Commentaar

2 reacties

Wie wordt de beste imagobeschermer?

Gewasbescherming is achilleshiel van het nog onbevlekte imago van de akkerbouw.

Ziekten, plagen en onkruiden: ze zijn in de landbouw altijd aanwezig en vragen voortdurend om beheersing. Dat kan niet-chemisch of chemisch, maar steeds vaker samengebracht in geïntegreerde bestrijding. Feit is dat de gangbare, zeer intensieve Nederlandse teler niet zonder chemische middelen kan; onmisbaar als verzekeringspremie tegen misoogsten of om te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van afnemers.

Akkerbouwers hebben zelf, samen met onder meer chemiebedrijven en overheden, de milieubelasting tussen 1998 en 2010 sterk teruggedrongen. Sindsdien gebeurt op dit front weinig meer. Tot op heden blijft de akkerbouw buiten schot in het maatschappelijk debat over voedselveiligheid en duurzame productie. De intensieve veehouderij eist tot nu toe alle aandacht op met haar antibioticagebruik en megastallen. Maar dat kan zomaar omslaan. Hier en daar is dit al begonnen. Zo laaien lokaal conflicten op tussen verontruste omwonenden en telers. Burgers (en milieuorganisaties) roepen steeds luider dat extra maatregelen nodig zijn, om te voorkomen dat zij in hun tuintje in aanraking komen met landbouwgif.

Om het maatschappelijk debat voor te blijven zal de akkerbouw als collectief actief moeten blijven werken om het middelengebruik te minimaliseren. En met open vizier het debat aangaan met kritische tegenstanders. En, niet in de laatste plaats, elke individuele teler en loonspuiter heeft zelf een grote verantwoordelijkheid voor het behoud van het nog onbevlekte blazoen van de akkerbouw.
Want een goede gewasbeschermer is op alle fronten duurzaam. Oftewel: met minimale inzet van middelen een maximaal resultaat behalen. Dat maakt gewasbescherming tot een activiteit die hoge eisen stelt aan het vakmanschap van de plantenteler. Boerderij doet daar, in samenwerking met Syngenta Crop Protection, nog een schepje bovenop, en organiseert de wedstrijd ‘Beste Gewasbeschermer van 2014’. Wie zijn vak als gewasbeschermer serieus neemt, meldt zich dan ook hiervoor aan, via www.boerderij.nl.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Mensen die tegen chemische gewasbescherming zijn kunnen biologische producten kopen/eten. Mensen die vertrouwen op de overheid (met zijn strenge middelenbeleid), kunnen gangbaar eten. Er komen echter steeds meer mensen die gangbaar willen betalen voor biologische producten oftewel de gangbare producten moeten bijna biologisch geteelt zijn en dat kan niet. Het is of betalen of niet zeuren!

  • koestal

    lekker trappen tegen boeren vinden sommige burgers leuk,de boer moet weer net als vroeger boeren,maar de burger wil wel de voordelen van de moderne maatschappij,lekker tegenstrijdig doen

Of registreer je om te kunnen reageren.