Commentaar

1957 x bekeken 9 reacties

Vergroeningseisen zijn scherpste kantjes kwijt

Invulling ecologische focusgebieden wordt net zo ingewikkeld als het woord zelf.

Landbouworganisaties reageren uiterst kritisch op de manier waarop staatssecretaris Dijksma invulling wil geven aan het nieuwe Europese landbouwbeleid. Vooral de voorwaarden voor ‘ecologische focusgebieden’ op akkerbouwgrond moeten het ontgelden. Nederland is in sommige opzichten strenger dan andere landen. Ook natuurorganisaties zijn teleurgesteld. Zij zien de manier waarop de oorspronkelijke vergroeningsplannen zijn uitgewerkt juist als een overwinning voor de landbouwlobby.

Beide hebben gelijk. Het pakket dat er nu ligt ís een overwinning voor de landbouw, als je het afzet tegen de oorspronkelijke plannen. Vergroening, het leveren van groene diensten in de vorm van een mooi landschap en biodiversiteit, is de broodnodige nieuwe legitimatie voor Europese inkomenssteun. Het onderhandelingscircus begon jaren terug met een eis van 7 procent ‘groene braak’ – een forse belasting voor boeren op dure grond zoals de Nederlandse.

Dat werd dus al snel afgezwakt tot 5 procent ‘ecologisch focusgebied’. De invulling ervan is vervolgens flink verder ten gunste van de landbouw afgebogen. Via speciale omrekentabellen telt een slootkant dubbel en gelden sommige commerciële teelten mee als vergroening. In Dijksma’s rijtje prijken vlas, hennep en een aantal vlinderbloemigen. Toch geen superexotische akkerbouwgewassen. Geen wonder dat in de natuurhoek teleurstelling overheerst.

Maar ook Nederlandse akkerbouwers hebben recht van klagen. Als dan in Brussels verband versoepelingen zijn afgesproken, waarom mogen zij daar niet net zo van profiteren als hun Duitse collega’s? Denk aan behandeling van sloten, die in Nederland alleen meetellen als er een bloemenrand naast ligt.

Een klacht die ongetwijfeld komt, is de complexiteit. Akkerbouwers krijgen nog een hele kluif aan het uitzoeken van wat voor hen de beste invulling is van deze maatschappelijke verplichting. Maar al met al moeten akkerbouwers niet te hard mopperen over deze invulling van het GLB.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  inderdaad geert, niet klagen gewoon niet meedoen.
  het is toch ronduit belachelijk dat Dijksma die zo hoog opgeeft over de landbouw deze extra eisen kan en wil verdedigen

 • somporn

  Alle natuurorganisaties ook 5% van hun inkomsten laten inleveren,makkelijk oordelen over andermans inkomen.
  Iedereen wil wat,totdat het hem zelf zeer doet in de knip.

 • bieten1

  Gewoonweg belachelijk dit verhaal van de hoofdredacteur van boerderij.
  Waarom moeten de nederlandse akkerbouwers aan strengere eisen voldoen als de Europese akkerbouwers.
  De redacteur is tegen de akkerbouwers.
  Conclusie : direct ontslagen worden door boerderij

 • pinkeltje

  Nou, ik lees nergens dat de hoofdredacteur er voor pleit dat Nederland aan strengere eisen moet voldoen dan Europese akkerbouwers. Hij vertelt alleen hoe het zit en dat er enerzijds reden tot tevredenheid is en anderzijds ook redenen zijn om wat minder blij te zijn.

 • masmas

  Op grond die 100000 euro per ha gekost heeft vergroening toepassen?ik denk er niet aan ! Gelukkig woon ik niet in nederland

 • Demeter Griend

  Als je de eisen te zwaar vind doe je gewoon niet mee, die keus heb je als ondernemer.

 • Demeter Griend

  Als je de eisen te zwaar vind doe je gewoon niet mee, die keus heb je als ondernemer.

 • alco1

  Als boer maak je natuurlijk je eigen afwegingen. Dit gaat over het totale beleid en dit is zeer verwerpelijk. Moet je nagaan dat het geëist wordt door instanties die zichzelf helemaal niet kunnen onderhouden.
  Het LTO moet eens met een tegenaanval komen door te eisen dat alle natuurgebieden randteelt moeten hebben met voedings producten

 • simpel boerke

  Volgens mij verschuift er al veel GLB-geld van andere sectoren richting de akkerbouw. Volgens mij gaat de gemiddelde akkerbouwer er zo ie zo al flink op voorruit, zelfs zonder aan de vergroeningseisen mee te doen. Tel je knopen zou ik zeggen.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.