Commentaar

18 reacties

Bedorven aardappelmarkt

De markt van fritesaardappelen is verpest. Meer contractteelt is onvermijdelijk.

De consumptieaardappelprijs is dramatisch laag. Telers die hun aardappelen nu moeten verkopen, beuren amper €1,00 tot €2,50 per 100 kilo. Zo waardeloos waren de aardappelen in de afgelopen tien jaar niet.

De sector hoopt op herstel voor de hoofdoogst, maar een rampzalige start leidt maar zelden tot een goed seizoen. Het is de bekende varkenscyclus. De afgelopen jaren waren de aardappelprijzen redelijk tot goed. Als reactie hierop hebben akkerbouwers de lucratieve teelt uitgebreid. Dit seizoen steeg het areaal zelfs met 3,5 procent. Daarbovenop waren ook de groeiomstandigheden uitmuntend. Hierdoor zijn er nu heel veel aardappelen.

Maar er is meer aan de hand. De heftige fluctuaties in vrije marktprijzen brengen niet alleen voor telers onzekerheid en financiële risico’s met zich mee, de aardappelverwerkers zitten er ook niet op te wachten. Zij worden door hun klanten meer en meer gedwongen om langetermijnafspraken te maken over kwaliteit, volume en prijs. Vooral voor de afzet buiten de EU, waar juist nog groeikansen liggen, is een stabiele prijs en kwaliteit wenselijk. Mede daarom willen verwerkers steeds meer aardappelen vastleggen in contracten. Zo is inmiddels tot 90 procent van de vroege aardappelen gecontracteerd. Dat gaat ten koste van de vrije markt, die hierdoor is verworden tot een restjesmarkt, waar vooral speculanten munt uit slaan.

Het is onvermijdelijk dat de aardappelmarkt de komende tien jaar verder opschuift richting meer vaste afspraken over areaal, kwaliteit en prijs tussen telers en verwerkers. Dat leidt dan in elk geval tot een stabieler inkomen voor telers. Daarnaast is het voor hen te hopen dat verwerkers zo groei realiseren op nieuwe afzetmarkten als Azië.

Terecht zijn telers bang dat zij met goedkope contracten worden uitgekleed. Maar anders dan in de zetmeelsector zijn er in de consumptieaardappelteelt minstens vier gezonde, grote verwerkers. Duidelijk is dat verwerkers en telers samen door het leven moeten. Een gedwongen huwelijk, dat wel.

Laatste reacties

 • agratax2

  Zo krijgt langzamerhand de handel en verwerker steeds meer grip op de primaire landbouw. het zijn zij die het boereninkomen min of meer bepalen. Welke producten hebben nog een 100 % vrije markt? Melk, varkens-, kippenvlees, vleeskalveren en conservengroenten allemaal contract producten of enorm risico volle producten en nu komen daar de aardappelen nog bij. Wil niet zeggen dat bij al deze producten de prijsvooraf vast staat. Leveringsplicht is so wie so vast gelegd en doorgaans de prijs per leveringsperiode (ronde, seizoen). Wie kan nog volhouden dat een boer een Vrije Ondernemer is die zijn prijs bepaalt. Dit laatste is nl. een eis om ondernemer te zijn volgens veel definities over ondernemerschap.

 • agro1

  atax, bieten, graszaad en nog wel het een en ander vergeten??? ciolos boppe!!!

 • Fermer

  Zie hier het resultaat van ons kapitalistisch systeem met een vrije economie: de boer wordt uitgelevert aan de multinational. Wurgcontracten met voldoende aanvoer/productie zonder of tegen minimale prijs. De Staat staat erbij en kijkt ernaar en laat het gebeuren. Net als bij de banken, de multinationals zijn too big to fail, ook zij kleedden en kleden de mensen uit, enorme risico's werden en worden genomen en mogen genomen worden door de minimale regelgeving aan hun adres, en gaat het mis dan is direct de spaarder dan wel de boer en indirect de belastingplichtige de klos. Echter van enige zelfreflectie is geen sprake, regels worden niet geaccepteerd want men weet dat men tot iets kolossaals en dus onmisbaars gemaakt is.

 • alco1

  Emmerei. Je zegt steeds weer hetzelfde, waarbij steeds de opmerking dat je geen oplossing aandraagt. Die is er ook niet. Bemoeienissen van de Staat in de marktwerking geeft altijd excessen die we liever ook niet zien.
  Het is heel simpel. Je gaat mee in het 'spel' of niet. Als je je hierin kunt onderscheiden heb je het goed. Zo niet, dan is het beste dat je er mee ophoudt. Het is net als in de voetballerij. Als je talent hebt kun je wat verdienen. Zo niet, dan heb je er niets te zoeken.

 • Fermer

  Alco, je kunt het veranderen door wel de regels in je land te veranderen, wel de kleine onderneming de steun te geven die ze verdient, wel die multinational hier meer (loon)belasting te laten betalen, wel de regels voor in en uitvoer aan te passen. Toegeven dat we op deze manier onszelf naar de bliksem leiden. Jij bent zo voor de EU en de VS, hun vrije markt-denken en hun 'democratie', dan moet je het systeem daarmee kunnen veranderen. Zoniet, wat is dan het verschil tussen de door zichzelf verrijkende multinationals geleide democratie alhier en de door jou verguisde harde leiding in oa. Rusland? Ik zie weinig verschil, ik blijf mezelf, en door niet aan de door de multinationals gepredicte groei mee te doen en dus niet aan alle kanten slechts hun zakken te vullen pleeg ik voor mezelf mijn verzet. Deden we dit allemaal, alle boeren en kleine zelfstandigen, dan kunnen we meer veranderen dan we denken.

 • alco1

  Regels veranderen met het gevolg het vertrek van de multinationals en dan blijven zitten met al je producten, want de consument heeft in de biologische sector wel bewezen waar hij zijn inkopen doet.
  Ook ik blijf mezelf en ga niet mee in de gepredikte groei en kan me onderscheiden omdat ik me hypothecair niet alles heb laten aanpraten.
  Trouwens zijn afspraken met boeren net zoiets als kikkers in een kruiwagen vervoeren. Er springen er altijd velen uit.
  Het is net als in de discussie vanwege het einde van het melkquotum.
  Als dit wereldwijd geregeld kon worden zou ik de eerste zijn die zijn fiat zou geven, maar het werkt niet als maar een paar landen meedoen. De vrije landen lachen zich krom om onze kortzichtigheid. We kunnen niet volop meeprofiteren van goede prijzen en bij lage prijzen haast niet minderen omdat we dan een naar gevoel hebben omdat we duur melkquotum gekocht hebben voor noppes.

 • Fermer

  Overigens, ook hier een lucratieve teelt, die na een uitbreiding van slechts 3.5 % naar z'n mallemoeren is geholpen. Telers willen meer, ook nooit tevreden, en niemand die van tevoren waarschuwt dat deze situatie er aan zit te komen. Niet de pootgoedverkopers, niet de LTO, niet de verwerkers, niemand, want iedereen heeft z'n eigen belang, vooral veel verkopen en goedkope productie nadien, maar dat de boer dit aan twee kanten betaalt, dat hoor je niet. Ook zo'n regel, de boeren mogen niet met elkaar afspreken een bepaald maximaal areaal te verbouwen, zie de zilveruitjestelers, maar dat J v Drie, multinational, z'n laatste concurent overnam en nu de kalfjes voor niets kan inpikken, dat was geen probleem. En dan stemmen boeren nog op de multinational partij VVD, en stemmen dus voor hun eigen uitbuiting en ondergang. Meer produceren voor minder geld, goed voor de multinational en de bv Nederland en de dood in de pot voor de boer, maar ze zien het niet eens.

 • ed12345

  Geert Hekkert Je zegt dat er 4 gezonde grote verwerkers zijn ,waarschijnlijk gaan die net als hier de grote graanhandelaren ,elk jaar een paar dagen golfen ,dan hebben ze rustig de tijd zonder ongenode toeschouwers het zo af te spreken dat ze elkaar niet te veel in de haren zitten.Ons boeren zijn er te veel voor zulke onder onsjes

 • Fermer

  @alco#6, met het vertrek van de multuinationals zal de productieprijs voor de boer, bij een sterk gereduceerd volume, met onze bevolkingsdichtheid nog aardig kunnen stijgen, terwijl de winkelprijs niet eens zoveel hoeft te stijgen. Bij een concurentie tussen kleinere verwerkers en winkels zal de marge aan hun kant ook genormaliseerd worden. Daarnaast zal het voor de multinational een flinke aderlating betekenen, want bijna geen land levert zo'n overproductie, vrij verhandelbaar op de wereldmarkt, dan Nederland, nu al en vooral straks.

 • piethermus1

  Door weersextremen met vaker lokaal meer neerslag, welke de laatste jaren plaatshebben, is zelfs bij contractteelt de aardappelteelt een risicovol gebeuren. Juist contractteelt zonder brede weersverzekering is dan een vorm van casinolandbouw. Ik vind het een moeilijk dilemma.

 • ed12345

  Emmerei Er schijnt toch wel een verschil te zijn tussen Rusland en EU en USA .Ik zie hier in canada bussen vol toeristen uit Frankrijk ,Duitsland,Japan ,USA ,Scandinavie en noem maar op ,maar nooit BUSSEN vol Russen ,nochtans er zijn een paar honderd miljoen

 • Fermer

  @ed, nog even wachten, je hebt nu de toeristen uit de landen met de grootste staatsschulden, die nemen het ervan zolang het nog kan. Russen zijn armer, maar zonder schuld en met een toekomst, misschien komen die straks echte valuta brengen.

 • piethermus1

  Rusland heeft nu ongeveer 140 miljoen inwoners. De VS 315 mlj. Duitsland 80 mlj, Frankrijk 60 mlj....

 • piethermus1

  @emmerei Voor stabiele valuta heb je een Centrale Bank nodig, welke zeer weinig politiek beinvloed wordt. Dat was het geval bij de D-Mark en NL-Gulden, en bij de Euro vrij redelijk het Pond ook redelijk en zelfs de dollar vrij redelijk. Bij munteenheden van landen met grote politieke invloed op het beleid van de Centrale Bank zie je het ALTIJD fout gaan. Zie Frankrijk, Italie vroeger. Bij dictaturen heb je doorgaans altijd sturing van de politiek op het monetaire beleid, dus per definitie een zwakkere munt. De roebel zal derhalve nooit het Pond, Dollar, Euro, Yen kunnen vervangen. Alleen als Rusland en of China echt democratisch wordt en de Centrale Bank los komt te staan van de politiek invloed, zal de Roebel of Rennimby de wereldmunteenheid kunnen worden.

 • ed12345

  Piethermus Bedankt me even op tijd te zetten met de russische bevolking ,had niet gedacht dat het verschil zo groot was met de vroegere URSS

 • Fermer

  @piet, Een centrale bank die de rente zo bepaalt dat sparen geld kost, dat banken gratis geld kunnen krijgen om de vastgelopen economie weer aan de gang te krijgen, maar banken die daarmee staatsobligaties opkopen en hun winst verzekeren terwijl het land naar een failliete toestand sukkelt, plus daarbij beurzen die afhankelijk zijn van schurken staten die de grote aandelenportefuilles bezitten en daarmee spelen en manipuleren, hoelang houd je je valuta dan nog stabiel?

 • piethermus1

  @emmerei Hyperinflatie is erger, zie Wiemar-Duitsland jaren 20, zie Zimbabwe, etcetera.... En dat krijg je bij politieke invloed op het beleid van een centrale bank. Wat overheden van landen soms ook willen doen is maximumprijzen van producten van bovenaf vaststellen, wat ook heel kunstmatig is bij tekorten... Dat doet Poetin nu m.b.t. voedsel in Rusland... Dat gaat niet werken. Dan creeer je dat producenten stoppen met produceren, omdat ze niks verdienen. Zo komen economien echt tot stilstand.

 • info36

  De belangen zijn tegenstrijdig, de verwerkers zijn gebaat bij een zo laag mogelijke en liefst langdurig lage inkoopprijzen. Logisch want dan hebben ze meer marge zeker bij hoge omzetten.
  Alleen de producent van aardappelen is er niet bij gebaat. De kans op een redelijke marge word dan nihil.
  De producent (boer) is gebaat bij areaalmatiging en geen contracten.
  Als je naar meer duurzaamheid wilt zal de aardappelprijs structureel moeten stijgen en dus het areaal fors moeten krimpen.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.