Redactieblog

1319 x bekeken

Gespecificeerde nota, svp

Stevige maatregelen. Dat zijn de woorden die de bewindslieden Edith Schippers (volksgezondheid) en Sharon Dijksma (Economische Zaken) gebruiken in de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat in maart uitkwam.

De maatregelen richten zich op een versterking van de eigen verantwoordelijkheid in alle ketens van de vleesindustrie, de aanpak van fraude en de borging van de voedselveiligheid. Dat alles onder meer door scherpere controles en modernisering van de keuring.

De stevigste van die maatregelen is het terughalen van de keuring van vlees naar overheidshanden. In de afgelopen tien jaar zijn met het bedrijfsleven afspraken  gemaakt om de kosten van de vleeskeuring terug te brengen. Daarbij werden keurings- en toezichtstaken aan private partijen overgelaten.

Er waren waarborgen ingebouwd, maar die bleken niet sterk genoeg om alle risico's af te dekken. En er kwam nog een extra nadelig effect om de hoek krijgen. Het systeem van private en semipublieke veterinaire en fytosanitaire keuring en toezicht bracht de Nederlandse exportpositie in gevaar, omdat er derde landen zijn die de eis stellen dat de certificaten worden afgegeven door de overheid.

Kortom, het is (ook) in het belang van de exportgerichte land- en tuinbouw dat de overheid een aantal gedelegeerde taken weer naar zich toe trekt. De bewindslieden leggen op voorhand de rekening alvast bij het bedrijfsleven, zonder precies aan te geven wat er onderaan de streep staat. Stevige maatregelen, prima. Dan ook met een gespecificeerde rekening graag.

Of registreer je om te kunnen reageren.