Redactieblog

7 reacties

Fosfaatplafond

Het fosfaatplafond van de melkveehouderij is al bijna bereikt; er zal iets moeten gebeuren.

Toen staatssecretaris Dijksma eind 2013 besloot geen dierrechten in te stellen voor de melkveehouderij, heb ik gezegd dat ik die gok niet had aangedurfd. De staatssecretaris dacht dat het met de groei van de melkveehouderij wel zou meevallen, er lag immers een convenant dat daarvoor zou zorgen. Ook zou de gedeeltelijke grondgebondenheid van de sector gewaarborgd blijven. Dijksma koos daarmee ondubbelzinnig voor de melkveehouderij en dat is economisch een verstandige keus.

We zijn nu een paar maanden verder, en de fosfaatruimte, die bedoeld was voor de periode richting 2020, blijkt al bijna opgevuld te zijn. Het verbaast me niets. Wie de afgelopen tijd om zich heen heeft gekeken, heeft stallen van dubbelformaat zien ontstaan. Eerst nog niet helemaal vol met melkvee, maar ze zijn vast niet bedoeld als caravanstalling. Ik fietste gisteren langs een bedrijf dat ergens in 2007 nieuw gebouwd is, waarschijnlijk een verplaatser van elders in Drenthe. Ik realiseerde me dat het eigenlijk een tamelijk kleine ligboxenstal is, voor minder dan 100 koeien. Zover ben ik dus, dat ik een nieuwe stal voor 100 koeien al tamelijk klein vind. Geen wonder dat de fosfaatruimte dan snel opraakt. En ik neem aan dat de grote nieuwe koeienstallen niet zo geschikt zijn voor weidegang.

De vraag is wat nu moet gebeuren. De enige partij die iets kan afdwingen is de zuivelindustrie, mits alle melkverwerkers meedoen, ook de vrije jongens. De zuivelindustrie kan weidegang afdwingen, en ze kan potentieel ook een rem op de groei van de melkveestapel zetten. Dat kan langs verschillende wegen. Zo kan besloten worden dat geen extra melk afgenomen wordt zodra het fosfaatplafond is bereikt. Dan zijn de boeren die net bijgebouwd hebben de pineut, en waarschijnlijk failliet. De investering is immers meestal niet alleen met eigen geld gedaan. Of de zuivelverwerkers besluiten op korte termijn een soort van quotering voor alle aanbieders in te stellen, en dat quotum niet verder te laten groeien na het bereiken van het fosfaatplafond. In dat geval wordt de pijn meer verdeeld over de groeiers en niet-groeiers, en dat heeft ook zo zijn nadelen. Of ze besluiten tot een aparte regeling voor bedrijven die niet grondgebonden zijn en een deel van de mest verwerken. Niet leuk voor bedrijven die al jaren mest verwerken.

Het probleem is feitelijk veroorzaakt door de keuze mestverwerking mogelijk te maken. Als de staatssecretaris de melk, of nieuwe melk, echt aan de grond gekoppeld had, dan was dit niet gebeurd. De keuze is nu aan de melkverwerkers; zij hebben als enige de middelen om iets af te dwingen. Of de sector laat het over aan Dijksma, maar dan zijn we terug bij af. Dan komen de dierrechten er alsnog.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Waarom een fosfaatplafond? Het gaat toch om hoe en waar je de mest aanwendt. Fosfaat kan middels de kringloopwijzer nog een stuk efficienter worden aangewend/benut. Kijk hier eens naar door een wetenschappelijke bril. Als de koe een auto was geweest werd er een stuk zakelijker naar gekeken en waren er veel meer mogelijkheden geweest. Dat er koeien bij zouden komen dat is op de achterkant van een sigarendoos uit te rekenen, spanten tellen noemden ze dat 30 jaar terug en dan vermenigvuldigen met 16 of desgewenst 24. Helaas is het niveau van Dijksma niet zo wetenschappelijk en dat gaat ons nu al aardig voor de voeten lopen.

 • melkveehouder .

  @Dirk. Misschien mis ik iets, maar er is toch duidelijk afgesproken dat de fosfaat die niet geplaatst kan worden moet worden verwerkt? Er als er niet kan worden verwerkt, dan mag er (door die bedrijven) niet worden geproduceerd? Je stimuleert hiermee alleen maar dat er verwerkt gaat worden, en niet zozeer de schaalvergroting. Is dat verkeerd?
  Waar zit ik fout, c.q. wat is eigenlijk het probleem? Probeer dat in een (aanvullend) blog eens uit te leggen.

 • koestal

  fosfaatplafond is een theoretisch begrip,is door iemand bedacht die er flink wat geld aan heeft verdiend

 • farmerbn

  Er zijn mensen (boeren) die 50 weken per jaar werken en mensen die nog geen 2 weken per jaar werken. De overheid wil die eerste groep beperkingen opleggen en dat vind ik onverstandig. Laat mensen die willen werken toch lekker werken want dat is goed voor de economie. De extra fosfaat die er bij komt moeten we gewoon bewaren want in de toekomst is dat goud waard. Bewaren kan in een schuur maar omdat fosfaat niet uitspoelt kan dat ook gewoon bewaart worden in de bouwvoor. Zijn we in de toekomst ook zeker van een goede oogst.

 • Sjaak

  @melkveehouder....ben het grotendeels met U eens, maar het gaat hier om de praktische invulling. U vraagt om aanvullende informatie. Als U de blog leest van Robert Bodde, Gasgeven?! , weet U meteen hoe gevoelig de zaak ligt....
  De overheid zou over kunnen gaan dierrechten, omdat het alternatief té lang duurt en in de praktijk wordt dan het plafond ernstig overschreden.

 • Gerjo-Kompier1

  De overheid moet de eerstkomende jaren niet met paniekmaatregelen komen, maar goed en met nuchter verstand de ontwikkeling volgen. Iedere melkveehouder is duidelijk gemaakt dat de fosfaat plaatsingsruimte op zijn grond plus het bedrijfsgebonden ''fosfaatoverproductiequotum 2013' de grens is, dus hierop kan de overheid later altijd terugkomen als het mis gaat.
  Het melkquotum is destijds met een klap ingevoerd en hier zal ook met een klap een einde aan komen, omdat men er niet in is geslaagd tijdig en met een duidelijke visie een omschakeling te bewerkstelligen. Na invoering quotum is 25% (?) van de productie afgeroomd en de 5% teruggave van de afgelopen jaren is, zoals verwacht, niet voldoende gebleken voor een zachte landing.
  Je kan er van uitgaan dat het zogenaamde 85 miljoen kg fosfaatplafond de eerste jaren overschreden gaat worden. Pas als de opgespaarde ruwvoervoorraden weggewerkt zijn, zal door schaarser voer ook de fosfaatproductie teruglopen. Wellicht tot onder het 'plafond'. Maar de overheid moet nu wel geduld tonen i.p.v. onzekerheid zaaien....

 • peter1939

  fosfaat is geld waard, dus wat is het probleem, varkenshouders hebben veel meer fosfaat/ha........gewoon verwerken en kunstmest afschaffen en daarvoor in de plaats verwerkte drijfmest, dat is duurzaam maar de machtige KAS-lobby zal wel proberen zaak tegen te houden...

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.