Redactieblog

10 reacties

Feiten

Volgens Aalt Dijkhuizen - tegenwoordig voorman van de Topsector Agro en Food - moet er een groep gezaghebbende deskundigen komen die feiten en emoties rond de voedselproductie ontwart. Dat zou leiden tot meer objectieve beslissingen over het voedselsysteem.

Ik heb daarover mijn twijfels. Deskundigen spreken elkaar regelmatig tegen. Zo zijn de geleerden het lang niet eens over het effect van speculatie op de voedselprijzen. Ook zijn deskundigen niet altijd objectief, bijvoorbeeld als ze in dienst zijn van het bedrijfsleven. Zo stelde de agrochemische industrie een paar jaar geleden dat het verband tussen bijensterfte en bepaalde chemische middelen vooral op emotie berustte. Inmiddels wordt daar toch wat anders over gedacht.

Soms worden inzichten als wetenschappelijke feiten gepresenteerd, terwijl ze niet meer zijn dan uitkomsten van berekeningen op basis van veronderstellingen. De nogal wisselende inzichten over de ammoniakemissies vormen daarvan een voorbeeld.

Op de site van Wageningen UR was onlangs te lezen dat volgens een Europees onderzoek de biodiversiteit op biologische bedrijven nauwelijks groter is dan op gangbare. Er zijn echter ook diverse rapporten waarin biologische bedrijven veel beter scoren. Wat is hier het echte feit?

Tegenover het ene feit staat vaak een ander. Zo is de ammoniakemissie in Nederland duidelijk sterker gedaald dan in andere EU-landen, maar per hectare is ze hier nog meer dan twee keer zo hoog als gemiddeld in de EU-15. Welk van deze twee feiten moet je bij het ammoniakbeleid het zwaarst laten wegen?

Een ander voorbeeld: globaal bekeken is het verbruik van vlees in de wereld (gemiddeld 40 tot 45 kilo per hoofd) ruim voldoende voor een gezonde voeding. Als je daarmee rekening houdt, kun je bij vraagstukken rond de wereldvoedselvoorziening tot andere conclusies komen dan wanneer je een alsmaar stijgend vleesverbruik als een vaststaand feit beschouwt.

Kortom: bij de besluitvorming over het voedselsysteem kan niet worden volstaan met het rangschikken van feiten. Je moet de feiten ook wegen en daarbij spelen waarden, normen, visies en emoties een rol.

Laatste reacties

 • bouke.devos1

  Beste Jaap, je houdt dus één groot pleidooi om al die ogenschijnlijke tegenstellingen eens goed te ontrafelen en op een rij te zetten. Precies wat ik voorstel. Groet, Aalt Dijkhuizen

 • joannes

  Het is zoals de Engelsen het vaak noemen ¨the Narrative¨ oftewel het dominante verhaal waarmee een gemeenschap gemotiveerd is. En velen proberen het dominate verhaal te beinvloeden; de een met ¨feiten¨ de ander met ¨emoties¨! Het probleem is dat Burgers vooral door het verhaal gestuurd worden, moet begrepen worden om met nieuwe (gemeten, rationele) feiten het dominante verhaal te beïnvloeden. Iedere Boer die deze reclame spot <> ziet begrijpt dat hij bepaalde Burger emoties onderdrukt om dagelijks zijn vak te kunnen beoefenen óók al is deze spot met miljoenen geproduceerd; door professionals in elkaar gezet. 51 mlj YouTube bezoekers los van de TV presentatie tijdens de Super Bowl XLVIII is een behoorlijke maat voor waar de Burgerij wel of niet door wordt geraakt.

 • alco1

  Cees. Juist wat jij allemaal memoreert is des te meer beïnvloedbaar als er mensen mee kunnen praten zonder enige kennis van zaken.
  Voor mij zit Aalt op de goede weg.

 • minasblunders1

  Als de feiten eens ècht boven tafel zouden komen (en niet zoals Van Bruchem al stelt) 'wetenschap' die niet méér blijkt te zijn dan berekeningen die gebaseerd zijn op veronderstellingen, dan kan Wageningen wel opdoeken. Vroeger een topuniversiteit, maar onder de 'bezielende' leiding van eerst Veerman en daarna Dijkhuizen verworden tot het lachertje van de eeuw. Maar de slager zal z'n eigen vlees wel weer gaan keuren.

 • W Geverink

  Tegenwoordig bepaald de opdrachtgever de uitkomst van het onderzoek en zijn onderzoekers de personen die door de opdrachtgever betaald worden om de gewenste uitslagen te behalen.

 • Fermer

  Hoelang zitten mensen als Aalt Dijkhuizen ed. al niet bij alle commissie's, gespreksgroepen, onderzoekcommitee's en dat soort zeer voorname informatiegroepen der beleidsmakers? En nog steeds en steeds weer weten zij baantjes te creeeren om hun eigen volop in the picture te krijgen, en daarbij te suggeren DE oplossing te willen vinden voor de door hunzelf verzonnen problemen. En wat hebben dit soort mensen nou eigenlijk voor ons boeren bereikt gezien de situatie waarin de boerenstand zich momenteel bevind?

 • alco1

  Ik denk dat Dijkhuijzen in al die commissies ook nog een eenzame roepende is in de woestijn, anders zou hij een wolf in schaapskleren zijn.

 • minasblunders1

  En wij met z'n allen maar betalen voor die 'belangrijke' mensen. Ook een aanslag waterbelasting gehad? Wat kunnen we nog meer bedenken om het klootjesvolk te laten betalen!!! Laat ze eerst dit soort flauwekul maar eens opdoeken. Ik had van een VVD-regering meer verstand verwacht.

 • Fermer

  Regelgeving op landbouwgebied in Nederland en Europa werd en wordt zelden gestoeld op feiten, heel vaak zijn aannames, gevoelens, belangen van derden en werkgelegenheid de eigenlijke raadgevers. Echte feiten zijn er wel in Nederland, denk aan de failliete economie, de afbraak van het onderwijs en het verbrassen van alle aardgasbaten, maar daar wordt vaak met een grote boog omheen gelopen. Dus hier roepen dat feiten het beleid zullen beinvloeden of veranderen is de grootste onzin die bestaat.

 • .....

  Uw verhaal bewijst het complete faillissement van de wetenschap. Als je een wetenschappelijk onderzoek juist wilt interpreteren moet je eigenlijk eerst de politieke kleur van de maker van het rapport weten.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.