werk dat met het bouwen aan Nederland gemoeid is geweest.

Het gesprek met u is niet altijd even leuk maar wel gewenst. Daarom schrijf ik ook voor Boerderij. Veel van mijn columns gaan over goed nabuurschap tussen landbouw en natuur. Erkennen van elkaars bestaansrecht, rekening houden met elkaars belangen, synergie zoeken waar mogelijk. En hierover schrijf ik niet voor niets.

Want ondanks onze verschillen is er veel wat ons bindt: we delen de zorg voor de groene ruimte, de basis van ons bestaan. We werken alleen vanuit een ander belang en met een andere visie op het landschap. De opdracht van Natuurmonumenten is niet alleen de teruggang in biodiversiteit te stoppen, maar ook het waardevolle historisch cultuurlandschap te behouden, zoals heide- en vaarland.

Niettemin, evenals u constateer ik dat de stad oprukt, grondprijzen stijgen en de waterkwaliteit niet goed genoeg is. Bovendien is het draagvlak onder de bevolking voor groen fragiel. De druk op de groene ruimte zal alleen maar toenemen, dat raakt ons beiden. Boswachter en boer delen de liefde voor plant en dier, is mijn overtuiging.

In het landelijk gebied vinden we elkaar vaker dan het lijkt. Wij lopen het erf op om te overleggen over het beheer van de slootkant of over de aanpak van weidevogels op het boerenland. Boeren komen bij ons op de koffie om over het waterpeil te praten. En het blijkt meestal dat we er samen uit kunnen komen.

Ook op landelijk niveau trekken we waar het kan samen op. Zo hebben we - boeren én natuurbeschermers - in bijna iedere provincie afspraken kunnen maken over schadebestrijding van ganzen. Ik schreef al eerder over andere hoopgevende samenwerkingen: een aanpak om stikstofuitstoot tegen te gaan (PAS) en het succesvol afgesloten Natuurpact, waarover we schouder aan schouder met provincies en rijk onderhandeld hebben.

De punten waar het knalt, zijn vaak de punten die het meest in het oog springen. Maar die zijn niet maatgevend voor onze onderlinge relatie. Het is goed dat we elkaar ontmoeten en elkaar soms stevig de maat nemen zoals hier, maar laten we zorgen dat we niet uit elkaar worden gedreven. De media meten de strijd tussen natuur en landbouw breed uit. Dat kent alleen maar verliezers.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  Beste Heer wams
  Als u u zin niet kunt krijgen op bepaalde zaken bent u er zelf een groot voorstander van om het maar zo breed mogelijk in de pers te zetten.
  We konden dit recent nog zien in overijsel omtrent de ganzen .
  Alles werd breed uitgemeten op radio en tv en het waren ook nog onwaarheden meestal. Ook toen de heer Bleker aan het bewind stond was u niets te gek om maar zielig te doen in de pers. Dus wij denken dat u zelf eens moet stoppen om op alle mogelijke manieren in het nieuws te komen ,Dan is er al veel gewonnen.

 • veldzicht

  O,K. Teo wams,ik vind wel dat natuurmonumenten goed werk doet
  maar is het niet beter eerst maar de bestaande natuurgebieden goed te onderhouden ,daar ontbreekt nog wel het een en ander aan,en verder moet u toch begrijpen dat boeren zich geschoffeerd voelen als door een of andere flauwekul natuurcompensatie(aanleg 1 en 2 maasvlakte uit-
  diepen Westerschelde etc.etc.)zonder enige vorm van inspraak weer .n polder wordt bestemd om natuur aan te leggen,nou
  ja,inspraak heb je wel maar ze laten je gewoon kletsen terwijl de plannen al lang vastliggen,Nederland is er de laatste 40 jaar zeker niet mooier op geworden.

 • Sjaak

  ' Boer en boswachter hebben veel gemeen '

  Als je de titel leest, weet je al in wat voor 'sfeer' deze blog is geschreven.... namelijk 'stroop smeren en lijmen'.
  Niks mis mee, het is altijd verstandiger om onder een goede verstandhouding te communiceren en samen te werken.
  Vind het alleen zo jammer dat Teo Wams niet aan geeft, waardoor verschil in opvatting zo vaak een slechte verstandhouding te weeg brengt.

  Wel nu, laat ik het eens proberen!
  Het grote verschil tussen een boer en boswachter is toch wel, dat een boer VAN en VOOR de natuur wil leven en een boswachter alleen VOOR de natuur.
  Kijk, het scheelt maar één woordje, maar wel een heel begrip nl. het verdienmodel.

  Als Teo Wams nu eens een stukje zou schrijven, hoe een boer nog VAN de natuur kan leven...?!
  Hebben we misschien ook minder boswachters nodig....?!

 • Aerschot

  Charmeoffensief?? Tja......

 • somporn

  Oppassen geblazen,hij smeert nu stroop om de mond en steekt straks iedere landbouwer genadeloos een mes in de rug.
  Als ze zo beginnen is er donderij opkomst.

 • koestal

  meneer Wams,de steden hebben heel wat grond van de weidevogels opgeslokt,maar u wilt ook zelf nog meer grond van de boeren afpikken ,de grond die u nu beheert voldoet niet aan de wens van de weidevogels,te schraal omdat u niet bemest ,daarom trekken de weidevogels toch weer naar het land van de boeren,.Met de postcodeloterij als sponsor ,waar bijna elke arme Nederlander aan meedoet, kunt u het nog wel een poosje zo doorgaan,laten we het dan maar niet hebben over de salarissen van de directeuren van de natuurorganisaties,want dan zijn we helemaal genezen

 • secretaris gijs

  Als je het stuk leest komt het allemaal heel redelijk en verzoenend over. we willen toch allemaal het beste. Het gedeelte wat de heer Wams vergeet is dar er bij zijn organisatie mensen werken. Mensen met een eigen mening en eigen gedachten. deze handelen vaak niet volgens de lijn zoals de directie graag zou willen. Intimidatie en willekeur is schering en inslag. Likken naar de politiek, en schoppen naar de boer. Misschien moet de heer Wams eerst eens binnen zijn eigen organisatie het beheer tegen het licht houden voordat hij oordeelt over de rol van de pers en de opstelling van menig agrariër en, de laatste tijd ook steeds meer, de burger. Als je je als mens opstelt ook in de lagere echelons, dan kunnen we met de zelfde middelen veel meer bereiken. Als je kijkt hoe in andere landen, zowel binnen als buiten Europa met veel minder geld, veel meer doelen bereikt worden dan moet dit de politiek toch ook eens duidelijk worden. Het 'natuurbeheer' door de grote TBO's in Nederland is niet 'natuurgestuurd', het is enkel en alleen subsidie gestuurd.

 • J@gertje

  In de kop 'boer en boswachter hebben veel gemeen'
  kan ik mij nog wel vinden.
  Maar als je dan even verder leest dat met die boswachter Natuurmonumenten wordt bedoeld kun je maar beter op je hoede blijven.
  De kop doet mij al heel snel denken aan een wolf in schaapskleren.

 • koestal

  Boswachters hebben risicoloze banen en de boeren niet

 • koestal

  In de ogen van Wams is alles wat de boer doet illegaal,maar hij moet wel zorgen dat hij z,n eigen kost verdient,de boswachter krijgt het zowiezo

 • koestal

  Natuurmonumenten koopt veel landbouwgrond en verandert dan het biotoop zodat de bestaande flora en fauna erg veranderen,wat in hun ogen goed is,sommige vogelsoorten en dieren verdwijnen dan en de natuur verloedert dan vaak.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.