Commentaar

8 reacties

Gevaarlijke voorzichtigheid

Het concept-wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid beoogt veiligheid voor de burger maar is voor de veehouderij erg gevaarlijk. Volgens het ministerie zullen mogelijk 2.000 bedrijven hier de gevolgen van ondervinden, maar het maakt niet duidelijk waar dat op gebaseerd is.

Een relatie tussen veedichtheid en volksgezondheid is nog steeds niet aangetoond. De Gezondheidsraad durfde hierover geen conclusies te trekken in een rapport dat anderhalf jaar geleden verscheen. Toch wil staatssecretaris Dijksma de Wet dieren alvast zo aanpassen dat gemeenten en provincies zelf de mogelijkheid krijgen om beperkingen op te leggen aan veehouderijen, als zij die relatie wel aan kunnen tonen. Dijksma maakt de wet alvast klaar voor een onverhoopte toekomst waarin veehouderij slecht is voor de volksgezondheid.

Laten we het houden op een ietwat doorgeschoten voorzichtigheid, ingegeven door de fouten die gemaakt zijn bij de Q-koorts, toen de overheid te langzaam reageerde. Maar voor de veehouders is het een erg gevaarlijke ontwikkeling. Als deze wetswijziging er door komt, ligt de weg open naar oeverloze discussies in elke gemeente met de (intensieve) veehouderij. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als er aantoonbare risico's zijn, dan is het zaak die gericht aan te pakken. Beperking op basis van omvang van de veestapel is dan een bot wapen.

Laatste reacties

 • Marco22

  Wij krijgen een lappendeken met regelgeving allemaal bedoeld om de veehouderij de kop in te drukken. Wet geurhinder,Wet ammoniak,Wet luchtkwaliteit, Gezondheid en welzijn Wet , Wet algemene bepaling omgevingsrecht, en nog verschillende regelingen tbv besmettelijke dierziekten en zoonosen. En daar naast nog provinciale regelgeving zoals recentelijk in Brabant zijn afgekondigd.
  Wet dierenaantallen/gezondheid heeft geen enkele onderbouwing. Dan zouden boeren en hun gezinnen enorm te kampen hebben met hun gezondheid. Uit onderzoek is juist gebleken dat boerenkinderen juist gezonder zijn dan kinderen uit het stedelijk gebied. Dat wordt geweten aan de te hygienische leefomgeving in de stad. En bouwen geen weerstand op.
  De wetgever kan er ook voor kiezen om de boerderijprodukten jaarlijks te verhogen/indexeren. Zodat een boereninkomen op peil blijft.Schaalvergroting kan dan achterwege blijven.. Of ben ik nu naief?

 • agratax2

  Als de centrale overheid, niet kan aantonen dat er bij grotere veedichtheid meer gezondheidsrisico's zijn dan bij een kleine veedichtheid. Hoe kan een gemeente dit dan wel aantonen? Hier wordt politieke willekeur in het leven geroepen. Hoe lang zal het nog duren voor de gemeente mag bepalen,met hoeveel mensen je in een rijtjes huis mag wonen om ziekte risico te minimaliseren?

 • w v gemert

  Ik stel voor om voor het verkeer en vooral vliegverkeer het zelfde voorzorgsprincipe toe te passen. Indien het mogelijk een gevaar kan gaan opleveren dan ingrijpen. Wat betreft verkeer staat dit gevaar al vast.

 • joannes

  En toch zal deze wet er komen! Waarom dan, wanneer er voldoende argumenten zijn voor twijffel? Politiek, en vooral democratische politiek heeft altijd een uitkomst die de meerderheid dient! Een minderheid, de huidige boerenstand, krijgt alléén dan steun van die meerderheid wanneer ze het heeft verdient. Nu dat is op z´n minst lastig met het huidige verschil in normen en waarden. De Burgerij wil landschap, millieu, diervriendelijkheid, vooral geen geur, en ga zo maar door......... En de Boeren, wel die willen hun brood verdienen met de middelen die ze hebben: hun grond, hun stallen en hun vee....... Ik vrees dat er nog veel water door de Rijn moet voordat die Meerderheid op één Lijn zit met die Boeren minderheid!

 • Fermer

  Juist, @v. gemert, en zo kunnen we nog wel enkele potentiele, maar zeker niet minder directe of onwaarschijnlijker, gevaren in de Nederlandse samenleving opnoemen waar veel mensen zich reeel bedreigd door voelen, en waar de politiek dus ook wel eens wat meer handhavend of beschermend zou kunnen zijn. Ik noem de gevaren van uitstoot van zware industriën, verdovende middelen, milieugroeperingen, criminele bendes enz., wat ook allemaal maar vrij gelaten wordt op de samenleving. Hoezo de mensen beschermen?

 • alco1

  Er zit niets anders op dan met volledige openheid van zaken de waarheid boven tafel te krijgen. Jammer dat tegenstanders van landbouw er direct weer een emotie verhaal aan ophangen, in plaats van ook transparant te zijn.

 • Burnetti

  De wetgeving is een middel om te spreiden. Niks mis mee!

 • huisvader

  wat een kutfoto

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.