Expertblog

16 reacties

Ganzendilemma

Na jarenlange afwezigheid broeden er weer ganzen in Nederland, tot vreugde van natuurbeschermers. Maar hun aantal neemt in rap tempo toe, dus schade en overlast voor boeren.

Veel van mijn columns voor Boerderij gaan over goed nabuurschap tussen landbouw en natuur. Erkennen van elkaars bestaansrecht, rekening houden met elkaars belangen, synergie zoeken waar mogelijk. De omgang met ganzen is in dit verband een belangrijke uitdaging voor zowel natuurbeschermers als boeren.

Dilemma
Voor Natuurmonumenten brengen ganzen een fiks dilemma met zich mee. We zijn blij en trots dat er sinds enkele decennia na jarenlange afwezigheid weer ganzen broeden in ons land. Ganzen zijn mooie dieren en leveren een belangrijke bijdrage aan de natuur. Maar de aantallen nemen snel toe, evenals schade en overlast. Daarvoor willen we onze ogen niet sluiten en daarom willen we samen met andere partijen werken aan een oplossing. Onze achterban verwacht dat ook van ons: 'niets doen is geen optie'. Die achterban verwacht ook een breed gedragen, goed onderbouwde aanpak, waarbij het doden van dieren niet de eerste, maar de laatste optie is.

Ondeelbaar Ganzenakkoord
Het landelijk ganzenakkoord voldeed aan al deze criteria en kreeg dan ook volle steun van Natuurmonumenten. Jammer dat het de uitvoeringsfase niet heeft gehaald. Essentie van dat akkoord was de combinatie van een stevige aanpak van schade door jaarrond verblijvende ganzen en het respecteren van winterrust voor ganzen die Nederland als trekvogel bezoeken. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de gangbare situatie waarin het hele jaar door veel ganzen worden afgeschoten, zonder dat de schade wezenlijk vermindert.

Overijssel
Gelukkig hebben de meeste provincies besloten de essentie van het akkoord vast te houden. Uitzondering is tot nu toe Overijssel. Daar ziet de provincie af van het instellen van winterrust en daarmee van een breed gedragen, evenwichtige aanpak. De natuurorganisaties doen daar dus níet mee aan maatregelen in de zomer. Overijssel verschuift daarmee ook het probleem richting andere provincies.

Winterrust voor trekganzen
Elders is deze zomer al voortvarend gestart met een pakket maatregelen om de schade te verminderen. Alle partijen moeten zich volop inzetten om dit voor elkaar te krijgen: jagers, boeren, natuurbeheerders, provincies. Ik ga er vanuit dat eenieder dit ook waar maakt. Daarna volgt de andere kant van de medaille: winterrust voor de trekganzen. Samen met Vogelbescherming, Staatsbosbeheer en de12Landschappen houden we provincies aan deze afspraak.

Laatste reacties

 • pinkeltje

  Na jarenlange afwezigheid? Ben benieuwd wie er al die jaren afwezig is geweest, maar de ganzen zeker niet. Kan me nog goed herinneren dat er 40 jaar geleden al op een informatieavond waar natuurplannen werden ontvouwt weilanden waren ingetekend waar de ganzen konden fourageren. Een oplettende boer heeft toen al de vraag gesteld of er dan ook borden werden geplaatst waar de ganzen op konden lezen waar ze heen moesten vliegen. Ook toen waren de ganzen al dol op wintertarwe. Een plaag was het toen nog niet en dat had het ook niet hoeven te worden. Maar zoals gebruikelijk in Nederland zijn er altijd veel argumenten waarom je verstandige dingen niet moet doen. Dat doe je pas als het uit de hand loopt. En vaak mag het dan opnieuw gerust weer wat kosten.

 • Fermer

  'De schade verminderen',zegt Wams. Ik lees niet 'de schade volledig vergoeden', dus?? 'Overijssel doet niet mee en verschuift daarmee het probleem richting andere provincies', dus een mooi voorbeeld voor die andere provicies, de huidige aanpak zoals in Overijssel werkt wel degelijk, de ganzen verkassen naar elders!

 • Gijs Gans

  Omdat Nm haar zin in Overijsel niet kon Krijgen moeten ze wederom geen leugens gaan vertellen
  Er is vele malen getracht door provincie Overijsel iedereen op een lijn te krijgen Maar nm wilde niks alleen haar eigen zin door drijven .
  Nm wil op papier overal aan meewerken alleen in de praktijk niet.
  dus nu niet zielig doen .andere provincies nemen al een voorbeeld aan overijsel en willen ook weer overgaan tot gewoon wettelijke toegestane schade bestrijding in de wintermaanden.

 • Koeienboer

  Theo Wams (directeur natuurmonumenten) legt het probleem en de schade gewoon bij de boeren neer. Afschieten een laatste optie, noemt hij het. Wat wil hij dan? Ik stel me zo voor dat we 's winters en 's zomers een opvang tehuis voor ganzen gaan creëren? En ze daar lekker gaan vertroetelen? Wel oppassen, Theo, dat het geen MEGAstal wordt... daar zijn jullie immers tegen?

 • jordi 1455

  Theo kan wel makkelijk praten met een jaarsalaris van 135.000 euro, voor dat geld moet een gewone boer 4 a 5 jaar hard voor werken wat ze bij natuurmonumenten niet kennen.

 • Zippie

  Inderdaad doet Natuurmonumenten veel aan de Ganzenoverlast.
  Eindeloos Zwetsen, maar dan blijft het dan ook bij!!

 • farmerbn

  Teo kan goed vertellen maar de boeren zitten met de schade. Weg met die ganzen en vlug ermee. Kunnen de tegenstanders van die ganzen niet elke dag wat afgeschoten ganzen voor de voordeur van nm storten? Daarnaast moeten de boeren het samenwerken met de voedselbanken opschorten totdat ze de ganzen willen afnemen die de boeren massaal gaan aanleveren. Laat de voedselbanken publiekelijk kiezen voor het verwaarden van die (super biologische) ganzen.

 • Broes

  Teo zegt het hier goed: 'Erkennen van elkaars bestaansrecht, rekening houden met elkaars belangen, synergie zoeken waar mogelijk.'
  Met stemmingmakerij komen we niet verder.

 • ed12345

  Wat ik wel eens zou willen weten wat de werkelijke reden is dat er steeds meer komen ook hier in Canada waar ze wel bejaagd worden Ook andere dieren schijnen er meer te komen zoals de ree ,al doen die, behalve in boomgaarden , weinig schade in gewassen .Die vind ik mooi te zien b.v. s'morgens of s'avonds lopen ze rustig op nog geen 30 mtr van de trekker.Wat die in NL broedende ganzen aangaat .Ik betwijfel het mooie er van, die jongen krijgen niet de (goede) opvoeding van naar het noorden te vekassen in de zomer.Hier in oost Canada zijn er behalve bij de grote rivieren weinig die de hele zomer hier blijven

 • alco1

  Zegt Teo het goed @Broes? De daden zijn er in ieder geval niet naar.
  Huichelarij noemen ze dat ook wel.

 • PetervanKempen

  De TBO's ,NM voorop, hebben ultieme arrogantie inzake ganzen bereikt .Zij zetten eerst ganzen uit , vertikken het vervolgens te zorgen voor biodiversiteit, waar ze miljoenen voor beuren, en gaan nu roepen dat omringende boeren moeten inschikken en meewerken aan hun totaal uit de hand gelopen ganzen geknuffel. Het zit een beetje anders, meneer Wams: Uw organisatie pleegt een onrechtmatige daad jegens omwonende agrariers door niets van populatie beheer (jacht) te willen weten.Twee rechtzaken mislukten wegens moeilijkheden leveren van bewijs dat uw terreinen de bron van de schade ganzen vormen. De derde keer is scheepsrecht: Nu hebben we drones die dat bewijs wel leveren, NM mag binnenkort via de rechter gaan dokken voor hun uit de hand gelopen hobby. Uit ervaring weet ik dat met deze club 0,0 afspraken gemaakt kunnen worden en zij nul tegemoetkoming doen aan belangen van anderen. Hypocrieten zijn het dus. Dan maar anders de schade laten betalen als ook het IPO er onderuit wil die te vergoeden.De vervuiler betaalt, heer Wams!

 • ed12345

  Peter van Kempen ik zit erg ver bij je vandaan maar voel helemaal met je mee. Hier in Canada wordt er regelmatig op de middelbare scholen voorlichting gegeven over de jacht
  de overheid vreest namelijk dat de jongere generatie minder geintreseerd zou zijn in het zelf opjacht gaan.Met natuurlijk de kans van overpopulatie van bepaalde diersoorten

 • alco1

  Wij mensen plegen een enorme aanslag op het eco-systeem. Ongebreidelde uitwassen van ganzen maar ook kraaien zijn daar o.a. een gevolg van. Hier zou normaal om hier sturing aan te geven. Omdat het uit de hand is gelopen moet er schade vergoeding gegeven worden, iets wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet zou mogen kunnen. De aantallen moeten gereduceerd worden tot aanvaardbaar niveau.

 • PetervanKempen

  Meneer Wams is niet eerlijk. En het doel heiligt de middelen.
  Nu is dat blijkbaar normaal binnen groeperingen die het alleenrecht op natuurbehoud claimen, onterecht overigens, boerenland is altijd groter dan hun wildernisjes zonder biodiversiteit.
  Ik wil graag dat meneer Wams openlijk toegeeft dat zijn club weigert te praten over afgesproken aantallen winterganzen en weigert te praten over ingrepen of beheer van populaties. Niet soms, niet een beetje , maar altijd weigert NM dat en wil al helemaal niet zelf ingrijpen. Hun achterban vertikt het om de portemonnee te trekken voor hun hobby en (bij)geloof in natuurlijk evenwicht in ons land, dat mag de boer en belasting betaler oplossen. Moeten we dan zijn zalvende woorden in een blog als deze serieus nemen?
  Ik zou zeggen , beken wie je bent: onredelijk en fundementalist , of ga eindelijk je verantwoordelijkheid nemen jegens je buren, de boeren en hun jagers inzake zelf binnen je ganzen paradijsjes de aantallen reduceren.
  Tip: gebedsgenezing of meditatie helpt niet, eieren schudden en afschieten en verjagen wel degelijk. Doe zelf ook eens wat van het beulswerk op dit gebied waar je jagers wel goed genoeg voor vindt .

 • info36

  Niet alleen de boeren hebben er veel last van! Wat te denken van Schiphol met alle gevaren van dien. Zoveel ganzen horen er in Nederland gewoon niet te zitten. Was ook nooit zo!

 • J@gertje

  Goed nabuurschap betekend klaarstaan voor ELKAAR als je ELKAAR nodig hebt mijnheer Wams
  Denk daar maar eens over na

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.