Commentaar

1512 x bekeken 5 reacties

Vizier voluit op fosfaat

Melkveehouders betalen over het melkjaar 2013/2014 €132 miljoen superheffing. De boete bereikt daarmee een recordhoogte.

Sinds de invoering van het melkquotum in april 1984 stond dit op €91 miljoen in 1988/1989. De superheffing kostte de Nederlandse melkveehouderij in totaal €949 miljoen, en nu al staat vast dat de sector dit melkprijsjaar de grens van €1 miljard fors gaat overschrijden. In het laatste quotumjaar gaan alle remmen op productie los om per april 2015 voluit uit de startblokken te schieten.

De melkveehouders strepen de boete van 27,83 cent per 100 kilo melk nu gretig weg tegen de opbrengstprijs van ruwweg 40 cent. Van de 12 cent kunnen de variabele kosten net worden betaald. Op 1 april 2015 staat er dan wel een hoogproductieve veestapel klaar voor de toekomst. Een toekomst met ongebreidelde groei? Geenszins. Meer melk betekent ook meer koeien. En daarmee stijgt de fosfaatproductie, volgens de statistieken in het afgelopen jaar met 5 miljoen kilo. Met nog zo'n stijging in 2014 wordt het plafond van 84,9 miljoen kilo dat in december in het convenant 'Sturen op mineralenefficiëntie via KringloopWijzer' is afgesproken, overschreden. Een echt sanctiebeleid is er niet. De sector creëerde er wel goodwill mee in Den Haag en mogelijk ook in Brussel. De melkveehouderij voorkwam er melkveerechten mee.

Het imago blijft doorslaggevend bij toekomstige politieke besluiten. Er is de sector daarom alles aan gelegen om onder dit fosfaatplafond te blijven. Na het opschalen van de productie moet het vizier nu voluit op fosfaat.

Laatste reacties

 • alco1

  Je ziet al zoveel fosfaatgebrek verschijnselen. Hoe kan men dan spreken van een fosfaat plafon??

 • Fermer

  In hoeverre waren de afspraken in het convenant over het fosfaatplafont bekent bij de gewone boer? Men regelt een een beperking om een andere beperking te voorkomen. Nu echter ligt de verantwoordelijkheid, handhaving en controle bij de sector zelf. Lukt dit niet, dan heeft de politiek weer vrij spel. Wisten de LTO-leden eerder van deze afspraak, dan zullen zij voorop gelopen hebben om uit te breidden, wetende dat er een nieuw maximum aan dieren aan zat te komen.

 • koestal

  De individuele boer wordt niks gevraagd ,er wordt over hem beslist zonder dat hij er bij zit ! dat noemen ze democratische besluitvorming !

 • melkveehouder .

  Hoe verzin je het! En dat in een periode dat de wereldvoorraad fosfaat alleen maar afneemt en er op termijn zelfs bodemvruchtbaarheidsproblemen ontstaan door een gebrek aan fosfaat. Het produceren van fosfaat door de (melk)veehouderij is een zegen voor de wereldwijde plantaardige productie omdat andere opties niet voorhanden zijn!! Je zou haast denken dat het verhandelen van fosfaatproductierechten na afschaffing van het melkquotumstelsel weekblad Boerderij goed van pas zou komen. Maar is zal me wel vergissen..........

 • koestal

  Fosfaat is een belangrijk voedingsmiddel voor de plant,kun je nagaan dat de staatssecretaris en de ambtenaren geen landbouwschool gehad hebben,praten als een kip zonder kop

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.