Commentaar

1 reactie

Wat goed functioneert, hoeft niet op de schop

Bespaar de toezichthouders het lot van de productschappen.

Het kabinet koerst op een forse reorganisatie van de zogenoemde zbo’s, de zelfstandige bestuursorganen. In de agrarische wereld blijven – naast de NVWA – twee organisaties over die op de kwaliteit moeten letten: een voor de plantaardige en een voor de dierlijke sector.

Doel van deze operatie is betere efficiency. Geen bonte lappendeken maar één heldere structuur. Prima uitgangspunt natuurlijk. Maar als zo vaak is het idee mooier dan de praktijk. Er is nu, met name in de plantaardige sectoren, een aantal goed functionerende organisaties die hun straatje prima schoonvegen. Denk aan Skal die de biosector in het gareel houdt, en aan de NAK die borg staat voor de kwaliteit van het Nederlandse pootgoed.

De instanties die het aangaat zijn nu aan het lobbyen om het tij te keren. Terecht. Uiteraard is lijfsbehoud doel nummer 1 voor elk instituut. Maar hier gaat het om meer. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt.

Eind vorige week werden de contouren van een nieuw probleem met vervuild voer duidelijk, waarbij mogelijk meer dan honderd veehouderijen betrokken zijn. Er is nog te veel onduidelijk om daarover een oordeel te kunnen vellen. Wel wordt weer eens pijnlijk duidelijk hoe belangrijk goed toezicht is, maar hoe gebrekkig dat functioneert. Kijk alleen al naar de lange periode tussen de productie van het vervuilde voer en de bekendwording van het probleem.

Er is geen directe link naar de zbo’s. Kwaliteitscontrole van veevoer ligt vooral bij Trustfeed, waarin het leeuwendeel van de Nederlandse mengvoerfabrikanten samenwerkt, en daarna bij de NVWA. Over de NVWA is genoeg geschreven de afgelopen tijd. Die is mede door reorganisaties lange tijd ineffectief geweest.

Daarmee is er toch een verband. Wat goed functioneert, hoeft niet op de schop. Kabinet, bezint eer ge begint. Voorkom eenzelfde bizarre gang van zaken als met de productschappen. Toen de afschaffing daarvan eenmaal in gang was gezet, had iedereen direct spijt, maar kon niemand de trein nog stoppen. Bij de zbo’s kan het roer nog om.Eén reactie

  • schoenmakers1

    ik heb geen spijt dat de productschappen weg zijn of gaan, hoezo iedereen? Hoe eerder die geldklopperij ophoud hoe beter

Of registreer je om te kunnen reageren.