Redactieblog

17 reacties

En de boer... hij ploegde voort

Soms begrijp ik het niet meer. Je bent eigenaar van een stuk grond en je hebt die grond als agrariër nodig om te kunnen produceren.

Een akkerbouwer gebruikt zijn grond op een andere wijze dan een melkveehouder. Beiden moeten bij het gebruik van hun grond rekening houden met wat goed is voor de aarde. Dat snap ik en dat lijkt me een goed plan. Zaken als niet te veel mest erop brengen (maar wel genoeg!), respect tonen voor de dieren die op en in de aarde leven en zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen aanwenden.

Tot zover is het me duidelijk. Maar nu lees ik dat er een ploegverbod dreigt te komen voor blijvend grasland. Verder lezen brengt mij meer vragen dan antwoorden. Afgezien van het feit dat ik het vervelend vind dat Brussel zich steeds steviger bemoeit met onze bedrijfsvoering, lijkt het me ook vreemd. Ik heb ooit geleerd dat het goed is om eens af te wisselen met een andere teelt wanneer je een heel aantal jaren hetzelfde gewas hebt gekweekt.  Of om je grasland te vernieuwen voor een betere opbrengst. Mag dat dan niet meer als je gras al meer dan vijf jaar gras is? En is in de 80 procent grasland-eis niet al vastgelegd dat gras gras blijft? Geldt dit voor heel Nederland of geldt dit alleen in de Natura 2000-gebieden?

Het wordt me niet duidelijk en opa loopt hoofdschuddend weg als hij de kop van het artikel ziet. "Zijn ze helemaal gek geworden?" Hij is blij dat hij geen boer meer is. Ik snap er eerlijk gezegd niets van. Wij vinden het niet mooi en niet goed voor de wormen en de torren dat alle rijtjeshuisbezitters hun hele voortuin in de tegels gooien. Maar het is hún voortuin, dus daar zeggen we niets van. En wanneer grasland aangekocht wordt door gemeenten voor bebouwing, blijft er over het algemeen erg weinig gras over. De boeren daarentegen, die mag je het bijna onmogelijk maken hun prachtige vak uit te oefenen. Zij zorgen slechts voor ons eten. Maar misschien zit ik er naast en begrijp ik het helemaal verkeerd. Voorlopig ploegen wij boeren voort en wie het wel weet, mag het zeggen. Graag zelfs!

Laatste reacties

 • alco1

  Claudia.
  We leven in een Democratische Dictatuur!!!

 • H Zonderland

  Een goed stuk Claudia. Zelfs in de Flevopolder nam de grasgroei op lichtere grond zodanig af dat het wel over de kop moest. Het stikte er van vrijlevende en wortelknobbelaaltjes. Die vruchtwisseling is, was en blijft de motor van een gezonde bodem. Bovendien doorbreek je met grasland ploegen ook wormbesmettingen. Maar die ambtelijke kliek met hun hokjesdenkerij weet 't allemaal beter maar geloven nog steeds in nitraatspoken.

 • Fermer

  Claudia, mooi stukje. Zoals je zegt in één van de laatste zinnen: 'boeren zorgen slechts voor ons eten'. Ik denk dat dat vroeger zo was, maar nu zorgen ze niet alleen voor ons eten, al lijkt dat bijna ondergeschikt te worden, maar houden ze er heel veel aan het eten. Elke keer komt er een nieuwe regel of beperking bij, zodat de hele periferie daar weer op in kan springen en van mee kan eten. Voor de boer blijven er nog wat kruimels over in het gunstige geval.
  Ik begrijp ook niet dat er zo'n misbeleid/ondeskundigbeleid gevoerd wordt. De Nederlandse landbouw is van grote betekenis voor de BV Nederland, maar als de kostprijs steeds hoger dan omringende landen komt te liggen, komt het bestaansrecht van de Nederlandse boer in gevaar.
  Er zal vanuit Den Haag wel een groot master-plan achter dit alles liggen, waar wij geen weet van hebben, anders is het onbegrijpelijk dat er op deze manier met de landbouw wordt omgesprongen.

 • veldzicht

  Emmerei,volgens mij ligt er helemaal geen groot masterplan achter ,
  maar doet de politiek maar wat, wat de meerderheid graag wil horen
  niet gehinderd door enige kennis van zaken,dat veel overbodige onzin
  bakken geld kost daar ligt men niet van wakker.zolang het de eigen
  portemonnee niet raakt

 • Fermer

  @veldzicht, misschien economische eenwording Europa?

 • farmerbn

  Je mag gewoon grasland omploegen maar iedere boer heeft een 'blijvendgraslandquotum'. Omdat dit al jaren (2008) bestaat in frankrijk is het raar dat voorlichters dit niet hebben opgepakt. Het is nl al langer bekend dat je nooit blijvend grasland moet opgeven maar tijdelijk grasland zodat dat quotum laag of nul is. Je mag wel schuiven met dat land dus het geldt niet per perceel maar per bedrijf. Je moet gewoon het aantal ha gras respecteren. Zoals al een keer uitgelegd bij een ander item kun je dit quotum ook overdoen aan een nieuwe koper middels een blijvendgraslandoverschrijfcontract. Neem een andere boekhouder of consultant want dit is allemaal niet nieuw.

 • veldzicht

  Emmerei,die economische eenwoording maakt het er een stuk moeilijker door,27 landen die allemaal naar hun eigen belangetje kijken en
  een Nederland dat het braafste jongetje van de klas is die er nog ,n
  paar flinke scheppen bovenop gooit,maarja we kunnen niet zonder eu
  en agrarische zaken hebben hier geen prioriteit meer,daar zal je mee moeten leren leven.

 • tinus888

  het komt door de verkeerde vertaling van de definitie van grasland;in Duitsland verstaan ze er wat anders onder

 • Jan-Zonderland

  Inderdaad een prima stukje Claudia.
  Ik denk dat er maar weinig mensen deze onzinnigheid begrijpen.
  Mijn kernvraag is: waarom moet grasland zo nodig grasland BLIJVEN ? Is dat beter voor mens, dier, aarde, heelal of wat dan ook dan aardappel-, bieten-, graan- of wat dan ook- land ? Dit is hetzelfde als een verplichting om minimaal 80 % van de huizen te bouwen van rooie bakstenen met een rood pannendak. En waarom zou grasland van 5 jaar of ouder (definitie van blijvend grasland volgens de verzinners) beter zijn dan grasland wat om de paar jaar (minder dan 5 jaar) vernieuwd dan wel in een wisselteeltplan verplaatst wordt ?

 • pinkeltje

  Heb ook nooit begrepen wat er opeens zo heilig is aan blijvend grasland. Maar ja, er zijn (of is het inmiddels waren?) gemeenten waar je in de buurt van het dorp geen maïs meer mocht zaaien. Vonden ze geen mooi gezicht. Het oog wil ook wat. Nog even en een boer krijgt subsidie om s'morgens weer met de weidewagen te gaan melken. Is ook zo schattig om dat bezig te zien. Met zo'n klein trekkertje er bij. Maar dan wel zonder beugel er op, dat past veel beter bij het romantische idee. En moeders een hoofddoek op. Laat Wilders het niet horen....

 • farmerbn

  Er is wel degelijk een verschil tussen grasland en bv aardappelland. Denk aan het aantal keren spuiten en de bemesting van aardappels. Buiten Nederland spuit er bijna geen elke boer het grasland tegen onkruiden en kunstmest geven aan grasland is sporadies in het buitenland. Dus hoe minder grasland in Europa, hoe minder tonnen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt wordt. Ik ben het niet eens met de keuze maar begrijp het wel.

 • farmerbn

  #11 Dus hoe meer grasland hoe minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

 • H Zonderland

  @ farmerbn, dat is wel erg kortzichtig. Door grasland niet mee te laten roteren in een totaalbouwplan worden de akkerbouwgewassen door de hogere teeltfrequentie steeds vatbaarder voor bodemgebonden ziektes en plagen waardoor daar juist steeds meer gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. In oud grasland zijn wormbesmettingen ook veel hoger dan op frequent vernieuwd grasland dus diergezondheid is niet gebaat bij een ploegverbod.

 • farmerbn

  #13 Misschien denkt U te Nederlands: In Frankrijk en andere landen is al het goede land al in akkerbouw en de marginale gronden in gras. Daar roteert het grasland helemaal niet met de akkerbouw. Daarnaast hebben ze in de rest van Europa niet zo veel last van hoge teeltfrequenties. Ze hopen alleen dat er veel grasland blijft ipv akkerbouw door het lagere gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

 • agratax2

  De regel van gras is gras en blijft gras -scheur verbod-. Druist geheel in tegen de biologische teelt die zo geprezen wordt door de Groenen. Zij zijn toch voorstander van natuurlijk boeren dan moeten ze volgens mij regel nr. 1 Vruchtwiseling (Rotatie landbouw) niet gaan verbieden in hun eindeloze Regelzucht en Bemoeizucht. Door vruchtwisseling nagenoeg onmogelijk te maken, zal de boer of hij wil of niet moeten ingrijpen met chemie om zijn opbrengst op pijl te houden.

 • farmerbn

  Ze verbieden geen rotatie maar willen dat er geen ha grasland verdwijnt. Je mag gerust grasland scheuren maar je moet je quotumhectares behouden. Iemand met 30 ha blijvend grasland en 20 ha akkerland mag gewoon roteren maar moet gewoon altijd 30 ha grasland hebben. Maakt niet uit waar dat gras staat. Nogmaals ik ben geen voorstander maar het is niet zo somber als er in de pers wordt verondersteld.

 • cocoma

  De reden is volgens mij dat (blijvend)grasland veel CO2 vastlegt wat weer goed is voor klimaatdoelstellingen (ozongat).

  Gegroet.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.