Redactieblog

2 reacties

Afval of nuttig goed?

De landbouw mag best wat meer afstaan aan voedselbanken. Dat draagt bij aan een goed imago.

Rijksuniversiteit Groningen bestaat dit jaar 400 jaar. Een hele leeftijd, hoewel ze de eerste drie eeuwen niet zo veel voorstelde. Het was vooral een domineesopleiding met enkele studenten, gevestigd in een genationaliseerd kloostercomplex in de binnenstad. De laatste eeuw is de gang erin gekomen. Tegenwoordig gaat het om zo'n 30.000 studenten, en heeft de universiteit een internationale status. Ze staat in de top 100 van de wereld op alle belangrijke ranglijsten.

U begrijpt dat het 400-jarig bestaan volop gevierd wordt. De koning is op bezoek geweest, er was een gala, er zijn allerlei tentoonstellingen, er zwerven veel internationale gasten rond, en er worden eredoctoraten uitgereikt. Het is me even ontschoten aan wie precies; ik ga alleen naar dergelijke bijeenkomsten als mijn baas dat van me vraagt, en dat heeft hij niet gedaan. Onderdeel van de viering was De Nacht van Kunst & Wetenschap. Die bestaat al wat langer, maar dit keer was die extra groot opgezet, vanwege de 400 jaar. In zo'n Nacht worden kunstoptredens gecombineerd met voorlichtings- en onderwijsactiviteiten van de universiteit. Veel medewerkers hebben daarin een rol te vervullen en deze keer was ook ik de pineut. Ik ga altijd graag vroeg naar bed, dus zo'n nachtoptreden is niet mijn ding. Maar de plicht riep.

Ik was uitgenodigd voor een publiek debat over voedsel, ergens in een zaal van de bibliotheek. Er kwam veel publiek op af, terwijl buiten toch heel bekende bands optraden. Er zijn meer mensen met voedsel bezig dan ik soms denk. Aan tafel zat ook een afgevaardigde van Damn Food Waste (stop het weggooien van voedsel). Het is een samenwerking van allerlei organisaties tegen voedselverspilling. Eén van die organisaties is de vroegere Dienst Regelingen, die nu de maffe naam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft. Damn Food Waste is van plan allerlei acties tegen de verspilling van voedsel te organiseren. Van plan, want het is allemaal nog wat in ontwikkeling, de website is bijvoorbeeld nog nauwelijks gevuld. De club had een heel enthousiaste vertegenwoordiger naar de bibliotheek gestuurd, die ons ervan probeerde te overtuigen dat we minder eten weg moeten gooien. Daar kun je moeilijk tegen zijn.

Ook boeren houden zo nu en dan restanten over. Uien waar geen vraag naar is, vrije aardappelen die te lang zijn vastgehouden, tweedesoortgroenten, noem maar op. Het zijn producten waar voedselbanken blij mee zouden zijn, maar toch komen ze daar maar mondjesmaat terecht. Het zou goed voor het imago van de landbouw zijn als ze ook op dat terrein een belangrijke rol vervulde. En zo werd het toch nog een nuttige nacht.

Laatste reacties

  • massy

    Van geven is de beste koe dood gegaan. het is niet dat ik met die mensen niets op heb die de voedselbank nodig hebben maar ik denk dat het veel meer een maatschappelijk probleem is dan dat menigeen denkt want wij kunnen best iets missen dat is het probleem niet maar als voedsel de sluitpost gaat worden dan denk ik dat we eerst naar de overheid moeten kijken. want als die door alle bezuinigingen geen oog heeft voor mensen die dan geen eten meer kunnen kopen dan is het voor de overheid heel gemakkelijk om de bal bij een ander op zijn bord te leggen.

  • l coumans

    ik heb toch wel het idee dat we al 95 % weggeven gezien de opbrengst prijs

Of registreer je om te kunnen reageren.