Commentaar

13 reacties

Stilte rond voerkwestie

De kwestie met vervuild voer is wat betreft media-aandacht ruim een week lang ondergesneeuwd door de vliegramp in Oekraïne.

Dat kon nu wel eens snel anders worden, nu de ruiming van kalveren op enkele bedrijven op de Veluwe daadwerkelijk is begonnen. Intussen is het nog steeds spannend afwachten hoe het zit met de 97 varkensbedrijven die nog steeds op slot zitten.

De grote vraag is hoe het komt met de financiën. Het is inmiddels duidelijk dat de bron van de vervuiling een bedrijf is waar van alles mis is. Het is zelfs niet verzekerd voor aansprakelijkheid. Dat is erg slecht nieuws voor de veehouders die daar direct voer of voergrondstoffen van betrokken hebben.

De rest van de veebedrijven heeft via een mengvoerleverancier vervuild voer gekregen. Zij moeten voor financiële genoegdoening hun leverancier aansprakelijk stellen.

De mengvoerbranche zelf houdt zich nog opvallend stil. Zij kan uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen voor voer dat niet via de branche is verhandeld. Maar wel voor die andere, grootste stroom voer richting varkenshouderijbedrijven. Het is tijd voor een krachtig signaal naar de afnemers dat die niet met de strop blijven zitten. Die handschoen zou de gezamenlijke mengvoerbranche snel moeten oppakken.

Laatste reacties

 • Bart Jan

  En welke voerleverancier heeft er afgelopen weken mais verkocht aan een varkenshouder die de mycotocinen norm ver overschreden?? daar hoor je zeker weer niets van! (Na analyse van de maïs bleek hierin 2500 ppb Vomitoxine (DON) en 650 ppb Zearalenon (ZEA) te zitten. Dit is boven de afkeurgrenzen voor varkensvoer (DON 1000 ppb en ZEA 250 ppb). De varkenshouder heeft het advies gekregen dit te melden bij de NVWA.) pigbusiness

 • Fermer

  Sinds wanneer maakt een grondstoffenleverancier- enkelvoudige voeders leverancier geen deel meer uit van de voerbranche?
  En waarom wachten met het afmaken van de varkens op de uitslagen als je weet dat ze 'verkeerd' voer hebben gehad? Als je na langer wachten niet meer hoeft af te maken, hadden ze ook kunnen wachten met het afmaken van de kalveren!

 • agro1

  de verwerking van farma-afval is corebusiness voor veevoerproducenten. aber das haben wir nicht gewusst, enfin nu is het echt vanonder de pet. mooie ontwikkeling: eerlijke akkerbouwproducten voeren of ten onder gaan. ciolos boppe!!!

 • farmerbn

  Graag snel reactie van trusfeed.

 • Burnetti

  De veevoerleveranciers zijn niet van plan officieel te reageren want dan hadden ze het allang gedaan. Niemand steekt zijn nek uit.

  Van Kats en afnemers worden gewoon aan hun lot overgelaten.

  Concurrenten profiteren.
  Imagoschade voor de sector is ze worst!
  Omzet telt!!!

 • farmerbn

  Trustfeed moet nooit meer komen met dialoog, openheid, vertrouwen enz.

 • info104

  zie mijn reactie : 2474 kaveren gedood voor furisidon

 • John*

  Dit is uiteraard een verantwoordelijkheid van de sector. dus de hele keten. Ruimen en vernietigen moet geen discussie zijn. Als sector wil je geen vervuild vlees verkopen. Als elke schakel een deel betaald van de schade kunnen we weer verder en laat het weer eens een grote waarschuwing zijn dat we nog beter op onze kwaliteit van onze grondstoffen en eindproducten moeten gaan letten! Vervuilers maar ook bedrijven die continue de grens op blijven zoeken voor financieel gewin maar zowel het imago als de kwaliteit van sector op het spel zetten mogen flink op de vingers getikt worden.

 • W Geverink

  De knoeiers gaan vrijuit en er wordt vee uit de keten gehaald waarvoor in het buitenland alleen een wachttijd geldt en gebruikt trustfeed de ellende om zichzelf stevig in het zadel te zetten als de partij waar niemand omheen kan . Wat klopt er niet aan dit plaatje?

 • Mozes

  Wat er niet klopt aan dit plaatje? Welnu, Trustfeed is opgericht door de veevoerbedrijven. Deze organisatie houdt eind van dit jaar op te bestaan. Er komt een nieuwe organisatie die is opgericht door de verwerkende industrie (zuivel en slachterijen).

 • somporn

  Wat heb je aan een (kwaliteits)logo als je niet voldoet aan je eigen voorwaarden,mooi weer spelen en als er stront aan de knikker is je kop in het zand steken.
  ``trust`` feed (vertrouwen is goed,kwaliteitsborging is beter)
  De veehouderij zal eens meer naar andere bedrijfstakken moeten kijken,``productaansprakelijkheid``.

 • Ferm

  @Mozes, wat ik dan niet begrijp is dat Trustfeed is opgezet door de veevoerbedrijven, dat de boeren meer betalen voor hun verplicht door de melkfabriek af te nemen gecertificeerde voer maar niet verzekerd zijn bij schade. Want zo lees ik in je reactie #7 van 'veevoerkringloop voor alle sectoeren gesloten in 2015', van 30juli jl.,' is de huidige verzekering vooral ingesteld om schade aan de zuivelcoöpzeratie te vergoeden'.
  Wat er dan niet klopt aan dit plaatje is dat de boeren betalen en wel risico blijven lopen en de zuivelverwerker blijkbaar afspraken heeft gemaakt dmv een verzekring en bij schade gedekt is. Dat kan dus?
  De zuivelverwerkers hebben het goed voor elkaar, daar kunnen de boeren een voorbeeld aannemen voor wat betreft opkomen voor HUN BOERENbelang.

 • Mozes

  @Paysanne, voor zover ik weet dekt de verzekering alleen de schade van de zuivelcoöperatie. Hoewel de zuivelcoöperatie wel een verlengstuk is van de boer: schade voor de coöperatie is schade voor de boer door een lagere melkprijs. Het zou een goede zaak zijn dat de verzekering ook de schade van de primaire producent vergoed.

  Er zijn meer zaken die het overdenken waard zijn: als de melkveehouderij sector hoge eisen stelt en daarmee het risico kleiner maakt zullen de risico's in andere sectoren toenemen. Voerleveranciers zullen dan risicovolle producten alleen afzetten in de varkenshouderij en pluimveehouderij en de veiligste producten voor de melkveehouderij reserveren. Een risico wat eerst over alle sectoren verdeelt was zal zich dan concentreren in één sector. We zien dat nu ook al: tijdens de MPA-affaire in 2002 bleek de vervuiling in alle sectoren te zitten, ook bij het melkvee. Sindsdien heeft FC strengere maatregelen genomen en bij de huidige affaire zijn alleen de varkens- en kalverhouders getroffen. Bij melkvee is geen vervuilt voer terecht gekomen, zelfs niet op het melkveebedrijf van Van Kats zelf niet!

  Een dergelijke concentratie van risico kan zich ook binnen een sector voordoen. Als FC wel strenge regels hanteert maar bv DOC niet dan kan DOC het afvoerputje van risicovolle producten worden. Kleinere coöperaties kunnen zich dus niet permitteren om achter te blijven.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.