Redactieblog

2151 x bekeken 35 reacties

Zwakke marktpositie komt door boeren zelf

"Ik heb genoeg van het geklaag over de zwakke marktpositie van de boer", zegt Hanna. "Het is voor een groot deel eigen schuld."

"Zeker, als boer alleen kun je niets. Maar samen wel. Dat hebben onze voorouders goed begrepen. Ze richtten coöperaties op als verlengstuk van de boer. Daardoor kregen ze grip op de markt. In meer dan honderd jaar coöperatie is veel bereikt. Via de coöperaties hebben we meer macht dan we willen toegeven. We benutten die echter te weinig."

Hanna slaat de spijker op zijn kop. We waarderen de coöperatie te weinig. Dat komt ook door de schaalvergroting. Vroeger voelde je je verbonden met de coöperatie waar je lid van was. Je kende de mensen, wist waar de fabrieken stonden en de boereninvloed was duidelijk aanwezig. Er bestond een wij-gevoel. Boer en coöperatie voelden zich een eenheid.

"Je kunt de besturen verwijten dat ze geen oplossing hebben gevonden voor het contact met de leden bij de schaalvergroting van de coöperatie", zegt Hanna. "Velen zien die niet meer als het eigen bedrijf, maar gewoon als een afstandelijke derde. De melkprijs of de prijs, die betaald wordt voor kip of varken, is het belangrijkst. Het idealistische gevoel is verdwenen. Dat is jammer, want dat verzwakt de keten. Neem de acties van Dutch Dairymen Board, waarbij voor de prijsvorming van de producten de ogen zijn gericht op Brussel. En niet op onze coöperaties, die in feite de prijs in de markt moeten maken."

Boeren, die geen band meer voelen met de coöperatie, gaan hun eigen weg. We zien het bij Vion en nu ook bij A-ware, die meer melk van DOC en FrieslandCampina-boeren kan krijgen dan ze wil hebben.

We waren blij dat FrieslandCampina ontstond. We verwachtten meer marktmacht. Boeren zochten echter naar nieuwe mogelijkheden om de melk te kunnen leveren. Hoe meer afnemers, hoe beter. Concurrentie zou goed zijn.

Daarvan profiteert de supermarkt. Die verwijten we marktmacht. Maar die hebben ze omdat wij ons als boeren tegen elkaar laten uitspelen.

"Dus zorgen we zelf voor een zwakke marktpositie", sluit Hanna af.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Kletskoek, Aware is niet opgericht door boeren maar door een (of meer) ondernemers/investeerders die brood zien in Nederlandse zuivel. Het merendeel van de boeren is zich goed bewust van de prestaties die FC levert. Schreeuwers hou je altijd dat is van alle tijden. Ik ken genoeg collegae die voor de microfoon bij FCDF luidkeels verkondigden om over te stappen naar DOC. Ze gingen naar DOC en later weer naar LYEMF. Waarom? Ik zou het niet weten. Het heeft ze in ieder geval weinig zekerheid gebracht. En ik weet vrijwel zeker....Ze zeggen het niet hardop......Maar als het kon zouden ze kruipend via de achteringang van FC weer terug zijn gekomen. Zelfs met een bonus van 5ct krijgt FCDF de leden nog niet buiten de deur. Dat zegt genoeg.

 • Fermer

  Gelukkig omarmt nu ook vergaderboer het Canadese systeem. Boeren die samen hun melk aan verschillende fabrieken aanbieden, de hoogste bieder wordt voorzien.
  Alle melkfabrieken hier praten over 'de kosten van de grondstof', onze melkprijs, dus die verbondenheid van fabieks kant is al lang zoek. Het gaat de directies om hun eigen CV. Ze zullen boerengeld overal ter wereld inzetten om een maar zo 'groot, omvangrijk, internationaal en met omzet van ik weet niet hoeveel' bedrijf neer te zetten. De winst ligt ergens in de verre toekomst, de grondstof zal altijd de sluitpost blijven.
  En hoe meer afnemers voor onze melk, dus concurentie die wij boeren op deze manier zouden wensen? Ik dacht dat door de Brusselse regels zo beslist was, ze willen geen monopolist.

 • agratax2

  Heeft een boer enige zeggenschap over zijn product binnen de uit hun voegen gegroeide cooperatie? Nee, nul komma nul. Bij de cooperatieve verwerking heeft de boer maar 1 afnemer, die verplicht is het product(bv. melk) af te nemen en de boer MOET leveren (leverplicht via lidmaatschap). Wat is nu de marktmacht van de boer, die is enorm met deze uit de kluiten gewassen verwerking en vermarkting organisatie. Helaas deze organisatie heeft niet de druk van zuinig zijn en te besparen. De aandeelhouders zetten geen druk op een hoge winst uitkering en stijging van aandelen waarde komt so wie so niet voor. Ik kan me dan ook niet aan de gedachte onttrekken, dat onze co-op's lange tijd minder efficient met personeel zijn omgesprongen en af en toe wel erg bureaucratisch hebben gewerkt ten koste van de uitbetalingsprijs. Tevens hebben ze in de drang naar uitbreiding nog al wat buitenlandse avontuurtjes uit boerenzak betaald. Als de productprijs op dit moment minder is dan van de concurent, moeten de leden zich afvragen of deze buitenlandse investeringen wel ten goede komen aan de uitbetaling of dat ze misschien een aanslag zijn op een goede uitbetaling. Laten de leden a.u.b. kritisch zijn en blijven op alle investeringsvoorstellen van bestuur en directie. Misschien geven de directie en he besuur wel niet de echte (persoonlijke) reden van hun voorstel tot een nieuw (buitenlands) avontuur.

 • gerjan slingenbergh

  Het wordt tijd dat vergaderboer met pensioen gaat.

 • Framar

  Ik heb vorige week al een keer aangegeven;
  De melkproductie van FrieslandCampina Veehouders moet afgestemd zijn op de vraag van deze zuivelreus. ook moet men vertrouwen hebben in investeringen die FrieslandCampina in het buitenland verricht.
  FrieslandCampina zou met een 2 prijzensysteem van de melkprijs moeten werken na de superheffing is mijn mening.
  een A -prijs voor de gegarandeerde afzet van melkproducten die goed in de markt staan en,
  een B -prijs voor melk die men moet verwerken en/of in de opslag moet doen voor latere afzetmogelijkheden of meteen moet doorverkopen door omstandigheden voor een slechtere prijs

 • Framar

  Ik heb vorige week al een keer aangegeven;
  De melkproductie van FrieslandCampina Veehouders moet afgestemd zijn op de vraag van deze zuivelreus. ook moet men vertrouwen hebben in investeringen die FrieslandCampina in het buitenland verricht.
  FrieslandCampina zou met een 2 prijzensysteem van de melkprijs moeten werken na de superheffing is mijn mening.
  een A -prijs voor de gegarandeerde afzet van melkproducten die goed in de markt staan en,
  een B -prijs voor melk die men moet verwerken en/of in de opslag moet doen voor latere afzetmogelijkheden of meteen moet doorverkopen door omstandigheden voor een slechtere prijs

 • Framar

  Ik heb vorige week al een keer aangegeven;
  De melkproductie van FrieslandCampina Veehouders moet afgestemd zijn op de vraag van deze zuivelreus. ook moet men vertrouwen hebben in investeringen die FrieslandCampina in het buitenland verricht.
  FrieslandCampina zou met een 2 prijzensysteem van de melkprijs moeten werken na de superheffing is mijn mening.
  een A -prijs voor de gegarandeerde afzet van melkproducten die goed in de markt staan en,
  een B -prijs voor melk die men moet verwerken en/of in de opslag moet doen voor latere afzetmogelijkheden of meteen moet doorverkopen door omstandigheden voor een slechtere prijs

 • joannes

  Hoe kan je dit verhaal serieus nemen wanneer de export er niet bij betrokken wordt? Daarbij, met allerlei technologie en.....,vergeet niet de overheids subsidies voor efficiëntie verbetering en export is de Coöperatie als een Multinational gaan acteren en de Boer als een ¨zelfstandig¨ ondernemer. Kortom het hele Coöperatieve, ontstaan uit boeren die samenwerkten voor een betere verwaarding, is uit zijn verband gerukt. De Emotionele relatie moge nog bestaan maar dan voor diegene die het zo graag willen zien.

 • Rip

  En hoe denkt Joannes dan over de macht van de supermarkten? Die werken over de grenzen en hebben voor mijn gevoel veel teveel macht. Tegenover een macht moet je een andere macht stellen. Dan krijg je evenwicht. Dat is er nu niet. Hoe wil Joannes dit oplossen? Ik weet het niet. Kan Joannes mij helpen?

 • Mozes

  @emmerei #2, de melkprijs wordt niet bepaalt aan de inkoopkant van de zuivelfabriek maar aan de verkoopkant. Oftewel, de kaasmarkt, verszuivel, poedermarkt, botermarkt, enz.

  @agratax #3, de druk van leden om efficiënt te werken en een goede melkprijs te realiseren is hoger dan die van aandeelhouders. Daarnaast bestaat de raad van commissarissen en de ledenraad uit boeren die zelf belang hebben bij een zo goed mogelijke melkprijs. Maar efficiëntie is niet het enigste. De kaasfabriek van DOC is waarschijnlijk de efficiëntste ter wereld. Bij de kaasdivisie van FC wordt wat betreft efficiëntie DOC gezien als hét voorbeeld waar zij zich op richten. Toch heeft DOC moeite om mee te komen in melkprijs. Cono haalt met kaasproductie de hoogste melkprijs. Hoger dan de kaasdivisie van FC. De kaasfabriek van Cono is echter de minst efficiënte. Cono slaagt er echter in om hun kaas op een hoger niveau in de markt af te zetten. Dit levert zoveel voordeel op dat ze ondanks de laagste efficiëntie zij toch de hoogste melkprijs kunnen uitbetalen.

  Wat betreft buitenlandse investeringen: het rendement op buitenlandse investeringen is vele, vele malen hoger dan op de binnenlandse markt. Jou suggestie dat daar geld achteraan gegooid wordt is pertinente onzin. Het grootste deel van de winst komt juist uit het buitenland.

 • Mozes

  Dat het rendement op buitenlandse investeringen vele malen hoger is dan op de binnenlandse markt komt doordat de binnenlandse markt een verzadigde markt is: er zit geen groei meer in. Daardoor is het een verdringingsmarkt. Als je als onderneming wilt groeien moet je anderen overnemen of wegconcurreren. Beiden kost kapitalen.
  De markten in Azië en Afrika zijn groeimarkten. De consumptie neemt ieder jaar toe. Je hoeft niets anders te doen dan je marktaandeel te behouden om ieder jaar te groeien in omzet. Groeien is in zekere zin 'gratis'.

 • koestal

  de supermarkten vallen niet onder de NMA ,de boeren en de producententenorganisaties wel ,er is dus een ongelijk speelveld

 • KarelKerel

  Marktmacht voor boeren ontstaat juist als boeren ook gemakkelijk bij hun melkfabriek weg kunnen stappen. Dit verplicht melkfabrieken een goede prijs te betalen, efficiënt te werken. Anders stappen boeren op. Je zit toch ook niet aan je voerfabrikant vast. Als die te duur wordt of slechte brok levert ga je toch ook naar een ander.

 • Mozes

  KarelKerel, bij FC krijgen boeren zelfs een premie van 5 cent per liter om weg te gaan. Weggaan is dus veel gemakkelijker dan je denkt.

 • agratax2

  KarelKerel. Hoe zou een boer makkelijk bij zijn co-op weg moeten kunnen gaan. Hij is lid van de co-op en daarmee is hij een onderdeel van de co-op en is de co-op een onderdeel van het boerenbedrijf. Daarom is er ook leveringsplicht en afname plicht. Lever je melk aan een particuliere fabriek kan einddatum contract betekenen einde levering, omdat een van beide partijen het contract opzegt c.q. niet verlengt.

 • Fermer

  @Mozes 10 + 11, je zegt dat het rendement op buitenlandse investeringen vele malen hoger is door de verzadigde Europese markt. Echter ook in Europa wordt volop uitbreiding van productie en verwerking gerealiseerd. Dit moet dus 1 op 1 concureren met de buiteneuropese, Azie en Afrika, uitbreiding. Dat men daar investeerdt in zuivelverwerking, laat zien dat de melkproductie in die landen zeer wel mogelijk en waarschijnlijk snelgroeiend zal zijn. Daar die landen een hoog rendement in de zuivel hebben, zoals je stelt, zullen ook andere en nieuwe bedrijven zich daar vestigen. Met de meerproductie in Europa met z'n hogere kostprijs, en met de noodzakelijke investeringen, die beiden dus eigenlijk zeer onrendabel zijn, graven we dus hier ons eigen graf.

 • joannes

  @RIP de macht van de Supermarkten is eigenlijk de macht van de Consument. De Supermarkten zien zichzelf als een service voor de Consument die alléén maar belang heeft bij de beste kwaliteit prijsverhouding. Bij voldoende aanbod en assortiment betekent dit dat Supermarketen onderling concurreren met inkoop, assortiment en schaalgrootte. De slimste wint het spel en dat heeft geresulteerd in een landschap in Nederland waar er nog maar een paar grote spelers zijn die specialisten zijn geworden met hun installaties als een Tolweg naar de klant in te zetten, overigens precies zoals in het Buitenland. Het Midden en Klein bedrijf is eruit geconcurreerd! Dit kan je alléén met regulering oplossen want de huidige spelregels gaan ervanuit dat producenten niet beschermd behoeven te worden. Het tegenover gestelde: de regels en subsidies stimuleren schaalgrootte en bijbehorende innovatie om elkaar naar lagere kostprijzen te drijven. De consument wordt beschermt ten koste van producenten en infrastuctuur. Vooral de kleinere producenten want die hebben onvoldoende Politieke invloed om regels aan te passen of tegen te houden.

 • joannes

  @emmerei, ik ben het eens met je verhaal in #16. Ik zou er aan toe willen voegen dat productie in landen waar nu die import van producten en kennis zo gewaardeerd worden uitblonken in het copiëren van productie technieken en daar mee o.a. Onze Philips en een aantal producties van Unilever en DSM al hebben ingelijfd. De ervaring leert dat de landen in een periode van 10 jaar héél veel kunnen doen in eigen gelederen op productie gebied en daar veelal de overheids regels eenvoudig op aanpassen.

 • Mozes

  @emmerei #16, ik heb niet gezegd dat de melkproductie in Azië een lagere kostprijs heeft. Ik heb alleen gezegd dat je in Azië kunt groeien in de afzet van zuivelproducten zonder dat je een ander hoeft over te nemen of hoeft weg te concurreren. In Europa is een dergelijke groei niet mogelijk omdat de consumptie niet stijgt en de bevolking niet groeit.

  Daarnaast wordt in Azië niet geïnvesteerd in zuivelverwerking omdat daar melkproductie is maar omdat daar afzetmogelijkheden voor zuivel zijn. Een groot deel van de zuivelproducten worden gemaakt van melkpoeder die op de wereldmarkt gekocht wordt. FC schijnt omwille van hun zuivelafzet in Azië één van de grootste poederkopers op de wereldmarkt te zijn. De melk die door Fonterra tot poeder wordt gemaakt en tegen bulkprijs wordt verkocht wordt deels door FC tot drinkyoghurt verwerkt en met mooie winst weer op de markt gebracht.
  FC heeft in zowel Vietnam, Nigeria en mogelijk andere landen een afspraak met de regering dat zij zuivelproducten op de markt mogen brengen onder voorwaarde dat zij helpen de plaatselijke melkproductie te verhogen. In China hebben ze een afspraak dat ze helpen de kwaliteit te verbeteren. Hieraan kun je zien dat de eigen melkproductie in deze landen maar weinig concurrerend is.

 • Fermer

  @Mozes, bedankt voor je uitleg, er is me veel duidelijk geworden. Als de leden vinden dat hun melkfabriek het melkgeld voor een deel risicovol goed heeft geïnvesteerd in Afrika en Azië in plaats van direct uitbetaald in de melkprijs, dan begrijp ik het helemaal. Ik vraag me echter af of de boer/lid, niet beter af zou zijn met een direct hogere melkprijs gezien de momenteel hoge schuldenlast per bedrijf. Is voor de boer het rendement op de aandelen hoger dan de betaalde rente? En hoe risicovol zijn de investeringen in het buitenland?

 • joannes

  Alle boeren ¨investeerders¨ ,via hun co-operatie, hebben een mooi voorbeeld in VION die als een Multinational acteerde en óók dacht dat de centen méér opbrachten in het Buitenland. Het grote probleem van schaalgrootte en concentratie is dat het ook de beslissingen concentreert. Beslissingen waar boeren zogenaamd geen verstand van hebben en hun vertrouwen moeten geven aan ¨gespecialiseerde¨ beleidsmakers die hun carriëre horizon op op ongeveer 4 tot 6 jaar hebben vwb incentives. En dat voor Boeren die denken dat hun geld het hoogste rendement opbrengt wanneer ze 100% belegd hebben in het product wat ze zelf produceren. Alle beleggings adviezen praten over diversificatie om risico te verkleinen; waarom zou dat voor een branche als vlees of melk anders zijn? Laat die co-operaties net als inmiddels Ahold, DSM, Philips, Shell, de winst uitkeren.in plaats van risicovolle beleggingen ver weg. Dan kan die boer zelf zijn keuzes maken!

 • Fermer

  Zo zie ik het ook, joannes. Beleggen met 'geleend' geld is in het verleden vaak niet als het meest economisch gebleken. Daarnaast werd niet voor niets verplcht te vermelden 'Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst'. Geweldige ideeen bleken lucht. Voor duurzaam rendement op geinvesteerd vermogen moet men de cultuur, de handelswijze, het economisch model, de toekomstvisie, de maatschappelijke ontwikkeling en de stabiliteit van een land en haar regering kennen en langdurig kunnen vertrouwen.

 • Mozes

  Joannes en emmerei, het beleid wat jullie voorstaan hebben ze bij DOC in de jaren negentig altijd gedaan. Daardoor konden ze in die jaren een hogere melkprijs uitbetalen dan Coberco en later Frieslandfoods. Maar tot welke situatie heeft dat geleid op dit moment?

 • joannes

  Een goed voorbeeld Mozes. DOC heeft alle kaarten op kaas en kaasproducten gezet. Daarmee hebben leverende boeren óók hun kaarten op de kaasmakerij en kaasprodukten gezet. En via allerlei (oa overheids) regelingen zijn boeren niet vrij; wel of niet te leveren aan DOC. Het gevolg is dat wanneer zo´n Bedrijf als DOC met zijn klanten en producten portefeuille te afhankelijk is geworden van één land, je geluk voor wel of niet rendabel, valt of staat met de stabiliteit bij dat land. En laat dat land nu net Rusland zijn met wisselkoers risico en haar ¨ontwikkelende¨ democratie risico, waar iedereen van weet, dat de spelregels in één oogopslag in haar politieke of bureaucratische processen kan veranderen. In vergelijking met VION, die zichzelf in management kwaliteiten hebben overschat, heeft DOC een nog groter risico in haar bedrijfsvoering gebracht. En de Directie.......hoe heeft die dit beleid verkocht? Met het risicoprofiel of alleen met haar concurrerende marktpositie waarmee ze zo ¨goed¨voor haar leverende Boeren zou zorgen. Je kan nooit alles van te voren weten maar er is een spreekwoord voor: ¨Wie zijn eieren in één Nest legt, loopt het risico dat ze óók in één keer vertrapt kunnen worden¨ of zoiets! Nu de co-operatie was juist opgezet om risico te spreiden in producten en klanten portefeuille voor de Boer die zijn melk leverde.

 • joannes

  Overigens een Boer die in de jaren zich óók vaak naar 100% op één Product heeft moeten concentreren ivm de mechaniseringen en de daarbij behorende kennis en vaardigheden voor rendementseisen! De overheid heeft met haar spelregels - wel of niet gelobbied door de vakorganisatie - de boeren in een risicoprofiel gedrukt waar ze bij tegenvallers vol getroffen kunnen worden. Waarschijnlijk met het argument: Het zijn zelfstandige Ondernemers. Wat Zelfstandig? Het lijkt bijna op een Lotterij vwb wel of geen rendement! Verplicht door de regels!

 • auto35

  Framar, de melkproductie van veehouders moet afgestemd zijn op de vraag van FC?? Moeten we dan bij weinig vraag de spenen van de koeien dichtknopen? De melkprijs wordt gemaakt door vraag en aanbod van eindproducten. De aanvoer van melk kun je niet op korte termijn aanpassen. Door de forse uitbreiding in de veehouderij van de laatste tijd zal de aanvoer blijvend groter worden.Ik hou mijn hart vast wat de melkprijs gaat doen na de afschaffing van het quotum.

 • Sjakkie

  FC heeft een prima strategie. Meerdere producten in meerdere markten.
  Een goede spreiding is belangrijk als je veel moet exporteren, en dat laatste moeten we steeds meer als er nog meer melk komt.

 • Mozes

  Joannes, als afhankelijkheid van één product het probleem is van DOC waarom hebben de leden dan niet voor een fusie met DMK gestemd?

 • Mozes

  Als afhankelijkheid van alleen kaas de oorzaak is van een achterblijvende melkprijs hoe komt het dan dat Cono met datzelfde product en een lagere efficiëntie de hoogste melkprijs van Nederland kan betalen?

 • joannes

  Mozes, je moet goed lezen! Het is de combinatie van factoren en in het geval van DOC hun productie process in combinatie met het deel daarvan wat naar Rusland gaat. En.....ook de Politiek van Fusies wordt door ¨beleidsmakers¨ ingezt. Wie heeft in dit verhaal het Risico profiel of de verbetering van Het Risicoprofiel gebruikt als argument? En..... daarmee overtuigt! Als het Kalf verdronken is dempt men de kuil! Over Cono: dit bedrijf bewijst dat alléén een lage kostprijs niet het wondermiddel is. Het is als in de Voetballerij: je moet op elke positie topspelers hebben anders verlies je in de competie een of een paar keer. De verkoop, de financiële organisatie (incl risico profiel), enz,.....zijn minstens zo belangrijk als de goedkoopste kostprijs. Uiteindelijk wordt je op je zwakste schakel eruit gespeeld. Want produceren, en goedkoop produceren, is véél te makkelijk met zoveel aanbod in Nederland.

 • Fermer

  @ Mozes en @joannes, bedankt voor de uitleg. Natuurlijk moet een co-op melkverwerker een strategie hebben voor de toekomst. Natuurijk zit er een groot verschil tussen een verwerker met minder dan 1000 leden en een grote met veel meer leden vwb. de mogelijkheden tot risicospreiding en regionale kansen, maar zou het niet zo moeten zijn dat de echte melkprijs betaalt moet worden, opbrengsten van de fabriek min kosten en enige reservering, en daarna de veehouder individeel kan beslissen te investeren waarin hij/zij wil? Nu wordt via een misschien minimale meerderheid elk lid 'gedwongen'mee te investeren in de risicovolle ideeen van de fabriek.

 • Mozes

  @emmerei, wat jij wilt gaat in de richting van een particulier bedrijf waar de boer alleen maar leverancier is en geen mede eigenaar. Het lijkt op Forfarmers waar je als boer op de eerste plaats alleen maar klant bent en verder zelf mag weten of je ook participeert.
  Een onderneming die op deze manier is gestructureerd dient onvermijdelijk het belang van de kapitaalverschaffers en niet het belang van de boer. Een dergelijke zuivelonderneming zal proberen winst te maken die vervolgens wordt uitgekeerd over de AANDELEN en niet over de melk. Als je winst wilt uitbetalen in de melkprijs moet kapitaal gekoppeld zijn aan melk.

 • Mozes

  Vergelijk het met een aantal boeren die samen een akker hebben. Ieder levert een deel van het zaaizaad. Een teelt kan echter mislukken, dus je neemt een risico. Stel dat jij er voor kiest om niet bij te dragen aan het zaaizaad omdat jij dat risico niet wilt nemen. Nu levert de teelt echter een uitstekende oogst op, moet jij dan wel meedelen in de oogst?

  Als binnen een coöperatie de ene boer wel bijdraagt aan investeringen, een ander maar half en de derde helemaal niet hoe ga je dan om met de winst die de investering na enkele jaren oplevert? Wie krijgt welk deel van de winst? Als je die winst dan ook nog wilt uitbetalen in de melkprijs hoe doe je dat dan?
  Hier ligt ook mede de reden dat men bij sommige coöperaties geen nieuwe leden toelaat of men moet zich tegen een fors bedrag inkopen. De huidige leden hebben jarenlang een iets lagere melkprijs geaccepteerd om te investeren in de toekomst terwijl anderen uitweken naar DOC. Als de uitgeweken leden nu zomaar weer toe kunnen treden profiteren zij van de investering waar de trouwe leden jarenlang een iets lagere melkprijs voor hebben geaccepteerd. De grootste weerzin tegen toetreding van nieuwe leden ligt niet bij het bestuur maar juist bij de boeren in de zaal.

 • joannes

  Mozes in je uitleg bij #32 en #33 laat je je co-operatieve hart spreken. Wat wanneer die Co-operatie directie fout beslissingen neemt tenkoste van het ingelegde ¨boeren¨ kapitaal zoals bij VION? Jij gaat er nog steeds vanuit dat er Co-operaties zijn die goed zorgen voor hun leden en dat Particuliere Bedrijven zoals Forfarmers tenkoste van Boeren werken. Ik stel het tegenovergestelde om 2 redenen. Ten eerste voor het risico deel; boeren zouden in deze tijd niet met hun gehele vermogen van één beleidsteam afhankelijk moeten zijn en ten tweede die Co-operatie maakt het zich wel heel gemakkelijk met leden boeren die weinig of niets in te brengen hebben en afgerekend worden op een gewogen gemiddelde voor betaalde melk bij directe concurrenten. Vooral dat laatste is een vorm die niet uitnodigd meer voor de grondstof melk te betalen en niet uitnodigd meerwaarde in eindproducten te genereren. Verwerkers werken zo in een oligopolie waar leveranciers geen invloed hebben. En dankzij een uitstekende agrarische lobby is deze stuctuur nb bij wet geregeld. De (gedwongen) zwakke marktpositie die de Titel aangeeft!

 • Mozes

  De garantieprijs bij FC is het gewogengemiddelde van Noord-West Europa. Dit is het marktniveau wat niets te maken heeft met het functioneren van FC. Daarbovenop wordt de prestatietoeslag uitbetaald. Dit is de winstuitkering die afhankelijk is van de prestatie van de coöperatie en waar de directie op afgerekend wordt. Bij FC bestaan precies dezelfde prestatieprikkels dan bij een particulier bedrijf: een zo hoog mogelijk resultaat boven de markt.
  Juist een particulier bedrijf kan winst (voor zichzelf) creëren door de melkprijs voor de boeren laag te houden. Dat is ook het probleem in Engeland en Frankrijk. In beide landen hebben boeren al hulp van de politiek ingeroepen om niet steeds verder uitgeknepen te worden door de melkfabrieken.
  Bij FC bepalen de boeren via het bestuur en ledenraad zelf de garantieprijs. Dit gaat via een vaste objectieve berekening. De directie moet daarbovenop zoveel mogelijk winst maken die via een vaste verdeelsleutel wordt uitbetaald als 'prestatietoeslag'.

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.